Inkubator Menedżerów Archive

0

McKinsey: The economic potential of generative AI

Generative AI is poised to unleash the next wave of productivity. We take a first look at where business value could accrue and the potential impacts on the workforce.

AI has permeated our lives incrementally, through everything from the tech powering our smartphones to autonomous-driving features on cars to the tools retailers use to surprise and delight consumers. As a result, its progress has been almost imperceptible. Clear milestones, such as when AlphaGo, an AI-based program developed by DeepMind, defeated a world champion Go player in 2016, were celebrated but then quickly faded from the public’s consciousness.

 

Generative AI applications such as ChatGPT, GitHub Copilot, Stable Diffusion, and others have captured the imagination of people around the world in a way AlphaGo did not, thanks to their broad utility—almost anyone can use them to communicate and create—and preternatural ability to have a conversation with a user. The latest generative AI applications can perform a range of routine tasks, such as the reorganization and classification of data. But it is their ability to write text, compose music, and create digital art that has garnered headlines and persuaded consumers and households to experiment on their own. As a result, a broader set of stakeholders are grappling with generative AI’s impact on business and society but without much context to help them make sense of it.

The speed at which generative AI technology is developing isn’t making this task any easier. ChatGPT was released in November 2022. Four months later, OpenAI released a new large language model, or LLM, called GPT-4 with markedly improved capabilities.1 Similarly, by May 2023, Anthropic’s generative AI, Claude, was able to process 100,000 tokens of text, equal to about 75,000 words in a minute—the length of the average novel—compared with roughly 9,000 tokens when it was introduced in March 2023.2 And in May 2023, Google announced several new features powered by generative AI, including Search Generative Experience and a new LLM called PaLM 2 that will power its Bard chatbot, among other Google products.3

To grasp what lies ahead requires an understanding of the breakthroughs that have enabled the rise of generative AI, which were decades in the making. For the purposes of this report, we define generative AI as applications typically built using foundation models. These models contain expansive artificial neural networks inspired by the billions of neurons connected in the human brain. Foundation models are part of what is called deep learning, a term that alludes to the many deep layers within neural networks. Deep learning has powered many of the recent advances in AI, but the foundation models powering generative AI applications are a step-change evolution within deep learning. Unlike previous deep learning models, they can process extremely large and varied sets of unstructured data and perform more than one task.

More in the McKinsey Report: The economic potential of generative AI

Authors
Michael Chui
Eric Hazan
Roger Roberts
Alex Singla
Kate Smaje
Alex Sukharevsky
Lareina Yee
Rodney Zemmel

0

Deloitte: Pięć kluczowych kompetencji przywództwa w transformacji technologicznej

W pierwszej części wyników badania Deloitte 2023 Global Technology Leadership Study przedstawiamy, w jaki sposób ewoluowały role liderów w obszarze technologicznym oraz jakie kompetencje powinna posiadać kadra zarządzająca, aby odnieść sukces w obecnym środowisku, aby skutecznie przeprowadzić transformację technologiczną.

Dzisiejsi liderzy technologiczni rozumieją, że ich rola ulega zmianie. Nie wystarczy być ekspertem od transformacji technologii, specjalistą IT, czy profesjonalnym dostawcą usług. Przywództwo technologiczne jest obecnie sportem zespołowym, który stawia na pierwszym miejscu umiejętności współpracy, komunikacji, koordynacji i współtworzenia.

– mówi Anna Wiącek-Kocot, partnerka w Zespole Strategii i Transformacji Technologii, Deloitte.

 

Przywódcy technologiczni powinni kierować zsynchronizowanym zespołem o wielu talentach i kompetencjach, który pracuje nad transformacją przedsiębiorstwa. Badanie Deloitte Global Technology Leadership Study 2023 pokazuje, w jaki sposób liderzy technologiczni nie tylko radzą sobie z tym wyzwaniem, ale także jak wytyczają nowe ścieżki kariery dla siebie i pracowników w swoich zespołach.

Webinar: Jak być skutecznym liderem technologicznym?

Kluczowe wnioski z raportu Deloitte Global Technology Leadership Study 2023

Zarejestruj się 

Rolą działu technologii nie jest już tylko zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów biznesowych, ale także płynnego zarządzania całą firmą. Kilka lat temu technologia spełniała swoją rolę, gdy była niewidoczna dla organizacji. Dziś za sukces trzeba uznać, gdy w sposób aktywny, ale niezauważalny, na równi z innymi obszarami wytycza kierunek funkcjonowania biznesu.

– mówi Krzysztof Kozłowski, CTO w Warner Bros. Discovery TVN.

W tej publikacji – pierwszej z cyklu czterech – omawiamy tę zmianę bardziej szczegółowo i podkreślamy pięć różnych kompetencji, które CIOs/CTOs powinni rozwinąć, aby stać się transformacyjnymi liderami technologicznymi.

 

Ewolucja przywództwa technologicznego

Od czasu naszego badania z 2020 roku technologia nadal tworzy nowe sposoby działania organizacji. To, wraz z presją pandemii COVID-19, przyczyniło się do rozproszenia i rozszerzenia roli liderów technologicznych. Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania i zarabiania na danych, a technologia jest postrzegana nie tylko jako czynnik umożliwiający realizację strategii, ale także jako jej współtwórca. Świadczy o tym powstanie m.in. stanowisk Chief Data Officer, czy też Chief Digital Officer.

Prawie jedna czwarta badanych przez nas organizacji posiada Chief Data Officer’a (27%) lub Chief Digital Officer’a (25%). 72% ankietowanych firm zawiera w swoich strukturach stanowisko Chief Information Offier’a, 51%, Chief Technology Officer’a oraz 47% Chief Information Security Officer’a. Z kolei 9% przedsiębiorstw posiada trzy stanowiska – Chief Digital Officer’a, Chief Data Officer’a oraz Chief Technology Officer’a.

To rozszerzenie funkcji jest prawdopodobnie wynikiem szerokiego spektrum oczekiwań. Z jednej strony oczekuje się, że liderzy będą innowacyjni i strategiczni, a z drugiej – że zapewnią niezawodność operacyjną i cyfrowe bezpieczeństwo. Respondenci poproszeni o wskazanie pięciu najważniejszych obszarów, którym poświęcają większość swojego czasu, stwierdzili, że oczekuje się od nich nadania priorytetu wszystkim aspektom, począwszy od rozwoju strategii biznesowej/cyfrowej (35%), poprzez innowacje (22%), aż po zapewnienie biegłości technologicznej organizacji (15%) (wykres 1).

Ponadto, ankietowani liderzy zauważają ogólne rozszerzenie oczekiwań wobec ich roli. Wymaga się od nich kierowania inicjatywami obejmującymi całą organizację, m.in.: rozwojem biegłości technologicznej (43%), innowacjami (37%), a także planowaniem strategicznym (13%). Co ciekawe, respondenci wskazali również, że nadal oczekuje się, iż funkcja technologiczna będzie dostarczać narzędzi i analiz w obszarach takich jak programy różnorodności, równości i integracji (DEE), czy też inicjatywy ESG.

Pięć kompetencji transformacyjnego przywództwa technologicznego

Przy tak wielu różnych rolach i obowiązkach, w jaki sposób liderzy technologiczni mogą skutecznie kreować wartość dla organizacji?

Z naszego badania wynika, że ci, którzy wyróżniają się na tle innych, nie tylko posiadają podstawowe kompetencje, takie jak biegłość w posługiwaniu się technologią, zarządzanie danymi i ich monetyzacja, innowacyjność, zarządzanie zmianą i wyczucie biznesowe, ale stosują też ustrukturyzowane, oparte na kompetencjach podejście, w ramach którego rozwijają i pielęgnują pięć odrębnych umiejętności w swoich organizacjach i zespołach przywódczych.

Więcej: Deloitte

0

Arne Vatnøy: The idea behind Norwegian Offshore Wind is that we are industry driven

Norwegian Offshore Wind Cluster –  to maximize opportunities for the Norwegian OWI
 Marek Grzybowski (5) questions to Arne Vatnøy, Communication Manager,  Norwegian Offshore Wind
An exclusive interview to Baltic Journalist Maritime Club  of the Baltic Sea & Space Cluster  (BSSC)

The dynamic between the small startups, SMEs and the large international companies is core of collaboration in the Norwegian Offshore Wind cluster. The organization has several meeting places where are organized B2Bs between the cluster members, and they are also represented in our working groups for different markets and supply chain issues.

The idea behind Norwegian Offshore Wind is that the Norwegian Offshore Wind is industry driven. All the working groups are led be a representative from Cluster  member companies. With the position that Norway has as pioneers withing the floating offshore wind industry, it is natural that the Norway is the host country of the global flagship event for floating wind.

Marek Grzybowski: The Norwegian government’s target is 30 GW by 2040. Multiconsult’s mapping shows much greater potential for the construction of new offshore wind farms along the entire coast. Norwegian Offshore Wind, together with developers Equinor, Source Galileo, Hafslund and Deep Wind Offshore, commissioned the preparation of the report. Is it possible to build 338 GW of offshore wind energy in Norway?

Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind: This report shows that there are large areas we need to examine further in the process of finding new areas for offshore wind development. The industry supports the government´s ambitious goal of 30 GW by 2040, and we will contribute constructively with input in the process of finding the best suited areas. We see that there is a large potential, especially within floating offshore wind, and the industry will continue to provide new insight that will bring the development forward.

Marek Grzybowski: The report places particular emphasis on cooperation with other maritime industries. What are the industries? How will industries related to the blue economy work together?

Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind: In Norway, we have a good dialogue with the fishing organizations, and this is vital to succeed with further offshore wind development. When we are going to find new areas for offshore wind we need insight and knowledge that secure coexistence. We work together with different interest groups in the government´s coexistence group, and we are also facilitating debates, discussions, seminars and meeting places with all the industries related to the blue economy. At this year´s Floating Wind Days, coexistence is of course high on the agenda.

Marek Grzybowski: Norwegian Offshore Wind achieved ARENA Pro Cluster status through Norwegian Innovation Clusters in 2021. Norwegian Offshore Wind Cluster members range from small start-ups to international companies. What is the cooperation of these companies in the Cluster? How does the cluster achieve the synergy effect?

Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind: The dynamic between the small startups, SMEs and the large international companies is core of collaboration in our organization. We have several meeting places where we organize B2Bs between our members, and they are also represented in our working groups for different markets and supply chain issues. All the consortia applying for the Norwegain offshore wind parks are represented in our cluster, and they are working together to influence policy makers and authorities in our Developers Forum.

Marek Grzybowski: There are 17 working groups in the Norwegian Offshore Wind cluster. There is also a steering committee in the cluster. Why was this structure created? What is the role of these Cluster structures in the development of innovation and business?

Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind: The idea behind Norwegian Offshore Wind is that we are industry driven. All the working groups are led be a representative from our member companies. The steering committee is also put together to represent the diversity in this industry. Their role is to help create the strategy for the cluster and make sure that it is the opinions of the industry that drive our work forward.

Marek Grzybowski: Floating Wind Days 2023 will be held in Haugesund on May 24-25th. What is the mission and main purpose and role of this event? Who will the speakers be?  

Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind: With the position that Norway has as pioneers withing the floating offshore wind industry, it is natural that we are the host country of the global flagship event for floating wind. We have more than hundred speakers, see the full list and program at www.floatingwinddays.com. This year´s festival is opened by the Prime Minister of Norway.

Marek Grzybowski: Thank you for your answers

 

0

GÓRY ZARZĄDZANIA – Konferencja hybrydowa – 29 maja 2023

Ostatnie lata to pasmo zawirowań, których doświadczamy. Wybuchła pandemia, Rosja zaatakowała Ukrainę, co wywołało kryzys humanitarny i masową falę uchodźców. Na dodatek coraz silniej odczuwamy zmiany klimatu w postaci wydłużających się okresów suszy i opadów, czy różnego rodzaju huraganów, trzęsień ziemi i innych zjawisk meteorologicznych. Wyzwaniem stało się odejście od paliw kopalnych i znalezienie alternatywnych źródeł energii.

Żeby tego rodzaju wyzwaniom sprostać wymaga się od nas elastyczności, innowacyjnego podejścia do zarządzania, przewartościowania celów. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest synergia różnorodnych środowisk: samorządowców, naukowców, przedstawicieli sektora prywatnego, ngo’sów, które w naturalny sposób tworzą fundament dla innowacji i rozwoju, także w obszarach związanych z planowaniem energetycznym. Dlatego właśnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przedsięwzięcie pt. „Góry Zarządzania”, które odbędzie się 29 maja 2023 r. w Szczawnie Zdrój niedaleko Wrocławia. Konferencja w całości będzie poświęcona zarządzaniu w czasie kryzysu.

GÓRY ZARZĄDZANIA PROGRAM REJESTRACJA

Instytut Maxa Webera zaprasza na pierwszą edycję konferencji i warsztatów GÓRY ZARZĄDZANIA, które odbędą się w dniu 29 maja 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Góry Zarządzania to pierwsza edycja konferencji i warsztatów dedykowanych samorządom, nauce oraz biznesowi. Synergia wielu środowisk, które w naturalny sposób tworzą fundament dla innowacji i rozwoju, a także: tworzenie partnerstw, ciągły proces doskonalenia obszarów zarządzania organizacją, aktualizacja przyjętych strategii, celów w odniesieniu do zmian w otoczeniu, kryzysów i czasów niepewności, a także zdobywanie praktycznych, operacyjnych umiejętności w zakresie szeroko rozumianych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania podczas prowadzonych warsztatów, to cele, które przyświecają idei GÓR ZARZĄDZANIA.

GORY ZARZADZANIA program 29-05-2023

Przedsięwzięcie organizowane w dniu 29 maja 2023 roku poświęcone będzie: ZARZĄDZANIU W CZASACH KRYZYSU, rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Przedsięwzięcie jest odpłatne, proponujemy uczestnictwo stacjonarne lub zdalne, gdyż konferencja będzie w całości transmitowana – online.

Eksperci

Miło nam poinformować, że wśród zaproszonych ekspertów, którzy wystąpią podczas GÓR ZARZĄDZANIA będą między innymi:
 Profesor Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 Profesor Ewa Bogacz – Wojtanowska – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Profesor Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
 Profesor Paweł Bartoszczuk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 Profesor Marek Banaszkiewicz – Centrum Badań Kosmicznych PAN
 Profesor Kesra Nermend – Uniwersytet Szczeciński
 Grzegorz Dziarski – Związek Miast Polskich
 Monika Bartosiewicz – Niziołek – Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 Profesor Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Marek Pasztetnik – Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej,

 Profesor Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 Doktor Karolina Lipińska – Politechnika Gdańska,
 Profesor Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski,
 Krzysztof Kras – Grupa Kras,
 Antoni Piechniczek – trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

0

Baltic Sea and Space Cluster and SimLE student science club meeting

The meeting of the Baltic Sea and Space Cluster project team with representatives of the SimLE student science club took place on April 24, 2023. Marcin Jasiukowicz and Igor Rusiecki represented of SimLE. BSSC was represented by: Marek Grzybowski, Krzysztof Anzelewicz, Michał Igielski, Zdzisław Długosz. The meeting was also attended by Maximilian Minta, CEO, NEPTUN Studio. The meeting was also attended by Zaneta Kłostowska, editor of ZielonaGospodarka.pl and representing the Hydrogen Technology Cluster.

BSSC supports students who develop their design passions and proposes positioning their ideas in international projects and projects implemented for business. The cluster supports students in shortening their path to acting in business that creates innovative projects.

– The BSS Cluster Pentagon Helix HUB integrates the transfer of knowledge between science and business, supports social initiatives, local governments and administration, develops investor relations in the maritime and space industry. BSSC integrates technological, legal and economic solutions at the scientific, business and social level – informed Marek Grzybowski, president of the BSSC.

– We believe that practical engineering activities from the concept to the implementation and implementation of the solution are the most effective way to prepare students for their future professional or scientific career. The task of our Scientific Circle is to create teams and equip them with means to solve interesting engineering problems – said Marcin Jasiukowicz, Vice President  SimLE.

Companies have programs that support innovative ideas and work of students – said Żaneta Kłostowska.

Neptun Studio was created as a result of the commercialization of innovative ideas and solutions in the field of IT and AI – said Maxymilian Minta.

Baltic Sea and Space Cluster specialized research teams operate within six Hubs, which brings together 60 Polish innovative companies. There are currently six Hubs: ICT & AI, construction of zero-emission ships – ZEVInnovation, design and construction of installations producing green energy – GreenTech, scientific-research, legal-financial and educational. All hubs bring together around 60 companies, research centers and R&D units. They cooperate with a group of approximately 2,300 cooperators, companies specializing in the design and implementation of innovative marine and space technologies, research and development, education and professional training for maritime industries. For over a dozen years the Baltic Sea and Space Cluster (BSSC) has been supporting innovations and development in the field of research, entrepreneurship, administration and local government, which are related to the Baltic Sea Region and the world ocean.

More than 50 GUT students are actively involved in technical projects implemented by SimLE, who are supported by representatives of other Tri-City universities. The technical design department takes care of our ideas from drawing the first sketches to screwing in the last screw. Marcin Jasiukowicz and Magdalena Sadowska, GUT Gdańsk, SimLE Stardust were awarded by the jury of the ‘Young Stars’ competition during the conference Safe Planet & Space Conference – IO PAN – SOPOT – March 23th, organised by IO PAN with the Baltic Sea and Space Cluster and Commission of Space Sciences PAN GDAŃSK.

Research and development projects as well as joint investments for hydrogen economy are the Cluster’s key missions. Its members are cooperating in the fields of information exchange, building economic connections, services and technologies. Cluster establishes broad cooperation with domestic and foreign organizations and other cluster networks and conducts educational and promotional activities as well.

Today the cluster develops in the Pentagon Helix formula, integrating the transfer of knowledge between science and business, supporting social initiatives, local government and administration, developing investor relations, says Marek Grzybowski and explains that today the cluster’s activity is characterized by a holistic, integrative and global approach, making the activity of maritime industries part of Economy 4.0. – We owe our position also to the close cooperation with the Space Science Commission of the Gdańsk Branch of the Polish Academy of Sciences. 4 conferences on space and maritime technologies, maritime and space law, economics and social sciences are organized jointly every year.

The next meetings were planned to position the ideas and activities of students from the Tri-City University in the maritime and space business.