Branże Archive

0

EY płatności kartowe mogą być przeszłością

Ankietowani przez EY uważają, że wkrótce nie tylko płatności gotówkowe, ale nawet kartowe mogą być przeszłością

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY wśród uczestniczących w konferencji Sibos liderów instytucji finansowych, regulatorów i dostawców technologii z całego świata, za dziesięć lat urządzenia mobilne zdominują rynek płatności. Wśród najbardziej popularnych form płatności w 2030 roku nie wskazano gotówki, a karty płatnicze znalazły się na ostatnim miejscu.

59% ankietowanych przez EY podczas Sibos (coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce usług płatniczych) przewiduje, że urządzenia mobilne oraz ubieralne (zegarki, bransoletki czy okulary) w ciągu najbliższych 10 lat zdominują rynek płatności. Niespełna jedna trzecia badanych oczekuje, że w 2030 roku płatności będą wykonywane przy wykorzystaniu narzędzi biometrycznych, a tylko 4% ankietowanych wskazuje, że w użyciu wciąż będą karty płatnicze. Ankietowani zapytani o najbardziej popularne metody płatności, nie wymienili natomiast gotówki.

Postępujący w szybkim tempie rozwój technologiczny zmienia handel i usługi. To z kolei w naturalny sposób wymusza zmiany na rynku płatności. Czy można jednak mówić o końcu gotówki? To bardzo złożone zagadnienie, bo rezygnacja z obrotu gotówkowego niesie za sobą korzyści, ale i ryzyka. Trzeba bowiem pamiętać, że mimo szybkiego postępu technologicznego, część konsumentów jest przywiązana do gotówki ze względów kulturowych. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które – choć są rynkiem, z którego wywodzą się jedne z najbardziej innowacyjnych technologii – to jedna na trzy płatności dokonywana jest tu gotówką, a czeków używa się niemal tak często, jak płatności cyfrowych. Nawet w Szwecji – uznawanej za najbardziej bezgotówkowy kraj, wycofywanie banknotów i monet z obiegu wzbudziło dyskusję o wykluczeniu społecznym osób starszych, czy z niepełnosprawnościami – mówi Paweł Preuss, Partner EY, Financial Services Industry Leader.

Wśród oczywistych korzyści płynących z rozwoju transakcji bezgotówkowych, ankietowani przez EY wskazali wygodę (40%), zredukowanie liczby przestępstw finansowych i działalności w szarej strefie, co rocznie kosztuje światową gospodarkę nawet 3,5 biliona dolarów (34%). Wśród ryzyk, 36% badanych  wymieniono natomiast wykluczenie społeczne. Szczególnie niepokoi ono ankietowanych z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Australazji. Niepokój ten podziela również 38% Europejczyków i 33% przedstawicieli branży z Ameryki Północnej.

Dla nieco ponad jednej piątej ankietowanych ryzykiem jest również odpowiednia ochrona danych. Taki sam odsetek badanych (21%) wskazał na ryzyka związane z wrażliwością scentralizowanej cyfrowej gospodarki. Niespełna jedna szósta ankietowanych przez EY dostrzega ryzyko w zwiększonej kontroli rządów nad indywidualnymi decyzjami, a 8% wskazuje na dodatkowe koszty, które płatności bezgotówkowe generują dla biznesu.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej podczas Sibos ankiety EY, głównym czynnikiem napędzającym rozwój płatności bezgotówkowych będą zmieniające się potrzeby klientów. Na ten aspekt wskazało 36% badanych. Istotne będą również zachęty płynące z branży i od rządów (na ten element wskazuje 25% badanych), a także rozwój rozwiązań przygotowywanych przez FinTechy (24%) oraz odpowiednie regulacje (16%).

– Obowiązująca od września ubiegłego roku dyrektywa PSD2 oprócz usprawnienia płatności i ich lepszego zabezpieczenia wprowadza również możliwość, by były one realizowane przez dostawców zewnętrznych – tzw. Third Party Provider. Mogą być nimi między innymi właśnie FinTechy specjalizujące się w nowoczesnych rozwiązaniach dla rynku płatności. Wciąż jednak zaufanie jest jednym z głównych warunków umożliwiających rozwój niebankowych usług finansowych. Jak pokazało inne badanie EY przeprowadzone w ubiegłym roku (FinTech Adoption Index 2019), powodem niekorzystania z rozwiązań FinTechów jest brak wiedzy o nich, bądź brak zaufania do świadczonych przez nie usług. Wciąż więc przed nami pozostaje w tej kwestii jeszcze wiele do zrobienia – dodaje Paweł Preuss.

Ankieta EY została przeprowadzona wśród uczestników ubiegłorocznej konferencji usług płatniczych Sibos w Londynie. W badaniu wzięło udział 129 osób reprezentujących instytucje finansowe, regulatorów, dostawców technologii i ekspertów z całego świata. 

Tomasz Bogusławski

0

The Power of Algorithmic Forecasting

This is the first in a series of articles by Boston Consulting Group and Daimler Mobility discussing the concept of forward-looking financial steering. Here, we introduce the concept and explain how companies can use it. Subsequent articles will address implementation challenges related to people and technology. The insights are derived from Daimler Mobility’s successful deployment, with BCG’s support, of forward-looking steering in its global operations.

People don’t steer their cars solely on the basis of what they see in the rearview mirror, yet that is essentially how most business leaders steer their companies: they look backward to decide how to move forward. This method makes it hard for companies to cope with the ever-increasing levels of uncertainty in today’s business environment. To keep up to speed, companies need an approach to financial steering that permits rapid and effective course corrections in anticipation of future developments. Companies should spend far less time developing detailed plans and far more time taking action to counter threats and capture opportunities.

To make that happen, the paradigm for steering must fully shift its focus from backward looking to forward looking. Backward-­looking steering entails analyzing deviations between plan targets and actual performance. Forward-­looking steering entails comparing targets with forecasts of how KPIs will evolve over specific time horizons. To truly adopt forward-looking steering (as described in this article), a company must use algorithmically derived forecasts.

Although it is common for companies to produce forecasts manually, few companies use algorithms. Algorithmically derived forecasts allow the focus to shift from periodically reporting results to accurately forecasting the development of KPIs—faster and with less effort. Armed with foresight into how conditions will change, companies can take action to preempt unfavorable outcomes and promote competitive advantage.

Adopting algorithm-based, forward-looking steering is not easy, however. A company must enrich its traditional manual processes with a data-driven, automated approach to generating forecasts and performance reports. Among the many challenges are assembling a team that has statistical capabilities, setting up a new technical infrastructure, and building people’s trust in technology.

“To master the digital transformation, a company must take a comprehensive approach to algorithm-based forward-looking steering,” says Stephan Unger, Daimler Mobility’s Chief Financial Officer (CFO). “This includes not only advanced analytical methods, new technologies, and the right expertise, but also an engaging approach to change management.”

By Gerhard Unger and Marc Rodt

More: https://www.bcg.com/publications/

0

2019: Office market trends in Poland

Record value of investment transactions and demand for space proves excellent shape of the office segment in our country

In 2019, we could observe further intense development of the office market in Poland. The most dynamic development of the office real estate segment is visible in Warsaw, which has outperformed regional markets in terms of demand. Walter Herz analysts predict that this year will close with the best-ever result in terms of the amount of space leased on the capital market. This year, we have already seen record lease transactions in Warsaw. mBank has leased 45.6 thousand sq m of office space in Mennica Legacy Tower, whereas Orange Polska renewed its lease of nearly 45 thousand sq m. of offices in Miasteczko Orange.

Clear changes in all of the largest office centers in Poland can also be seen in the demand structure, where the share of pre-let contracts is increasing. In regional cities, pre-let already covers a third of the leased space. In Warsaw, most offices under construction are already secured by contracts.

Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner at Walter Herz notes that today we are dealing with very high tenant activity on the office market, from both private and public sectors. – Constant demand for offices, not only in large cities, but also in smaller urban centers, in turn, encourages developers to act, rapidly launching other, often spectacular projects. In addition, they are also motivated to initiate new investments by large interest in commercial real estate from various capital markets, including those that so far have been less active in Poland – informs Bartłomiej Zagrodnik.

Walter Herz’s Managing Partner emphasizes that the economic growth seen in the country, an ever wider range of investment products, including primarily AAA class facilities and high demand from tenants foster investments in Poland, as evidenced by the minimum vacancy rate in the office segment. – Not only the Warsaw market is enjoying the investors’ interest, but also regional markets, with this year’s record-high level of investment transactions in the office sector. Cracow, Wrocław and the Tri-City achieve the best results in this respect. This proves good shape of the office segment in Poland – says Bartłomiej Zagrodnik.

Poland is perceived as a stable and mature economy, hence large international funds are increasingly willing to invest with us. Participation in investment transactions increases primarily due to the Asian capital, especially from South Korea. Walter Herz data shows that the value of investment transactions on regional office markets outside Warsaw has already exceeded EUR 1 billion this year, which is the best result in history. In all of Poland, the total sum of transactions involving office buildings after three quarters of this year, exceeds the amount of the entire last year’s volume.

According to Walter Herz, 1.7 million sq m. of office space is currently under construction on the office market in Poland. Among the implemented investments there are also those that impress with their enormity. The largest complex under construction is Warsaw’s Varso, which will offer 110 thousand sq m. of office space. Commissioning of several spectacular office towers in Warsaw, including Mennica Legacy Tower, Widok Towers, The Warsaw HUB and Skyliner is scheduled in the upcoming weeks.

Large facilities that are to offer offices at the highest world level are under construction in the largest business centers in the country. Mixed-use projects, which are often based on the revitalization of historical industrial buildings, are appearing more and more often among them. Mixed-use facilities, such as Warsaw investments Elektrownia Powiśle, The Warsaw HUB, Fabryka Norbina, Browary Warszawskie and Koneser, as well as Łódź-based Fuzja and Monopolis are very popular among tenants. Therefore, according to Bartłomiej Zagrodnik, the upcoming weeks will be a period of intense development of mixed-use investments, which today very often bring about the reconstruction of large fragments of cities, and some of them are under conservation protection.

The coming months will also bring verification of the instant office and co-working space market, which has recently significantly increased its resources in Poland, primarily in Warsaw. Opening several new locations of flexible spaces, including in the Warsaw Hub, Central Point, Varso, Mennica Legcy Tower, Fabryka Norblin and Monopolis complexes, will reveal the real demand for this type of space, which will determine the pace of development of this segment in our country.

Developers have recently put more emphasis on increasingly advanced technological and ecological solutions. Lately, we have been able to observe a number of changes in this area on the office market. Arrangement of new facilities goes towards increasing energy efficiency and reducing the negative impact of buildings on the environment.

Office buildings are becoming, not only more and more comfortable, but also economical. The solutions used in them allow to obtain a good result under multi-criteria certification, in the process of assessing energy efficiency, water management efficiency, the quality of the building’s internal environment, waste reduction and the use of recycling, as well as the quality of materials used for building facilities. Currently available technologies allow creating zero-energy buildings, that is facilities with zero energy consumption and zero carbon dioxide emission. The most modern complexes are striving to confirm their standard with WELL certificate.

The most prestigious buildings are testing systems supporting users in organizing their everyday work. It is possible thanks to smartphone applications that allow customizing light, temperature, humidity in the rooms, booking a conference room, parking space or other services.

About Walter Herz

Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For seven years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.

In addition to its headquarters in Warsaw, the company has branches in Cracow and Gdansk. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.

Iwona Wiśniewska-Lopez

0

Promy z polskich stoczni

Silny polski promowy klaster morski może dać nam przewagę nad konkurentami

 Marek Grzybowski

Polskie stocznie budują nowoczesne ekologiczne promy. Niestety, nie dla polskich i skandynawskich armatorów. Pierwszy prom na świecie na metanol, promy z siłowniami na gaz, pierwszy prom elektryczny – to wszystko statki z polskich stoczni, nagradzane w międzynarodowych konkursach.

W budowie kompletnych promów i częściowo wyposażonych kadłubów oraz przebudowie promów na jednostki bardziej przyjazne środowisko specjalizują się stocznie Grupy Remontowa oraz Aluship z Gdańska, Crist i Nauta z Gdyni, a także niektóre zakłady w Szczecinie.

Promy dla Kanady. Na początku listopada handlowcy z Remontowa Shipbuilding podpisali kontrakt na budowę nowego kompletnego promu typu Salish. To kontynuacja serii już wcześniej budowanych w Remontowej 3 promów dla kanadyjskiego armatora BC Ferries, który operuje w prowincji British Columbia. Statek ma być przekazany armatorowi do eksploatacji w 2022 r. Nowy prom będzie wprowadzony na obsługę połączenia Swartz Bay-Southern Gulf Islands. Zastąpi prom Mayne Queen.

BC Ferries operuje już 3 promami przekazanymi do eksploatacji przez Remontową Shipbuilding w latach 2016-2017: Salish Orca – w listopadzie 2016 r., Salish Raven – w czerwcu 2017 r., a Salish Eagle – w lutym 2017 r. Grupa Remontowa uzyskała zlecenie na budowę serii promów typu Salish wygrywając przetarg, do którego stanęły również stocznie z Kanady, Norwegii, Niemiec i Turcji. To, że BC Ferries wybrało budowę jednostek w polskiej stoczni, a nie w kanadyjskiej, było przedmiotem ostrej krytyki prasy kanadyjskiej i niektórych polityków.

Więcej: http://www.pgt.pl/promy-z-polskich-stoczni

0

Cybersecurity: Linchpin of the digital enterprise

Two consistent and related themes in enterprise technology have emerged in recent years, both involving rapid and dramatic change. One is the rise of the digital enterprise across sectors and internationally. The second is the need for IT to react quickly and develop innovations aggressively to meet the enterprise’s digital aspirations. Exhibit 1 presents a “digitization index”—the results of research on the progress of enterprise digitization within companies, encompassing sectors, assets, and operations.

As IT organizations seek to digitize, however, many face significant cybersecurity challenges. At company after company, fundamental tensions arise between the business’s need to digitize and the cybersecurity team’s responsibility to protect the organization, its employees, and its customers within existing cyber operating models and practices.

If cybersecurity teams are to avoid becoming barriers to digitization and instead become its enablers, they must transform their capabilities along three dimensions. They must improve risk management, applying quantitative risk analytics. They must build cybersecurity directly into businesses’ value chains. And they must support the next generation of enterprise-technology platforms, which include innovations like agile development, robotics, and cloud-based operating models.

Cybersecurity’s role in digitization

Every aspect of the digital enterprise has important cybersecurity implications. Here are just a few examples. As companies seek to create more digital customer experiences, they need to determine how to align their teams that manage fraud prevention, security, and product development so they can design controls, such as authentication, and create experiences that are both convenient and secure. As companies adopt massive data analytics, they must determine how to identify risks created by data sets that integrate many types of incredibly sensitive customer information. They must also incorporate security controls into analytics solutions that may not use a formal software-development methodology. As companies apply robotic process automation (RPA), they must manage bot credentials effectively and make sure that “boundary cases”—cases with unexpected or unusual factors, or inputs that are outside normal limits—do not introduce security risks.

About the author(s)

James Kaplan is a partner in McKinsey’s New York office, Wolf Richter is a partner in the Berlin office, and David Ware is an associate partner in the Washington, DC, office.

More: www.mckinsey.com