Kontrolne instrumenty zarząrzania

B.R. Kuc (okładka)  Kontrolne instrumenty zarzadzania, EMENTON, 2016 OKLADKA

Książka jest wielowątkowym kompendium wiedzy na temat kontroli jako funkcji zarządzania, a także wykorzystywanych w procesach zarządczych instrumentach kontrolnych, chodzi zwłaszcza o kontroling i audyt wewnętrzny.

Rosnące zainteresowanie kontrolingiem i audytem oznacza, że tradycyjna kontrola inspekcyjna przestaje być źródłem ważnych informacji, przestaje być wyrocznią sądów, z którymi się nie dyskutuje. W erze „zarządzania przyszłością” popularność zdobywają takie formy oceny, weryfikacji i analizy, które pozwalają mieć obraz sytuacji on-line. Dzięki nim na bieżąco można ocenić wartość strategii, a nie tylko koszty jej implementacji, dostrzec ryzyko (zagrożenia), a nie tylko stwierdzić powstałe błędy. Bez instrumentów kontroli on-line trudno sobie wyobrazić nowoczesne zarządzanie w zmieniających się organizacjach. Niezależnie od tego jak bardzo dynamizują się procesy zarządcze, aby uniknąć nadmiaru sygnałów i nie doprowadzić do „śmierci” systemu kontrola musi pilnować sprzężeń zwrotnych.
Książka wpisuje się w nurt rozważań nad „kontrolą ze sprzężeniem zwrotnym”, kontrolą antycypującą, a przynajmniej szybko reagującą. Ideałem jest homeostat, a misją takiej kontroli jest „zdążyć przed błędem”. Trzeba jednak mieć świadomość, że wyprzedzanie błędów nie może stać się zadaniem kontroli. Kontrola co najwyżej może sygnalizować, w ramach działań prewencyjnych, pojawienie się czynników ryzyka czy niewłaściwych kierunków działania. Każda kontrola (akt kontroli, proces kontroli) jest tylko środkiem (celem pośrednim), nigdy nie jest, czy nie powinna być celem samym w sobie (kontrolą dla kontroli). Jej zadaniem jest dążenie, aby wszystkie zasoby organizacji (materialne i niematerialne) były efektywnie wykorzystywane. W książce podjęto próbę uporządkowania zasięgu znaczeniowego szerokiej rodziny kontrolnych instrumentów zarządzania: kontroli menedżerskiej, kontroli zarządczej, kontrolingu, audytu, monitoringu. Każdej z tych kategorii poświęcona jedną część.

B.R. Kuc (okładka) Kontrolne instrumenty zarzadzania, EMENTON, 2016