Gabinet Cieni BCC o polityce gospodarczej rządu w 1 połowie 2016 r.

BCC Warszawa posiedzenie 2016-06-30

30 czerwca odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ministrowie podsumowali działania rządu w II kwartale oraz przedstawili rekomendacje na drugie półrocze. Rządowy Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sytuuje przedsiębiorcę jako źródło inwestycji, dochodów, zatrudnienia i podatków. Buduje strategię zaufania między państwem a inwestorem i prawodawcą. Deklaruje zmniejszenie barier biurokratycznych, liczby kontroli, racjonalność zamówień publicznych, zmniejszenie licencji i pozwoleń. Ale z drugiej strony rząd wprowadza niedoskonałą klauzulę obejścia prawa podatkowego, akceptuje wadliwe prawo zamówień publicznych, czy kontrolowanie firm bez uprzedzenia przedsiębiorcy o tej kontroli oraz wyposaża urzędników w zbyt duże możliwości interpretacyjne. Zwłaszcza projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o przejmowaniu w czasowy zarząd firm osób podejrzanych o przestępstwa (uwagi BCC w załączeniu) to zaufanie niszczy – powiedział przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC Marek Goliszewski. – Zasadniczą cenzurę siły i działań kierowanego przez premier Szydło rządu będą stawiały trzy decyzje dotyczące: modernizacji upadającego górnictwa, systemu emerytalnego i zakresu rekompensaty dla tzw. „frankowiczów”. Premier stanie przed dylematem: dobro państwa i jego finansów czy dobro rządzącej partii? Realizacja postulatów wyborczych w ww. trzech segmentach doprowadzić może do poważnego kryzysu finansów publicznych, rynku pracy, do kryzysu gospodarczego. Trudno odmówić racji stwierdzeniu, że premier i jej polityczne zaplecze stoją wobec sytuacji być może najtrudniejszej dla Polski od czasu powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego – podsumował.
Szczegółowy raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC oraz opinia nt. rządowego projektu zmian w Kodeksie karnym w załączeniu.
2016.06.30 XVII posiedzenie GGC BCC- ocena II kwartału i rekomendacje

2016.06.30 XVII posiedzenie GGC BCC – temat wiodący – opinia do zmian w Kodeksie karnym