GÓRY ZARZĄDZANIA – Konferencja hybrydowa – 29 maja 2023

Ostatnie lata to pasmo zawirowań, których doświadczamy. Wybuchła pandemia, Rosja zaatakowała Ukrainę, co wywołało kryzys humanitarny i masową falę uchodźców. Na dodatek coraz silniej odczuwamy zmiany klimatu w postaci wydłużających się okresów suszy i opadów, czy różnego rodzaju huraganów, trzęsień ziemi i innych zjawisk meteorologicznych. Wyzwaniem stało się odejście od paliw kopalnych i znalezienie alternatywnych źródeł energii.

Żeby tego rodzaju wyzwaniom sprostać wymaga się od nas elastyczności, innowacyjnego podejścia do zarządzania, przewartościowania celów. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest synergia różnorodnych środowisk: samorządowców, naukowców, przedstawicieli sektora prywatnego, ngo’sów, które w naturalny sposób tworzą fundament dla innowacji i rozwoju, także w obszarach związanych z planowaniem energetycznym. Dlatego właśnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przedsięwzięcie pt. „Góry Zarządzania”, które odbędzie się 29 maja 2023 r. w Szczawnie Zdrój niedaleko Wrocławia. Konferencja w całości będzie poświęcona zarządzaniu w czasie kryzysu.

GÓRY ZARZĄDZANIA PROGRAM REJESTRACJA

Instytut Maxa Webera zaprasza na pierwszą edycję konferencji i warsztatów GÓRY ZARZĄDZANIA, które odbędą się w dniu 29 maja 2023 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Góry Zarządzania to pierwsza edycja konferencji i warsztatów dedykowanych samorządom, nauce oraz biznesowi. Synergia wielu środowisk, które w naturalny sposób tworzą fundament dla innowacji i rozwoju, a także: tworzenie partnerstw, ciągły proces doskonalenia obszarów zarządzania organizacją, aktualizacja przyjętych strategii, celów w odniesieniu do zmian w otoczeniu, kryzysów i czasów niepewności, a także zdobywanie praktycznych, operacyjnych umiejętności w zakresie szeroko rozumianych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania podczas prowadzonych warsztatów, to cele, które przyświecają idei GÓR ZARZĄDZANIA.

GORY ZARZADZANIA program 29-05-2023

Przedsięwzięcie organizowane w dniu 29 maja 2023 roku poświęcone będzie: ZARZĄDZANIU W CZASACH KRYZYSU, rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Przedsięwzięcie jest odpłatne, proponujemy uczestnictwo stacjonarne lub zdalne, gdyż konferencja będzie w całości transmitowana – online.

Eksperci

Miło nam poinformować, że wśród zaproszonych ekspertów, którzy wystąpią podczas GÓR ZARZĄDZANIA będą między innymi:
 Profesor Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 Profesor Ewa Bogacz – Wojtanowska – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Profesor Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
 Profesor Paweł Bartoszczuk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 Profesor Marek Banaszkiewicz – Centrum Badań Kosmicznych PAN
 Profesor Kesra Nermend – Uniwersytet Szczeciński
 Grzegorz Dziarski – Związek Miast Polskich
 Monika Bartosiewicz – Niziołek – Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 Profesor Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Marek Pasztetnik – Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej,

 Profesor Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 Doktor Karolina Lipińska – Politechnika Gdańska,
 Profesor Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski,
 Krzysztof Kras – Grupa Kras,
 Antoni Piechniczek – trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej.