LOGISTICS 2014

LOGISTICS 2014 POZNAN Grzybowski   SAM_2869 LOGISTICS 2014 POZNAN Grzybowski   PIES SAM_3021 LOGISTICS 2014 POZNAN Grzybowski   SAM_2960 LOGISTICS 2014 POZNAN Grzybowski   SAM_2864 SAM_3057 SAM_3046

W logistyce nastąpiły dynamiczne zmiany

Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014 w dniach 14-16 maja br. zgromadził liczne grono przedstawicieli biznesu i świata nauki. Tegoroczny Kongres przebiegał pod przewodnim hasłem: „Komunikacja w łańcuchach dostaw”. W czasie kongresu powołano Polską Platformę Logistyczną.

Dynamiczna logistyka. „W logistyce nastąpiły dynamiczne zmiany” – podkreślił Jos Marius, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego i dodał, ze ulegają one znacznemu przyspieszeniu. Nasila się bowiem proces globalizacji oraz zwiększa przestrzeń współpracy, informacja nabiera charakteru kompleksowego. Logistyka nie może obyć się bez zarządzania jakością we wszystkich sferach działalności, a zarządzanie to odbywa się w warunkach ryzyka. Dynamiczny charakter alokacji produkcji wymusza na logistyce równie dynamiczne działania w łańcuchach dostaw – wymieniał prezes Marius.

Logistyka w sieci informacji. Z kolei prof. Hans-Christian Pfohl z TU Darmstadt/ European Logistics Association, wyjaśnił wpływ gospodarki sieciowej na współpracę i komunikację w między  rynkami przemysłowymi i detalicznymi. Z badań przeprowadzonych wśród logistyków przez TU Darmstadt wynika, że dominujący wpływ na działalność w ciągu najbliższych 5 lat będą  miały wymagania klientów, usieciowienie gospodarki, koszty działalności oraz  globalizacja i kompleksowość usług. W zarządzaniu logistyką decydującą rolę odgrywać będą technologie informacyjne – mówił z przekonaniem prof. Pfohl odwołując się do badań ankietowych menedżerów logistyki.  Steve Bratt – jeden z twórców Internetu, wskazał natomiast jakie oszczędności uzyskuje się korzystając z jednolitej platformy komunikacyjnej. Stosowanie standardów w logistyce może przyczynić się do uratowania życia od 22 tys. do 43 tys. rocznie oraz zmniejszyć urazowość od 0,7 mln do 1,4 mln przypadków. Koszty leczenia w wyniku wypadków mogą zostać zredukowane do 100 mld dol. w wymiarze globalnym.

Sesje i targi. Liczne sesje tematyczne skupiły się na rozwiązaniu takich zagadnień jak: komunikacja i partnerstwo w usługach logistycznych, problemy i wyzwania handlu internetowego, innowacyjne technologie magazynowe, bezpieczeństwo dóbr i konsumentów, informacyjne i komunikacyjne rozwiązania dla transportu i całych łańcuchów dostaw. W czasie kongresu odbyła się również konferencja projektu ECOTALE poświęcona zewnętrznym kosztom transportu oraz konferencja projektu EMPIRIC, poświęcona transportowi intermodalnemu.

Istotną częścią kongresu były towarzyszące mu warsztaty, targi i wizyty w przedsiębiorstwach, a także gala, w czasie której wyróżniono najciekawsze produkty logistyczne roku oraz wyróżniających się studentów Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Atrakcja kongresu był pies służby celnej, „uczulony na narkotyki” jak mówił jego opiekun, a także… poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego, w którym odbywała się Gala Logistyków. Więcej informacji na stronie http://www.logistics.pl/.

Tekst i zdjęcia Marek Grzybowski