Redakcja

internet MANAGER jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 1895-426X.


Marek Grzybowski
redaktor naczelny
tel. kom. 505 050 179
redakcja@im.org.pl
Prof. Akademii Morskiej dr hab. Marek GrzybowskiAkademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University), Katedra Ekonomii i Zarządzania (Economics & Management Dpt.) – kierownik katedry

  • Polski Klaster Morski (Polish Maritime Cluster) – Prezes Zarządu
  • Instytut Badań nad Bezpieczeństwem (Security & Safety Research Institute) – Prezes Zarządu i przewodniczący Rady Naukowej
  • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Gdańsku – Członek Rady Naukowej
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku – Członek PTE