Marketing Archive

0

Deloitte: Strategia Brand Purpose

W Deloitte stworzyliśmy Strategię Brand Purpose – narzędzie redefiniujące rolę marki i firmy na rynku – integrujące strategię marki, ze strategią ESG oraz strategią biznesową.

Dotychczasowe działania marek, skupione wokół marketingu i ESG nie odpowiadają w pełni na potrzeby klientów. Globalne wyzwania, z którymi zmaga się dzisiaj świat, wywołują do odpowiedzialności nie tylko polityków czy duże organizacje – coraz częściej z krytyką działalności mierzą się obecne na rynku marki. Do presji rynkowej wywieranej przez konkurencję, dochodzą oczekiwania konsumentów w stosunku do wszystkich aspektów działalności organizacji. Konsumenci wymagają od marek zaangażowania w istotne tematy społeczne i środowiskowe oraz większej odpowiedzialności za konsekwencje prowadzenia biznesu.

Wspierając firmy stworzyliśmy narzędzie, które pozwali im dokonać realnej zmiany, wpływając jednocześnie na wyniki biznesowe, budując przewagę konkurencyjną i tworząc długoterminową wartość.

Czym jest Brand Purpose?

Koncepcja Brand Purpose wynika z rynkowej potrzeby redefiniowania roli marek we współczesnym świecie. W Deloitte wierzymy, że każda marka powinna mieć głębszy cel istnienia. Definiujemy Strategię Celu Marki jako wartość, którą firma swoimi działaniami tworzy w otaczającym ją świecie.

Właściwie zdefiniowany Brand Purpose powinien być prawdziwy, ambitny, inspirujący dla biznesu i ludzi – pracowników i klientów, a przede wszystkim pasować do marki. Dla nas strategia celu marki to nowy model budowania marek zaangażowanych społecznie lub środowiskowo, wyznaczający ambitne horyzonty dla ich biznesowej i społecznej działalności.

Dlaczego warto mieć Brand Purpose?

Świat zmienia się coraz szybciej wywierając coraz większą presję na działania biznesowe. Katastrofa klimatyczna, zanieczyszczenie środowiska, nierówności społeczne i niepokoje budzą wśród konsumentów coraz więcej niepewności i obaw. Poszukując realnej zmiany i pragnąc mieć większy wpływ na rzeczywistość, konsumenci zmieniają swoje zwyczaje, nawyki zakupowe i coraz częściej kierują się wartościami, które stoją za markami. Nowe zwyczaje zakupowe oznaczają też nowe oczekiwania względem marek, które potrzebują jasno zdefiniowanego Brand Purpose by pozostać konkurencyjne i sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

Coraz więcej konsumentów zaczyna wymagać od marek zaangażowania w kwestie społeczne, odpowiedzialności za wpływ na otoczenie (zarówno naturalne, jak i społeczne) oraz zrównoważonego podejścia. Z kolei nowe marki wchodzące dopiero na rynek coraz częściej wyznaczają sobie ambitny, pozabiznesowy cel jako jeden z głównych motorów prowadzenia działalności.

Zdefiniowanie wyższego celu istnienia marki przekłada się nie tylko na budowanie jej wartości, ale również na konkretne zyski dla całej organizacji. Obserwujemy, że marki, które w planowaniu strategicznym oraz codziennych działaniach, kierują się autentyczną wizją i inwestują w działania z zakresu Brand Purpose, rozwijają się szybciej. Generują nowe źródła wzrostu oparte o zrównoważoną ekonomię, zwiększają swoje marże, łatwiej przyciągają i utrzymują pracowników, są sprawniej zarządzane, przyciągają inwestorów i obniżają koszt kapitału.

Więcej: Deloitte

 

0

Deloitte: Pięć kluczowych kompetencji przywództwa w transformacji technologicznej

W pierwszej części wyników badania Deloitte 2023 Global Technology Leadership Study przedstawiamy, w jaki sposób ewoluowały role liderów w obszarze technologicznym oraz jakie kompetencje powinna posiadać kadra zarządzająca, aby odnieść sukces w obecnym środowisku, aby skutecznie przeprowadzić transformację technologiczną.

Dzisiejsi liderzy technologiczni rozumieją, że ich rola ulega zmianie. Nie wystarczy być ekspertem od transformacji technologii, specjalistą IT, czy profesjonalnym dostawcą usług. Przywództwo technologiczne jest obecnie sportem zespołowym, który stawia na pierwszym miejscu umiejętności współpracy, komunikacji, koordynacji i współtworzenia.

– mówi Anna Wiącek-Kocot, partnerka w Zespole Strategii i Transformacji Technologii, Deloitte.

 

Przywódcy technologiczni powinni kierować zsynchronizowanym zespołem o wielu talentach i kompetencjach, który pracuje nad transformacją przedsiębiorstwa. Badanie Deloitte Global Technology Leadership Study 2023 pokazuje, w jaki sposób liderzy technologiczni nie tylko radzą sobie z tym wyzwaniem, ale także jak wytyczają nowe ścieżki kariery dla siebie i pracowników w swoich zespołach.

Webinar: Jak być skutecznym liderem technologicznym?

Kluczowe wnioski z raportu Deloitte Global Technology Leadership Study 2023

Zarejestruj się 

Rolą działu technologii nie jest już tylko zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów biznesowych, ale także płynnego zarządzania całą firmą. Kilka lat temu technologia spełniała swoją rolę, gdy była niewidoczna dla organizacji. Dziś za sukces trzeba uznać, gdy w sposób aktywny, ale niezauważalny, na równi z innymi obszarami wytycza kierunek funkcjonowania biznesu.

– mówi Krzysztof Kozłowski, CTO w Warner Bros. Discovery TVN.

W tej publikacji – pierwszej z cyklu czterech – omawiamy tę zmianę bardziej szczegółowo i podkreślamy pięć różnych kompetencji, które CIOs/CTOs powinni rozwinąć, aby stać się transformacyjnymi liderami technologicznymi.

 

Ewolucja przywództwa technologicznego

Od czasu naszego badania z 2020 roku technologia nadal tworzy nowe sposoby działania organizacji. To, wraz z presją pandemii COVID-19, przyczyniło się do rozproszenia i rozszerzenia roli liderów technologicznych. Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania i zarabiania na danych, a technologia jest postrzegana nie tylko jako czynnik umożliwiający realizację strategii, ale także jako jej współtwórca. Świadczy o tym powstanie m.in. stanowisk Chief Data Officer, czy też Chief Digital Officer.

Prawie jedna czwarta badanych przez nas organizacji posiada Chief Data Officer’a (27%) lub Chief Digital Officer’a (25%). 72% ankietowanych firm zawiera w swoich strukturach stanowisko Chief Information Offier’a, 51%, Chief Technology Officer’a oraz 47% Chief Information Security Officer’a. Z kolei 9% przedsiębiorstw posiada trzy stanowiska – Chief Digital Officer’a, Chief Data Officer’a oraz Chief Technology Officer’a.

To rozszerzenie funkcji jest prawdopodobnie wynikiem szerokiego spektrum oczekiwań. Z jednej strony oczekuje się, że liderzy będą innowacyjni i strategiczni, a z drugiej – że zapewnią niezawodność operacyjną i cyfrowe bezpieczeństwo. Respondenci poproszeni o wskazanie pięciu najważniejszych obszarów, którym poświęcają większość swojego czasu, stwierdzili, że oczekuje się od nich nadania priorytetu wszystkim aspektom, począwszy od rozwoju strategii biznesowej/cyfrowej (35%), poprzez innowacje (22%), aż po zapewnienie biegłości technologicznej organizacji (15%) (wykres 1).

Ponadto, ankietowani liderzy zauważają ogólne rozszerzenie oczekiwań wobec ich roli. Wymaga się od nich kierowania inicjatywami obejmującymi całą organizację, m.in.: rozwojem biegłości technologicznej (43%), innowacjami (37%), a także planowaniem strategicznym (13%). Co ciekawe, respondenci wskazali również, że nadal oczekuje się, iż funkcja technologiczna będzie dostarczać narzędzi i analiz w obszarach takich jak programy różnorodności, równości i integracji (DEE), czy też inicjatywy ESG.

Pięć kompetencji transformacyjnego przywództwa technologicznego

Przy tak wielu różnych rolach i obowiązkach, w jaki sposób liderzy technologiczni mogą skutecznie kreować wartość dla organizacji?

Z naszego badania wynika, że ci, którzy wyróżniają się na tle innych, nie tylko posiadają podstawowe kompetencje, takie jak biegłość w posługiwaniu się technologią, zarządzanie danymi i ich monetyzacja, innowacyjność, zarządzanie zmianą i wyczucie biznesowe, ale stosują też ustrukturyzowane, oparte na kompetencjach podejście, w ramach którego rozwijają i pielęgnują pięć odrębnych umiejętności w swoich organizacjach i zespołach przywódczych.

Więcej: Deloitte

0

ESG – trend or necessity? Shipping, ports, offshore and shipyards under the pressure of innovators

By Marek Grzybowski

An ESG guidance for shipping was published this summer,. The implementation of an ESG strategy in shipping has implications throughout the ship supply and operation chain, from design through manufacturing, operation and port service.
The guide, developed jointly by Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping experts together with Boston Consulting Group analysts, is intended to help companies operating in maritime transport implement comprehensive ESG (Environmental, Social and Governance) strategies. The essence of ESG was explained during a special webinar by Tanja Dalgaard, Chief Strategy & Operations Officer, Anne Katrine Bjerregaard Head of Strategy & Sustainability Office, Mikkel Krogsgaard Managing Director & Partner, BCG Peter Jameson Partner, BCG.
– In the world of maritime business, as in other industries, ESG reporting covers topics such as recycling, greenhouse gas emissions, other types of air pollution, environmental impact, business ethics, employee health and safety, as well as safety management and prevention accidents, explain DNV experts.
Remi Eriksen, Group President and CEO, DNV and Knut Ørbeck-Nilssen, CEO of DNV GL, pointed out the need for a comprehensive approach to the implementation of the ESG strategy during the presentation of the “Energy Transition Outlook 2023” and “Maritime safety trends” reports during Nor Shipping 2023.

ESG sets standards
According to DNV, ESG reports and sustainability reports are intended to reveal the achievement of parameters in all three areas that are important for the functioning of a modern company. Reporting these parameters is intended to meet the expectations of stakeholders cooperating with the partner.
It’s about being transparent in assessing corporate responsibility. The report makes it possible to publish information that a business partner has rules, initiatives and strategies for managing under risk conditions and the ability to take advantage of the opportunities offered by management that takes into account ESG requirements.
In maritime industries, reports are published by leading companies operating both in the shipbuilding industry and maritime transport, in ports and offshore, in fishing and tourism, as well as companies operating in the vicinity of these industries.

ESG in ports

“Cargo operators recognize the role of ports [in implementing the ESG strategy] and will favor those who act according to the requirements,” noted Mark Nailer, head of the maritime division at Midstream in an article for Hellenic’s “Shipping News Worldwide”. In his opinion, “the adverse impact of the global port and terminal sector on [substances and CO2 – MG] emissions and local communities is significant.
Emissions and air pollution account for a large part of this impact, while the safety of workers [ports – MG] is another major concern. It is estimated that reducing port emissions could directly improve the health of more than 3.5 billion people by reducing air and water pollution – and indirectly improve health and well-being by helping to mitigate climate change, Nailer points to the UNCTAD report.

ESG in the shipbuilding industry
In many cases, it has already been said that shipyards should be hybrid, i.e. ensuring production and repairs taking into account environmental, social and ethical requirements.
One of the leading shipyards in implementing ESG is the Hyundai Heavy Industries Group (HHI). Already at the beginning of 2021, it adopted an ESG strategy. Within the five companies operating in the HHI Group, committees have been established for environmental protection, shaping social responsibility and implementing ethical management practices. The five participating companies are: Hyundai Mipo Dockyard Co., Hyundai Construction Equipment Co., Hyundai Electric Energy Systems Co., Hyundai Heavy Industries Co. and Hyundai Samho Heavy Industries Co.

Why (not only) Shipping Companies Don’t Have an ESG Plan
Increasingly, however, many shippers and logistics companies, as well as final recipients, demand information about the comprehensive carbon footprint related to the transport of goods between ports, and often from the producer to the consumer. High demands are placed on sea tourism and ferry operators. This is increasingly required of fish and seafood producers and processors as well as logisticians operating in this industry.
Offshore oil and gas operators and wind farm builders pay attention to sustainable development. It can be expected that the ESG strategy will soon become the flagship of every company that intends to operate in the maritime industry. On the other hand, the ESG standard will determine the level of involvement of shipowners and ports, offshore operators and fish producers in the sustainable development of our globe.

More: BSSC

0

The Asian shipbuilding industry is going full speed ahead

 

By Marek Grzybowski

The shipbuilding industry is booming and shipowners are fighting for places on the docks. Unfortunately, but in Asian shipyards. European shipyards save themselves by orders for passenger ships, specialized ships and ships. Companies from the shipyard’s environment save themselves by selling the latest equipment and technologies to Asian shipyards.
– Demand for innovative ships is growing and it looks like the reopening of decommissioned shipyards, especially in China – announces Mohamed Rabie of SnP Broker Intermodal in the latest report.
Prices of ordered ships and on the secondary market remain high. Prices for new LNG carriers in June 2023 were around USD 218 million. Indicative prices for 5-year-old used LNG tankers in June 2023 were estimated at USD 200 million, Banchero Costa reports. This is important information for Poland, because we are planning to build an FSRU terminal in Gdańsk. And some terminals are built on the basis of modernized units purchased on the secondary market.
For comparison, Newcastlemax bulk carriers in June 2023 were contracted for approximately USD 66.5 million, and USD 60 million for the Standard Capesize. In June 2023, 5-year-old Newcastlemax ships cost USD 50 million, and Standard Capesize around USD 46.3 million.

High prices for new and used ships
In June this year, the shipyards demanded about USD 130 million for the VLCC vessel, USD 83 million for the Suezmax and USD 67.1 million for the Aframax for the new oil tankers. For the 5-year-old tanker, prices in June 2023 were estimated at around USD 97.6 million for VLCC, USD 69.2 million for Suezmax and around USD 64.2 million for Aframax.
Product prices remained stable. For example, in June this year, the MR2 tanker was contracted for approximately USD 46.6 million. On the other hand, the 5-year-old MR2 ship was offered in June 2023 for approximately USD 42.5 million, according to Banchero Costa experts in the latest reports.
– During the first 6 months of 2023, a total of 719 ships were contracted, of which 24.2% were bulk carriers, 23.09% were tankers (oil and products), 9.46% were containers, 5.01% were LPG tankers, and 4.31% LNG carriers, according to the latest Intermodal report.

The shipyard’s production capacity is increasing
– The shipyard’s production capacity is expected to be increased by 1.5 million CGT after the reopening of 12 shipyards in China. Thus, the 299 active shipyards in 2023 represent a total production capacity of 54 million CGT, believes Chara Georgousi.
Utilization of the 80 leading Asian shipyards is projected to increase to 83% in 2023 from 65% in 2022, while in 2024 it could increase to 91%. According to her, “Leading shipyards in South Korea and China are ahead of shipyards in Japan and other countries.”
The procurement structure for environmentally friendly ships is also changing. The number of units ordered with dual-fuel engines is increasing, the number of orders for power plants with scrubbers (washers) is decreasing. This is good news for European manufacturers of innovative engines, scrubbers and ship propulsion systems powered by batteries or LNG.
– In the first five months of 2023, 20% of the ordered ships will be able to use alternative fuels – says Antonis Tsimplakis – columnist for “Naftemporiki”. 6% of them will be fueled with gas from LNG tanks, 9% with methanol, and only 5% with LPG.

Alternative fuel course
Market analysis conducted by Intermodal shows that from 2022, most new ships ordered are equipped with some kind of emission reduction technology or with “off-the-shelf” technologies for the use of alternative fuels. According to Intermodal, this trend will continue in the coming years.
Today, in the case of the active fleet, approximately 0.54% of ships use alternative fuels, while in the shipyard order book the percentage that will use alternative fuels reaches 14.69%.
– Currently, 911 ships use LNG as fuel, 182 ships use LPG, 127 ships use methanol and only 27 ships use hydrogen. Of the current order backlog, 10.31% of ships will be powered by LNG, 2.03% by methanol, 1.91% by LPG and just 0.42% by hydrogen, according to Tsimplakis.

China is the leader – orders increased by 67.7%
Published by the China Association of the National Shipbuilding Industry (CANSI) Statistics after the first half of this year. reported that there was an increase in the number of new contracts in Chinese shipyards by 67.7%. Among them, export orders account for 92.8% of contracts.
Orders for the construction of new ships rose sharply this year. Container ships and LNG carriers still dominate the docks of Chinese shipyards. More oil and product tanker contracts have emerged.
– In the first half of the year, Chinese shipyard workers delivered ships with a carrying capacity of 21.13 million tons, which means an increase of 14.2% year on year – reports CANSI.
In the first six months, China’s shipbuilding output accounted for 49.6% of world output. However, the portfolio for new orders for shipbuilding accounted for 72.6% of global contracts, which corresponded to 53.2% of the deadweight capacity in the global market.

More: BSSC

0

BCG – Most Innovative Companies 2023

For the third straight year, the evidence is mounting: companies that both prioritize innovation and make sure that they are ready to act are widening the gap over less capable competitors. The leaders at these firms are consistently delivering new products, entering new
markets, and establishing new revenue streams. The laggards struggle to make headway beyond incremental improvements.

This year, the findings from our global innovation survey dovetail with other new BCG research showing that companies
built for the future share a common set of attributes that enable them to exhibit superior performance, be more resilient to shocks and disruptions, and exploit innovation faster for value-creating growth. In addition to people and technology capabilities (including, importantly, AI), one of these attributes is an innovation-driven culture.

In this year’s Most Innovative Companies report, we examine what innovation-ready leaders (those that are ready to develop product, process, and business model innovations that can deliver sustainable impact) are doing to pull ahead and how innovation is building their resilience to economic uncertainty and fueling their pursuit of lower emissions. In “A Downturn Ups the Stakes in Innovation,” we explore how a potential downturn in 2023 is evoking a much different response than did the 2009 financial crisis, especially among leading firms. In “How Early Winners Are Unlocking AI’s Potential,” we dig into the critical role of artificial intelligence (AI) in innovation as in many other areas of business today.

More: BCG Publications 2023

Innovation has never been more important—and leading innovators are showing why. The top 50 companies in the 2023 Most Innovative Companies report outperform the MSCI World Index on shareholder return by 3.3 percentage points per year.

How Leaders Are Demonstrating the Advantages of Innovation

In this year’s Most Innovative Companies report, we examine what innovation-ready leaders (those that are ready to develop product, process, and business model innovations that can deliver sustainable impact) are doing to pull ahead. We also discuss the importance of innovation in terms of how it helps leaders build their resilience to economic uncertainty.

Download the 2023 Most Innovative Companies report

The Formula for Innovation from Leading Companies

Leaders are consistently delivering new products, entering new markets, and establishing new revenue streams, while laggards struggle to make headway beyond incremental improvements.

Read chapter one

Explore the interactive rankings
Explore the interactive rankings
15-Years-Most-Innovative-Promo.jpg

17 Years of the Most Innovative Companies
BCG started publishing an annual innovation report—with its list of the 50 companies most admired by global innovation executives—in 2005. Explore the changing rankings and the rich history of innovation thought leadership.

A Downturn Ups the Stakes in Innovation

Times have changed. During the 2009 downturn, only 58% of companies planned to increase spending and almost 15% expected to cut innovation investment. Today, a growing number of companies are beginning to recognize the advantages of innovation, with 79% ranking it among their top three priorities (15 points more than in 2009) and 66% planning to increase spending (42% by more than 10%).

Read chapter two

How Early Winners Are Unlocking AI’s Potentials

The question is not whether AI can have an impact, but rather if companies are using AI properly and for use cases with the potential to drive real business value.

Read chapter three

Building Resilience and Advantage Through Innovation

Once again, we see the most innovative companies producing greater shareholder returns and building resilience and advantage through innovation. BCG’s 2023 global survey highlights the advantages of innovation and how leaders are outpacing others by using tools whose importance is climbing fast, such as M&Aportfolio planning, and AI.

Our 2023 survey found a near-record high level of innovation importance: 79% of companies ranked innovation among their top three priorities, up from 75% in 2022, and more than 40% expect to significantly increase spending this year, a jump of 16 percentage points over the last economic downturn in 2009.

But there is also an emerging group of companies that is going much further and putting innovation front and center in their future growth strategies. While all companies on average expect to allocate more money toward incremental innovations close to the core, this small group of innovation-ready companies is allocating fully one-third of spending toward developing breakthrough innovations.

These companies use a wide array of strategic tools to strengthen their innovation platforms and practices and are much more aggressive in their use of M&A, targeting innovative technologies or processes, or acquiring leaders and employees with a demonstrated ability to innovate. They also are more likely to orchestrate or participate in ecosystems, engaging with external partners—and even competitors—on innovations. They drive digital innovation with a clear bias toward new digital products, agile teaming, and improving customer and marketing insights. They leverage the power of innovation in AI, and regularly review the performance of innovation units or vehicles and shift resources toward centers of success. They understand that effective portfolio governance and management, especially with respect to data transparency, are key to driving impact.

Explore 17 years of the 50 most innovative companies

Authors: By Justin ManlyMichael RingelAmy MacDougallWill CornockJohann D. HarnossKonstantinos ApostolatosRamón BaezaRyoji KimuraMichael WardBeth VinerJean-Manuel IzaretWendi BacklerVladimir LukicSylvain Duranton, and Romain de Laubier