European Maritime Day 2014

BREMA MARITIME DAY 2014-18-21 Marta Czarnecka-Gallas i Grzybowski 1 EUROPEAN  MARITIME DAY 2014 sesja AM GDYNIA SAM_3223 SAM_3228 BREMA MARITIME DAY 2014-18-21 studenci Uniwersytetu w Bremie Grzybowski 1

Europejski Dzień Morza Brema 2014. Innowacje w przemysłach morskich, zrównoważone gospodarowanie zasobami morza, bezpieczeństwo i ochrona środowiska oraz wykorzystanie klastrów do integracji administracji, edukacji, biznesu i aktywności społecznej w rozwoju „błękitnej gospodarki” – to tematy przewodnie Europejskiego Dnia Morza 2014.  

Jego program otwierała informacja o warsztacie zorganizowanym przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni i zarząd Polskiego Klastra Morskiego nt. związków edukacji i działalności biznesowej w gospodarce morskiej. „Edukacja ściśle związana z praktyką to warunek bezpieczeństwa i dalszego rozwoju transportu morskiego” podkreślił  prof. Jens Froese  (European Nautical Platform, Jacobs University Bremen gGmbH– Bremen) podając liczne przykłady z portów i żeglugi. Nawiązał przy tym do znanych powszechnie tragicznych wypadków wycieczkowca Costa Concordia i południowokoreańskiego promu MV Sewol. Zauważył przy tym, że tylko w żegludze obowiązuje 18 konwencji liczących  6203 strony. Dokumentacja związana z zarządzaniem bezpieczeństwem w żegludze liczy około  1000 stron. To sprawia, że zawód oficera morskiego staje się coraz bardziej złożony.

Odwołując się do ponad 90. lat doświadczeń Akademii Morskiej w Gdyni oraz rozwiązań Polskiego Klastra Morskiego prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, na przykładach z Polski przedstawił sposoby transferu wiedzy między uczelniami Pomorza a przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. Do najczęstszych działań należą praktyki i spotkania w przedsiębiorstwach kół naukowych z menedżerami firm, podejmowanie tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich ściśle powiązanych z praktyką, seminaria naukowe w których uczestniczą przedstawiciele administracji, biznesu i nauki oraz podejmowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych.

O tym, że działania takie są potrzebne mówiła prof. Catherine Legrand  (Linnaeus University, Kalmar), ponieważ z badań prowadzonych w ramach projektu Generation Balt wynika, że w wielu przypadkach uczelnie położone we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego nie kształcą zgodnie z potrzebami rynku. Na słabą mobilność  absolwentów uczelni w tym regionie zwróciła dr Kamila Mianowicz (Uniwersytet Szczeciński).  O tym, że można ją poprawić przy pomocy rozbudowanych portali internetowych i warsztatów przekonywali dr Sven Hille (Leibniz Institute for Baltic Sea Research) oraz Kerstin Rönick (ITC Innovation and Trendscenter GmbH, Rostock).

W 2014 r. będzie nas 8 miliardów, a w ciągu najbliższych 10-15 lat kolejny miliard – mówiła Maria Damanaki, Komisarz UE ds. Morskich i Rybołówstwa w czasie sesji plenarnej Maritime Day 2014. Innowacje i nowe technologie oraz wykształcona kadra pozwolą na zrównoważone wykorzystanie zasobów morza. „Chodzi o to by nie popełnić takiego błędu jak na lądzie i ni niszczyć środowiska poprzez nieprzemyślaną eksploatację” – podkreślała komisarz Damanaki.

Działa już znowelizowana unijna polityka rybacka. Jest plan identyfikacji zasobów dna morskiego UE. Przygotowana została dyrektywa dotycząca przestrzennego planowania. Jest europejska strategia zapewnienia bezpieczeństwa na morzu i wykorzystania zasobów energetycznych regionów nadmorskich. Unia Europejska jest coraz bardziej zależna od powiązań transportowych z gospodarka globalną, a jej zasoby naturalne są ograniczone. Innowacje w przemysłach morskich i nowe technologie stanowią więc istotny wkład w rozwój gospodarczy społeczności UE i bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne Unii Europejskiej. W trakcie konferencji,  za promocję działań propagujących ochronę środowiska morskiego i wybrzeża wyróżniona została młodzież z różnych krajów Unii europejskiej. Za wprowadzanie  innowacji sprzyjających  zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wyróżniony został armator Color Line oraz Brunsbuttel Ports.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home

MG