LOGMARE 2016

logmare1

W dniach 12-14 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej, zorganizował kolejną konferencję naukową LOGMARE 2016 poświęconą logistyce morskiej. Patronat honorowy objęli m.in. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kadm Mirosław Mordela, inspektor Marynarki Wojennej DG RSZ oraz  kmdr prof. Tomasz Szubrycht, Rektor- Komendant Akademii Marynarki Wojennej.  Partnerem Konferencji był m.in. Polskie Klaster Morski.

Konferencję otworzyła prezentacja kmdr. prof. Tomasza Szubrychta, który przedstawił aktywność edukacyjną i badawczą Akademii Marynarki Wojennej, która  kształci na studiach i specjalistycznych kursach corocznie kilkanaście tysięcy osób, prowadzi unikalne badania naukowe w obszarze obronności morskiej oraz współdziała z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i świecie. „Mamy pełną i bieżącą informację o tym co dzieje się na Bałtyku i w rejonie odpowiedzialności Marynarki Wojennej RP” –  mówił wiceadmirał dr. Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich i Dowódca Komponentu Morskiego, który szeroko omówił zagadnienia obronności morskiej Polski.  O inwestycjach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA mówił mgr Radosław Hołda, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Portu, prezentując między innymi portowe centrum bezpieczeństwa i nowe jednostki pływające. Zapreentował jednocześnie palny inwestycyjne na ternie portu w Gdańsku prowadzone m.in. przez Urząd Morski w Gdyni i DCT Gdańsk. Do 2020 r. planowane jest wydanie na inwestycje ok. 842 mln zł, z czego środki własne mają stanowić 479 mln zł, a 363 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych.

System obsługi klientów omówiła mgr Justyna Bobowska, Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni, która szczególny akcent położyła na nowoczesne wyposażenie pozwalające na skanowanie kontenerów oraz znaczne skrócenie czasu obsługi klientów polskich portów w wyniku działań deregulacyjnych.

Dr hab. Marek Grzybowski, prof.  Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Polskiego Klastra Morskiego    najpierw omówił istotę i zasady działania Polskiego Klastra Morskiego, a następnie przedstawił proces marginalizacji portów polskich w projektach realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE. W podsumowaniu sugerował rozwinięcie korytarza Balto-Orient, który łączyłby Pomorze silniej   z regionami gospodarczymi położonymi nad Morzem Czarnym, Egejskim i Adriatykiem.

Program i tematyka konferencji na: http://www.logmare.pl/.