450 lat polskiej administracji morskiej

 

W dniu 4 kwietnia br. odbyła się Konferencja Naukowa 450 lat Polskiej Administracji Morskiej, na którą patronat honorowy objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.  Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni.

Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w  świecie – mówił dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Dr hab. Dariusz Nawrot, prof. WSiB szeroko omówił istotę powstania i działania Komisji Morskiej która pomimo stosunkowo krótkiego,  niespełna czteroletniego okresu swej działalności,  na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Polska flota należała do jednej z najsilniejszych na Bałtyku. W tym czasie powstał również pierwszy na świecie regulamin okrętowy. Dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Między innymi, o współczesnych  zadaniach polskiej administracji morskiej mówił mgr. inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski (Urząd Morski w Gdyni), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.  Walki Słowian nadbałtyckich na morzu w IX– XII wieku. Fenomen podnadstuletniej dominacji słowiańskiej nad Bałtykiem – przedstawił dr hab. Andrzej Gaca, prof. WSAiB. Dr hab. Rolę miast pruskich w polityce morskiej Hanzy przedstawił prof. dr hab. Stanisław Czaja (UMK). Tomasz Chinciński, prof. WSAiB omówił geopolityczne uwarunkowania administracji morskiej, a prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, rektor GWSH wygłosił referat nt. Polityka morska w latach II Rzeczypospolitej. Dr hab. Maciej Franz (UAM) mówił o roli wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w zbudowani od podstaw Polski Morskiej, w tym organizowaniu administracji morskiej II Rzeczypospolitej. Dr. Bogdan Libich (WSAiB) omówił szeroko myśl morską Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz jego aktywną działalność na rzecz tworzenia gospodarki morskiej w II Rzeczypospolitej i odbudowie po II wojnie światowej. Organizację i kompetencje administracji morskiejw Polsce Ludowej – zarys historyczno-prawny przedstawił dr Marek Tkaczuk (US), a  rozwój   administracji polskiej Marynarki Wojennej od II wojny światowej do transformacji ustrojowej zaprezentował dr Zbigniew Wojciechowski (Towarzystwo Przyjaciół OM „Błyskawica”). prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (WSAiB) wyjaśnił pozycję i relacje Polski w  Europie Bałtyckiej, a dr Justyna Nawrot (UG) omówiła wpływ prawa Unii Europejskiej na działania krajowych organów administracji morskiej. Fot. Marek Grzybowski