24 stycznia 2018 r. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło się 1 Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego (Maritime Industry Safety Forum). Zostało one zorganizowane przez PZU Lab (wspierane przez PZU SA i PZUW) oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, członka Polskiego Klastra Morskiego. Wydarzenie spotkało się z dużym odzewem ze strony środowiska przemysłów morskich.  W konferencji uczestniczyło około 140 osób ze świata biznesu, nauki i administracji, w tym przedstawiciele członków Polskiego Klastra Morskiego, Zarządu Morskiego Portu Gdynia i Gdańsk, Hydromega, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Automatic Systems Engineering.

Dzisiejsza frekwencja świadczy o tym, że przemysł morski jest zainteresowany wsparciem ze strony PSSE i innych spółek Skarbu Państwa takich jak PZU, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa – powiedział Paweł Lulewicz – wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w czasie powitania uczestników gdyńskiego Forum.

W czasie konferencji eksperci PZU Lab i PSSE oraz naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni prezentowali rozwiązania i projekty przyczyniające do zmniejszenia  ryzyka prowadzenia działalności biznesowej w przemysłach morskich. Przedstawiono obszary aktywności PZU Lab oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest przestrzenią gdzie lokują swoją działalność firmy innowacyjne.

Zwieńczeniem konferencji była debata w czasie której dyskutowano na temat ryzyk występujących w przemysłach morskich oraz kierunków działań na rzecz bezpieczeństwa przemysłu morskiego, którą moderował dr Jerzy Podlewski, Certyfikowany Menadżer Ryzyka. Wśród ryzyk mających decydujące znaczenie o kondycji przemysłów morskich decydujące znaczenie mają zagrożenia wynikające z sytuacji rynkowej – mówił prof. Marek Grzybowski, prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego, dodając, że w transporcie morskim i portach spotykamy się również z zagrożeniem kolizji i zniszczenia ładunków, w niektórych regionach statki i ich ładunki zagrożone są atakami terrorystycznymi i przez szajki złodziei, w dobie IoT operatorzy logistyczni, przewoźnicy i porty zagrożone są atakami cyberprzestępców. Istotną sprawą w minimalizacji ryzyka działalności w transporcie, portach i stoczniach ma ochrona pożarowa – podkreślił Józef Seweryn,   dyrektor Spółki Usług Pozorniczo-Ochronnych SUPO Cerber. Postulował również, że powinna zmniejszyć się biurokracją związana z wprowadzaniem do ochrony wciąż nowych certyfikatów. Ryzyko działalności gospodarczej można minimalizować przez wprowadzanie innowacji – podkreślił Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Terminale przeładunkowe powinny być polską własnością – podkreślił z naciskiem prof. Krzysztof Kołowrocki z Akademii Morskiej w Gdyni uzasadniając, że wtedy dochody z ich działania płynęły by bezpośrednio do polskiego skarbu. Port Gdynia odpowiada za zarządzanie infrastrukturą, natomiast ryzyko działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym  ponoszą operatorzy terminali – mówił Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, podkreślając, że porty polskie zapewniają gospodarce narodowej nie tylko wpływy wynikające z działalności zarządów portów ale również znaczące są zasilenia z opłat celnych i podatków od firm działających na terenie portu.  W czasie dyskusji prof. Józef Zawadzki zwrócił uwagę, że ryzyko w działalności portów powstaje z braku korelacji strategii miasta i portu. Stąd w obszarze  realizacji funkcji portu powstają konflikty wynikające z rozwoju funkcji miejskich. Podsumowując konferencję organizatorzy zapowiedzieli, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane.

Warto zorganizować Forum i będziemy organizować następne przy współpracy z PSSE. Frekwencja  dopisała, co  świadczy o tym, że jest potrzeba organizowania tego typu wydarzeń dla branży morskiej mówił Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU LAB. podsumowując 1 Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego.

więcej: http://www.strefa.gda.pl/w-gdyni-o-bezpieczenstwie-przemyslu-morskiego,1531,pl.html

Zdjęcia: Marek Grzybowski