Innovation Archive

0

How Diverse Leadership Teams Boost Innovation

“Hire a chief innovation officer.” “Change the culture.” “Look outside your industry.” There’s no shortage of advice about how companies can become more innovative. The catch is that most of that advice is based on anecdotal evidence. But there’s one step companies can take that does have some data behind it.

Listen to the podcast

A recent BCG study suggests that increasing the diversity of leadership teams leads to more and better innovation and improved financial performance. In both developing and developed economies, companies with above-average diversity on their leadership teams report a greater payoff from innovation and higher EBIT margins. Even more persuasive, companies can start generating gains with relatively small changes in the makeup of their senior teams.

For company leaders, this is a clear path to creating a more innovative organization. People with different backgrounds and experiences often see the same problem in different ways and come up with different solutions, increasing the odds that one of those solutions will be a hit. In a fast-changing business environment, such responsiveness leaves companies better positioned to adapt. (See “Diversity at Work,” BCG article, July 2017.) This argument has always made intuitive sense, and now we have some convincing correlations to add to the case.

Diversity Gaining Momentum Worldwide

We surveyed employees at more than 1,700 companies in eight countries (Austria, Brazil, China, France, Germany, India, Switzerland, and the US) across a variety of industries and company sizes. (This was a followup study to one we reported on last year in The Mix That Matters: Innovation Through Diversity, BCG Focus, April 2017, and discussed in an accompanying TED talk.) We looked at perceptions of diversity at the management level across six dimensions—gender, age, nation of origin (meaning employees born in a country other than the one in which the company is headquartered), career path, industry background, and education (meaning employees’ focus of study in college or graduate school). To gauge a company’s level of innovation, we looked at the percentage of total revenue from new products and services launched over the past three years.

Broadly, 75% of respondents said that diversity is gaining momentum in their organizations. Employees at companies in emerging markets (China, Brazil, and India) reported greater progress over the past several years than companies in developed markets.  The biggest takeaway we found is a strong and statistically significant correlation between the diversity of management teams and overall innovation. Companies that reported above-average diversity on their management teams also reported innovation revenue that was 19 percentage points higher than that of companies with below-average leadership diversity—45% of total revenue versus just 26%

 

. (See Exhibit 1.) In other words, nearly half the revenue of companies with more diverse leadership comes from products and services launched in the past three years. In an increasingly dynamic business environment, that kind of turbocharged innovation means that these companies are better able to quickly adapt to changes in customer demand.  Not surprisingly, these organizations also reported better overall financial performance: EBIT margins that were 9 percentage points higher than those of companies with below-average diversity on their management teams.

More: www.bcg.com

Authors: Rocío Lorenzo, Partner & Managing Director, Munich; Nicole Voigt, Partner & Managing Director, Düsseldorf; Miki Tsusaka, Senior Partner & Managing Director, Chief Marketing Officer, Tokyo; Matt Krentz, Senior Partner & Managing Director, Chicago

 

0

10 Hot Consumer Trends 2019

 

Technology is promising more advantages than ever before. People want things to be cheaper, faster, more convenient and delivered to their doors at no extra cost.

Supermarkets without checkouts; clothes shops that take your measurements in seconds and carry out custom tailoring in minutes; schools with increasing robotization of teachers and hospitals with non-human doctors; autonomous cars; restaurants with mechanized menus; galleries showing art made by artificial intelligence (AI); and live music performances by algorithmic composers are just a few examples of future possibilities. Many of these examples may seem like science fiction – but they are nevertheless already being realized in society.

Automation refers to processes that are performed without human intervention or assistance. With digital technology, the speed and reach of automation is now increasing rapidly. It may already be common in workplaces, but what will happen when all of society is automated? Will a life made up of more automated processes still feel human? And what will our place as individuals be when everything is smarter, more exact and logical?

Automation lends itself to creating an orderly society, but when conflicting yet autonomous processes happen simultaneously, could it also become more chaotic?

The Ericsson 10 Hot Consumer Trends 2019 reveal that people are experiencing mixed emotions. Almost half of the respondents in the survey think that, for better or worse, the internet has replaced many of the simple pleasures of daily life.

As digital technology spreads throughout society, all these hopes and fears simultaneously filter through consumers’ minds. The perspectives are staggering – and consumer views on a near-future automated society are very much the theme of this report.

Trend 1: Awareables
Trend 2: Smart quarrels
Trend 3: Spying apps
Trend 4: Enforced agreement
Trend 5: Internet of skills
Trend 6: Zero-touch consumption
Trend 7: Mental obesity
Trend 8: Eco me
Trend 9: My digital twin
Trend 10: 5G automates society

More: www.ericsson.com

0

Deloitte – Global TMT Predictions 2019

Rozwój technologiczny z roku na rok nabiera tempa, a identyfikacja trendów, które realnie determinują działania organizacji i zachowania klientów staje się coraz trudniejsza. Chcąc wspierać naszych Klientów w zrozumieniu i lepszym poznaniu możliwości i zagrożeń jakie niosą ze sobą nowe technologie, cyklicznie badamy i opracowujemy zestawienie najważniejszych prognoz z dziedziny technologii, mediów i telekomunikacji. W tym roku raport przedstawia 10 prognoz, które są wynikiem dogłębnych obserwacji rynku połączonych z wiedzą i doświadczeniem ekspertów Deloitte, liderów branży i dziesiątek tysięcy klientów z całego świata. Wskazane przez nas trendy mają szansę zdominować rynek na przełomie najbliższych miesięcy i lat.

5G: nadchodzą czasy nowej technologii

Według prognoz DELOITTE, w 2019 roku piąta generacja (5G) szerokopasmowych sieci bezprzewodowych będzie wdrażana na szeroką skalę.  W 2018 roku 72 operatorów na całym świecie testowało sieci 5G1, można się spodziewać, że do końca 2019 r. kolejnych dwudziestu pięciu uruchomi takie usługi, przynajmniej na części swojego obszaru (zazwyczaj w miastach). W 2020 roku następnych 26 operatorów wprowadzi 5G do komercyjnego użytku zwiększając tym samym dostępność usług sieci komórkowej piątej generacji ponad dwukrotne. Ponadto, w 2019 roku można oczekiwać, że ok.  20 producentów sprzętu rozpocznie sprzedaż telefonów kompatybilnych ze standardem 5G (pierwsze urządzenia będą dostępne w II kwartale 2019), a do końca roku na rynku znajdzie się około 1 mln telefonów 5G (zgodnie z przewidywaniami, w 2019 roku sprzedanych zostanie ogółem 1,5 mld smartfonów). W tym okresie w sprzedaży pojawi się milion modemów 5G (znanych również jako hotspoty), a użytkownicy zainstalują około miliona urządzeń bezprzewodowego stacjonarnego dostępu do Internetu (FWA) typu 5G.

Pod koniec 2020 roku można się spodziewać, że sprzedaż telefonów 5G (15-20 mln sztuk) będzie stanowić około 1 procent całkowitej sprzedaży smartfonów, przy czym wartość sprzedaży znacznie wzrośnie z początkiem 2021 roku, kiedy to sprzedaż detaliczna telefonów z nową technologią powinna przekroczyć 100 mln sztuk. Najbardziej zauważalną korzyścią dla użytkowników pierwszych sieci 5G będzie zwiększenie prędkości w porównaniu z dzisiejszą technologią 4G: szczytowe prędkości 5G będą mierzone w gigabitach na sekundę (Gbps), a trwałe prędkości szacuje się na setki megabitów na sekundę (Mbps).

Sztuczna inteligencja: rozpowszechnienie technologii dotąd dostępnych tylko dla wybranych

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 firmy częściej będą stosować oparte o chmurę1 usługi i rozwiązania informatyczne z kręgu sztucznej inteligencji (SI)2. Spośród firm, które zdecydują się skorzystać z technologii opartej o sztuczną inteligencję, 70 proc. będzie stosować oprogramowanie dla przedsiębiorstw dostępne w ramach chmury obliczeniowej, a 65 procent opracuje własne aplikacje SI wykorzystując w tym celu chmurę.3 Deloitte przewiduje, że do 2020 roku współczynnik penetracji oprogramowania dla przedsiębiorstw ze zintegrowanymi platformami SI i platformami SI opartymi na pracy w chmurze osiągnie odpowiednio, 87 i 83 procent wśród firm, które będą stosować oprogramowanie SI.  Możliwość pracy w chmurze obliczeniowej przyczyni się do zwiększenia liczby wdrożeń SI na dużą skalę, pomoże poprawić wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI) w tym zakresie oraz sprawi, iż wydatki na rozwiązania tego typu będą wyższe.  Co ważne, będziemy świadkami demokratyzacji możliwości i korzyści związanych z SI, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla pionierów wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnienie się asystentów głosowych

DELOITTE  przewiduje, że w 2019 roku wartość rynku asystentów głosowych – podłączonych do sieci urządzeń wyposażonych w funkcję zintegrowanego asystenta głosowego – wyniesie 7 mld USD, przy czym wolumen sprzedaży sięgnie 164 milionów sztuk przy średniej cenie rzędu 43 USD.1 Zgodnie z szacunkami, sprzedaż w 2018 roku powinna wynieść ok. 98 milionów sztuk, gdzie średnia cena to 44 USD za sztukę, a łączne przychody branży – 4,3 miliarda USD. Przy założeniu, że nastąpi taki 63-procentowy wzrost, w 2019 roku asystenci głosowi stali by się najszybciej rozwijającą się kategorią urządzeń współpracujących w ramach globalnej sieci – oznacza to, że do końca roku użytkownicy zainstalują w swoich domach ponad 250 milionów urządzeń tego typu.2 Dobre wyniki sprzedaży w 2019 roku, choć wysokie, obiektywnie będą oznaczać spowolnienie rozwoju w porównaniu z rokiem poprzednim:  w II kwartale 2018 roku sprzedaż głośników inteligentnych wzrosła o 187% w skali rocznej.3

 

Czy sport w telewizji ma perspektywy na przyszłość?

DELOITTE prognozuje, że w roku 2019 60 proc. Amerykanów w wieku 18–34 lat, którzy oglądają imprezy sportowe w telewizji, będzie również typować wyniki meczów w ramach zakładów bukmacherskich — im częściej ludzie będą obstawiać zakłady, tym częściej będą też oglądać sport w telewizji.

 

Do biegu, gotowi start! eSport, a kształt mediów w 2019 roku

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 północnoamerykański rynek eSportu wzrośnie o 35 proc. dzięki reklamie, licencjonowaniu transmisji i sprzedaży franczyzowej. Światowy rynek eSportu będzie rozwijał się nieco wolniej ze względu na dojrzałość lig azjatyckich i niepewność co do reakcji ze strony organów regulacyjnych w Chinach.  W 2018 roku całkowite przychody w zakresie eSportu znacznie wzrosły wraz z wprowadzeniem pierwszych północnoamerykańskich lig franczyzowych. Inwestorzy wyłożyli kwoty sięgające 20 mln USD, aby uruchomić zespół ligowy.1 W 2019 roku ligi, które już funkcjonują powinny dalej się rozwijać, powstaną też nowe, co przyczyni się do wygenerowania znaczących przychodów dla wiodących firm produkujących gry.

 

Radio: przychody, zasięg i bezpieczeństwo

DELOITTE przewiduje, że  globalne przychody radia1 osiągną 40 mld USD w 2019 roku, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto, według prognoz, radio źródło informacji nadal ma ogromny zasięg, zważywszy, że ponad 85 procent dorosłej populacji słucha radia co najmniej raz w tygodniu w krajach rozwiniętych (taki samo jak w 2018 r.), przy czym odsetek populacji, do której dociera radio w krajach rozwijających się jest różny. Łącznie, prawie 3 miliardy ludzi na całym świecie będzie słuchać radia przynajmniej raz na tydzień.2 Deloitte przewiduje, że w skali całego świata, dorośli będą słuchać radia średnio przez 90 minut dziennie –nie nastąpiły tu żadne zmiany w stosunku do roku poprzedniego.  Deloitte wskazuje też, że w przeciwieństwie do innych tradycyjnych mediów, radio nadal pozostaje stosunkowo popularne wśród młodszego pokolenia.  Przykładowo, można oczekiwać, że 90 proc. amerykańskich 18-34-latków będzie słuchać radia nie rzadziej niż raz w tygodniu w 2019 roku, średnio ponad 80 minut w ciągu dnia. Dla porównania, w grupie wiekowej 18–34 lat w Stanach Zjednoczonych, dane procentowe dotyczące oglądania telewizji spadają trzykrotnie szybciej niż te odnośnie słuchanie radia.  Biorąc pod uwagę obecne tempo spadku, do 2025 roku amerykańscy 18-34-latkowie będą prawdopodobnie spędzać więcej czasu na słuchaniu radia niż na oglądaniu tradycyjnej telewizji!

 

Druk 3D osiągnął fazę „płaskowyżu produkcyjności”

DELOITTE  przewiduje, że  wyniki rynkowe związane z drukiem 3D osiągane przez duże spółki giełdowe – w tym również w zakresie sprzedaży materiałów czy usług 3D oraz drukarek przestrzennych – przekroczą wartość 2,7 mld USD w 2019 r. i 3 mld USD w 2020 r. (Dla porównania, globalne przychody całego sektora produkcyjnego wynoszą około 12 bln USD rocznie.1) Ta część sektora druku przestrzennego będzie rozwijać się w tempie około 12,5 proc. rocznie tak w 2019 jak i 2020 roku, co oznacza, że tempo rozwoju przyspieszy bardziej niż dwukrotnie w zestawieniu w wartościami sprzed kilku lat.

 

Chiny: najlepiej na świecie rozwinięta sieć telekomunikacyjna sprzyja powstawaniu nowych modeli biznesu

DELOITTE  przewiduje, że  Chiny będą posiadać najlepsze na świecie sieci telekomunikacyjne w 2019 roku, a najprawdopodobniej także w perspektywie średnioterminowej.  Infrastruktura komunikacyjna Chin zapewni podstawy do rozwoju i dojrzewania co najmniej trzech ważnych nowych sektorów, z których każdy może generować dziesiątki miliardów dolarów przychodów rocznie do 2023 roku.

W Chinach, począwszy od 2019 roku, 600 milionów ludzi będzie korzystało z telefonów w celu dokonywania płatności mobilnych, około 550 milionów będzie regularnie używać smartfonów do robienia zakupów przez Internet, a około 200 milionów będzie jeździć korzystając z publicznego systemu wypożyczania rowerów.

 

Chiny: sztuczna inteligencja będzie korzystać z chińskich półprzewodników

DELOITTE  przewiduje, że w porównaniu do szacowanej wartości 85 miliardów USD w 2018 roku, przychody z produkcji półprzewodników w Chinach zwiększą się o 25 procent, do około 110 miliardów USD w 2019 r. Wzrost ten będzie wynikać z konieczności zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na chipsety w samych Chinach, które częściowo wiąże się z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do komercyjnego użytku. Deloitte przewiduje ponadto, że w 2019 roku chińskie fabryki półprzewodników rozpoczną produkcję wyspecjalizowanych półprzewodników dla potrzeb rozwiązań z zakresu SI i systemów uczących się (machine learning).

 

Komputery kwantowe: kolejna generacja superkomputerów, ale już nie nowe laptopy

Jeszcze przez wiele lat komputery kwantowe nie zastąpią klasycznych komputerów, o ile w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. Możemy się spodziewać, że w 2019 lub 2020 roku po raz pierwszy w historii uzyskamy konkretny dowód potwierdzający „kwantową supremację” (z ang. „quantum supremacy” lub „quantum superiority”): komputer kwantowy będzie w stanie wykonać zadanie, którego żaden klasyczny komputer (tradycyjny komputer cyfrowy zbudowany z tranzystorów) nie będzie w stanie wykonać w ramach realistycznie określonych ram czasowych i przy wykorzystaniu ustalonej ilości zasobów.  Jednakże, choć rzeczywiście będzie to swoisty moment przełomowy, określenie „kwantowa supremacja” może wprowadzać w błąd. To prawda, że komputery kwantowe będą mieć przewagę nad tradycyjnymi przy rozwiązywaniu niektórych ważnych problemów obliczeniowych, ale nie oznacza to, że takie komputery faktycznie lepiej poradzą sobie z wszystkimi, z większością, czy nawet z dziesięcioma procentami zadań obliczeniowych, jakie wykonywane są przez komputery na świecie.

Jan Michalski , Partner; Krzysztof Wąsowski, Manager ds. komunikacji i marketingu

 

 

0

Machines increasingly complement human labor in the workplace

Automation and artificial intelligence (AI) are transforming businesses and will contribute to economic growth via contributions to productivity. They will also help address “moonshot” societal challenges in areas from health to climate change.

At the same time, these technologies will transform the nature of work and the workplace itself. Machines will be able to carry out more of the tasks done by humans, complement the work that humans do, and even perform some tasks that go beyond what humans can do. As a result, some occupations will decline, others will grow, and many more will change.

While we believe there will be enough work to go around (barring extreme scenarios), society will need to grapple with significant workforce transitions and dislocation. Workers will need to acquire new skills and adapt to the increasingly capable machines alongside them in the workplace. They may have to move from declining occupations to growing and, in some cases, new occupations.

This executive briefing, which draws on the latest research from the McKinsey Global Institute, examines both the promise and the challenge of automation and AI in the workplace and outlines some of the critical issues that policy makers, companies, and individuals will need to solve for.

  1. Accelerating progress in AI and automation is creating opportunities for businesses, the economy, and society
  2. How AI and automation will affect work
  3. Key workforce transitions and challenges
  4. Ten things to solve for

More: McKinsey Global Institute

Authors: James Manyika is chairman and director of the McKinsey Global Institute and a senior partner at McKinsey & Company based in San Francisco. Kevin Sneader is McKinsey’s global managing partner-elect, based in Hong Kong.

0

Intelligent process automation

Full intelligent process automation comprises five key technologies. Here’s how to use them to enhance productivity and efficiency, reduce operational risks, and improve customer experiences.

Since the financial crisis of 2007–09, many companies have applied lean management to improve cost efficiencies, customer satisfaction, and employee engagement simultaneously, and many programs have achieved substantial impact on all dimensions. Progress on digital, however, has been more uneven. In the insurance sector, for example, an October 2016 FIS study found that 99.6 percent of insurers surveyed admitted they face obstacles in implementing digital innovation, while 80 percent recognize they need digital capabilities to meet business challenges. This difficulty has been compounded by the boom in “insurtech” investments in 2016—topping $3.5 billion in funding across 111 deals since 2015.

As macroeconomic conditions continue to put pressure on profit margins across sectors, cost productivity and unlocking new value are back at the top of the senior-management agenda. The question is, what else can be done?

That’s where intelligent process automation (IPA) comes in. We believe it will be a core part of companies’ next-generation operating models. Many companies across industries have been experimenting with IPA, with impressive results:

  • Automation of 50 to 70 percent of tasks . . .
  • . . . which has translated into 20 to 35 percent annual run-rate cost efficiencies . . .
  • . . . and a reduction in straight-through process time of 50 to 60 percent . . .
  • . . . with return on investments most often in triple-digit percentages.

New technologies that promise double-digit or even triple-digit same-year returns should rightfully be viewed with skepticism. But our experience shows that the promise of IPA is real if executives carefully consider and understand the drivers of opportunity and incorporate them effectively with the other approaches and capabilities that drive the next-generation operating model. (For more on these approaches and capabilities, please read “The next-generation operating model for the digital world.”)