TranSopot 2014

Bak TranSopot 2014 Grzybowski_3503 Bak Rydzkowski praktycy TranSopot 2014 Grzybowski Karnowski wsrod uczestnikow TranSopot 2014 Grzybowski SAM_3509 SAM_3495

Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, naukowcy i menedżerowie o innowacjach transporcie

W dniach 26-27 maja a Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja naukowców i praktyków na temat wyzwań stojących przed współczesnym transportem.

W czasie sesji plenarnej prowadzonej przez prof.  Jana Burnewicza omawiano zagadnienia dotyczące transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.

Na zjawisko globalizacji przestrzeni logistycznej i koncentracji w sieciach transportowych zwrócił uwagę prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, który podkreślał, że nieustannie rośnie ilość i wartość ładunków przewożonych w kontenerach. O pozytywnych i negatywnych aspektach regulacji na funkcjonowanie rynku lotniczego mówiła  prof. Elżbieta Marciszewska z SGH, wskazując na troskę o bezpieczeństwo pasażerów i ładunków przewożonych samolotami. Niepowodzeniem zakończyło się przekazanie zarządzania ruchem kolejowym samorządom – mówił Prof. Juliusz Engelhardt, podając liczne przykłady, że usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce nie poprawiło ich kondycji ekonomicznej, natomiast wprowadziło zamieszanie w obsłudze pasażerów. Dr Piotr Rosik wyjaśnił istotę zrównoważonego transportu lądowy w kontekście przesunięcia modalnego w latach 2000-2010. W panelu na temat zrównoważonego rozwoju transportu (prowadząca: prof. Elżbieta Marciszewska) poruszano problematykę jego istoty w Polsce,  analizowano dostępność transportową na obszarze o niskim popycie na usługi transportowe oraz  zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej.  Przedstawiono również rozwój zrównoważonego transportu w świetle przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz strategie zrównoważonego rozwoju transportu w polskich regionach.

Debata praktyków, którą  poprowadził sprawnie  Prof. Włodzimierz Rydzkowski, skoncentrowała się na wykorzystaniu rozwiązań innowacyjnych w pomorskich przedsiębiorstwach z branży logistycznej w celu poprawy ich konkurencyjności. Mówiono również o wpływie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach na gospodarkę oraz współpracy biznesu z nauką.

Trzy lata temu wprowadzono w naszym przedsiębiorstwie zarządzanie projektowe – mówiła Katarzyna Kisielewska, dyrektor zarządzająca PKS Gdańsk-Oliwa, w którego wdrażanie zaangażowani byli pracownicy przedsiębiorstwa. Zmieniono strukturę organizacyjną, powstało 12 oddziałów, a wkrótce uruchomione zostaną kolejne dwa oddziały. Firma w nowej strukturze osiąga około 50 mln zł obrotu. Planujemy zmianę systemu IT. Elektroniczny obieg dokumentów, e-faktury, stanowiska skanowania dokumentów w samochodach powinny usprawnić obsługę klienta i zapewnić lepszą kontrolę przepływów finansowych. Zintegrowaliśmy działalność w ramach programów lojalnościowych związanych z zużyciem paliwa. Planujemy również wymianę taboru na jednostki z silnikami Euro 6.

Naszą dewizą jest kompleksowość usług spedycyjnych w zakresie transportu intermodalnego – mówił Bartłomiej Glinka, prezes zarządu Omida i dodaje: w 4 roku istnienia osiągamy obroty 200 mln zł rocznie i codziennie zastanawiamy się nad rozwiązaniami innowacyjnymi. Ponieważ połowę naszych usług stanowi obsługa transportu morskiego, a połowę lądowego, postawiliśmy na transport intermodalny. Firma pozyskuje granty na rozwiązania innowacyjne i szkolenia pracowników, którzy decydują o jakości obsługi kontrahentów.

Pod względem przeładunku na jeden statek mamy największą wydajność po Los Angeles – mówił Marcin Kamola, business development manager DCT Gdańsk. To efekt tego, że wykonujemy 10 tys. ruchów na statek. W celu usprawnienia organizacji ruchem kontenerów w terminalu wybrano optymalny kierunek ruchu dla pojazdów transportujących kontenery w terminalu. Dużą uwagę zwraca się w terminalu na rozwiązania innowacyjne i utrzymanie standardów BHiP. DCT wprowadza oprogramowanie wspomagające system awizacji ładunków jeszcze przed wjazdem do terminalu. I najważniejsza innowacja – nowe nabrzeże (z możliwością zasilania statku z lądu LPG oraz energią elektryczną), które będzie mogło przyjmować statki oceaniczne.

Przedsiębiorstwo  Komunikacji Trolejbusowej (PKT) z Gdyni od ponad dziesięciu lat wprowadza innowacje – mówił Tomasz Labuda, wiceprezes przedsiębiorstwa i wylicza: w tym czasie powstała nowa baza, zbudowano nowe podstacje, przeprowadzono modernizację sieci, przebudowano autobusy na trolejbusy, wprowadzono trolejbusy zasilane dodatkowo bateriami pozwalającymi na jazdę bez zasilania, uruchomiono centrum dyspozycji mocy.  Tak jak w transporcie samochodowym, również w przewozach trolejbusowych poszukuje się sposobów na oszczędzanie energii. W ciągu ostatnich 3 lat zużycie mocy pobieranej przez pojazdy przedsiębiorstwa spadło o 25%. Poszukuje się różnych baterii, by zwiększyć zasięg przejazdu trolejbusów bez zasilania z trakcji. PKT uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych sprzyjających rozwojowi proekologicznego transportu publicznego. Do najbardziej znanych należą projekt TROLLEY oraz CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility).

O tym, że kolej może być również innowacyjna jak inne rodzaje transportu mówił Damian Grabowski, prezes zarządu Arriva RP podkreślając, że jego firma wprowadza innowacje w kilku obszarach równocześnie. Dotyczą one informatyzacji, wspomagania dyspozytorów, efektywnego wykorzystania pojazdów, optymalizacji pracy obsługi pasażerów. Zbieranie i analiza danych pozwala premiowanie najlepszych pracowników. Wprowadzenie tabletów eliminuje drukowanie rozkładów jazdy dla maszynistów, a wpłatomaty usprawniają przepływ środków z opłat za przejazdy.

Port Lotniczy Gdańsk koncentruje się na zwiększeniu efektywności gospodarowania i komforcie obsługi pasażerów – mówił Tomasz Kloskowski, prezes zarządu. Te cele osiągnięto głównie przez budowę nowego terminala i wyposażenie go w takie rozwiązania jak: wózkowy odbiór bagażu (jeden z najnowocześniejszych w Europie) oraz wprowadzenie rękawów, co zwiększa dwukrotnie przepustowość przejścia pasażerów między samolotem a terminalem. Nowe inwestycje mają podnieść kategorię lotniska i bezpieczeństwo samolotów. Temu służyć ma montaż punktów pomiarowych, które pozwolą na monitoring oblodzenia lotniska. Istotną innowacją w obsłudze pasażerów jest  możliwość odprawienia się poza lotniskiem, w terminalu usytuowanym w centrum miasta. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce – podkreśla prezes  Portu Lotniczego Gdańsk  im. Lecha Wałęsy uściślając, że odprawa bagażu może zostać dokonana nawet na dobę przed odlotem.

Pozostałe panele naukowe były nt. wyzwań  związanych z rozwoju przedsiębiorstw transportowych (prowadzący: prof. Krzysztof Szałucki) oraz aplikacji gałęziowych instrumentów zrównoważonego rozwoju transportu (prof.Ryszard Rolbiecki).  Prof. Olgierd Wyszomirski poprowadził odrębną sesję na temat  planowania zrównoważonej mobilności miejskiej.

Tekst i zdjęcia Marek Grzybowski