Menedżerowie Archive

0

McKinsey: Women in the Workplace 2023

By Emily Field, Alexis Krivkovich, Sandra Kügele, Nicole Robinson, and Lareina Yee
Women are more ambitious than ever, and workplace flexibility is fueling them. Yet despite some hard-fought gains, women’s representation is not keeping pace. That’s according to the latest Women in the Workplace report from McKinsey, in partnership with LeanIn.Org.
This is the ninth year of the Women in the Workplace report. Conducted in partnership with LeanIn.Org, this effort is the largest study of women in corporate America and Canada. This year, we collected information from 276 participating organizations employing more than ten million people. At these organizations, we surveyed more than 27,000 employees and 270 senior HR leaders, who shared insights on their policies and practices. The report provides an intersectional look at the specific biases and barriers faced by Asian, Black, Latina, and LGBTQ+ women and women with disabilities.

This year’s research reveals some hard-fought gains at the top, with women’s representation in the C-suite at the highest it has ever been. However, with lagging progress in the middle of the pipeline—and a persistent underrepresentation of women of color1—true parity remains painfully out of reach.

The survey debunks four myths about women’s workplace experiences and career advancement. A few of these myths cover old ground, but given the notable lack of progress, they warrant repeating. These include women’s career ambitions, the greatest barrier to their ascent to senior leadership, the effect and extent of microaggressions in the workplace, and women’s appetite for flexible work. We hope highlighting these myths will help companies find a path forward that casts aside outdated thinking once and for all and accelerates progress for women.

The rest of this article summarizes the main findings from the Women in the Workplace 2023 report and provides clear solutions that organizations can implement to make meaningful progress toward gender equality.

State of the pipeline

Over the past nine years, women—and especially women of color—have remained underrepresented across the corporate pipeline (Exhibit 1). However, we see a growing bright spot in senior leadership. Since 2015, the number of women in the C-suite has increased from 17 to 28 percent, and the representation of women at the vice president and senior vice president levels has also improved significantly.

These hard-earned gains are encouraging yet fragile: slow progress for women at the manager and director levels—representation has grown only three and four percentage points, respectively—creates a weak middle in the pipeline for employees who represent the vast majority of women in corporate America. And the “Great Breakup” trend we discovered in last year’s survey continues for women at the director level, the group next in line for senior-leadership positions. That is, director-level women are leaving at a higher rate than in past years—and at a notably higher rate than men at the same level. As a result of these two dynamics, there are fewer women in line for top positions.

Moreover, progress for women of color is lagging behind their peers’ progress. At nearly every step in the pipeline, the representation of women of color falls relative to White women and men of the same race and ethnicity. Until companies address this inequity head-on, women of color will remain severely underrepresented in leadership positions—and mostly absent from the C-suite.

Four myths about the state of women at work

Myth: Women are becoming less ambitious
Reality: Women are more ambitious than before the pandemic—and flexibility is fueling that ambition
Myth: The biggest barrier to women’s advancement is the ‘glass ceiling’
Reality: The ‘broken rung’ is the greatest obstacle women face on the path to senior leadership
Myth: Microaggressions have a ‘micro’ impact
Reality: Microaggressions have a large and lasting impact on women
Myth: It’s mostly women who want—and benefit from—flexible work
Reality: Men and women see flexibility as a ‘top 3’ employee benefit and critical to their company’s success

More: McKinsey & Comapny

To view previous reports, please visit the Women in the Workplace archive

 

0

Deloitte – ESG zyskuje na znaczeniu

Inwestorzy z Europy Środkowej spodziewają się większej liczby transakcji w 2024 roku.

Blisko 90 proc. lokalnych funduszy private equity podejmuje lub planuje podjąć działania na rzecz ESG

Najnowsza edycja badania Deloitte Central European (CE) Private Equity (PE) Confidence Survey firmy doradczej Deloitte wskazuje, że prywatni inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej z optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość. 49 proc. przedstawicieli funduszy private equity spodziewa się wzrostu liczby przeprowadzonych transakcji. Chociaż poprawa nastrojów jest obserwowana od ponad roku, to jednocześnie inwestorzy zdają się zachowywać ostrożność w swoich prognozach. Na znaczeniu nadal zyskują kwestie ESG, które w swoich strategiach inwestycyjnych uwzględnia ponad połowa ankietowanych.

Opracowywany od ponad 20 lat indeks Central Europe PE Confidence Survey stanowi odzwierciedlenie nastrojów lokalnych uczestników rynku private equity. Na koniec 2023 r. jego wartość wyniosła 107 punktów, o 24 więcej niż sześć miesięcy wcześniej. Autorzy raportu zwracają uwagę na stały wzrost optymizmu przez trzy ostatnie badane okresy, co jest trzecim takim przypadkiem w historii badania. Jednocześnie zaobserwowana zmiana ma mniej dynamiczny charakter niż w poprzednich latach, a to, zdaniem ekspertów, świadczy o ostrożnym podejściu inwestorów do poprawiających się warunków rynkowych. Mimo to aż 86 proc. ankietowanych uważa, że najbliższe 12 miesięcy będą dobrym czasem dla działalności inwestycyjnej. W 2024 roku blisko połowa ankietowanych planuje skupić się na nowych inwestycjach. To niemal 10 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Co trzeci zamierza poświęcić się głównie zarządzaniu dotychczasowym portfelem spółek, a jedynie 15 proc. na pozyskiwaniu funduszy.

Chociaż najnowszy odczyt wskaźnika nastrojów jest najwyższy od półtora roku, to widać, że przedstawiciele środkowoeuropejskiego rynku private equity cechują się większą rozważnością niż w przeszłości. Jest to rezultat doświadczeń płynących z ponad dwudziestoletniego funkcjonowania w zmiennych warunkach rynkowych. Jednocześnie oczekujemy, że mimo wielu wyzwań gospodarczych aktywność prywatnych inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej powinna rosnąć. Dotyczy to zarówno strony popytowej, jak i podażowej, o czym świadczy odsetek ponad 40 proc. badanych kontynuujących proces sprzedaży mimo zmiennej sytuacji rynkowej – mówi Arkadiusz Strasz, partner w dziale doradztwa finansowego w Deloitte, M&A Transaction Services.

Aktywność funduszy w górę

Rozkład odpowiedzi dotyczących oczekiwań w stosunku do warunków gospodarczych potwierdza tezę o rosnącym optymizmie inwestorów. 42 proc. ankietowanych stwierdziło bowiem, że spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej. To blisko trzykrotnie więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Jednocześnie o połowę spadł odsetek zakładających negatywny scenariusz. Ponad dwukrotny wzrost widać także wśród oczekujących wzrostu dostępności finansowania dłużnego. Tego typu odpowiedzi udzieliło 29 proc. badanych.

Na pytanie dotyczące aktywności rynkowej – przewidywanej liczby transakcji w 2024 roku, 49 proc. respondentów stwierdziło, że spodziewa się większej aktywności w tym obszarze. To niemal dwa razy więcej w porównaniu do połowy 2023 r. Wynik ten stanowi również o ponad 40 p.p. wyższy odsetek niż latem 2022 roku, kiedy to takich odpowiedzi udzieliło jedynie 6 proc. badanych. Analogicznie grupa wyrażająca pesymizm skurczyła się ponad dwukrotnie – do poziomu 14 proc. Na skłonność inwestorów do podejmowania działań wpływ ma m.in. koszt kapitału. Zdaniem co trzeciego badanego dostępność finansowania powinna w najbliższych latach wzrosnąć. Odsetek ten jest dwa razy większy w porównaniu do poprzedniej edycji ankiety. Prawie połowa badanych nie spodziewa się zmiany obecnych warunków, a co piąty zakłada pogorszenie możliwości uzyskania środków na inwestycje.

Chociaż inflacja pozostaje jednym z największych wyzwań dla współczesnej gospodarki, to z czasem tempo wzrostu cen, a co za tym idzie – wysokość stóp procentowych, powinno spadać. Oczekują tego m.in. prywatni inwestorzy, dla których dostępność kapitału stanowi podstawę działania. W miarę jak banki centralne będą odchodziły od restrykcyjnej polityki monetarnej, oczekiwania uczestników rynku private equity powinny stawać się rzeczywistością, co bez wątpienia przełoży się na wzrost aktywności funduszy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  – mówi Michał Tokarski, partner zarządzający działem doradztwa finansowego Deloitte w Polsce, lider zespołu M&A Corporate Finance.

ESG zyskuje na znaczeniu

Autorzy raportu podkreślają dalszy wzrost znaczenia czynników ESG dla uczestników środkowoeuropejskiego rynku funduszy private equity, m.in. w obszarze podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ponad 50 proc. przedstawicieli funduszy potwierdziło, że w swoich działaniach zwraca szczególną uwagę na te kwestie. Największy wzrost zaobserwowano wśród podmiotów nieposiadających strategii uwzględniającej ESG, ale planujących zmianę w tym obszarze – z 9 proc. w pierwszej połowie 2023 r. do 23 proc. sześć miesięcy później.Na pytanie dotyczące neutralności klimatycznej większość funduszy odpowiedziała, że znajduje się dopiero na początku drogi do zeroemisyjności. Odsetek podmiotów, które dotychczas wdrożyły zobowiązania i cele dekarbonizacji spadł o 8 p.p. do poziomu 18 proc. Jednocześnie zaobserwowano analogiczny wzrost wśród funduszy będących w trakcie opracowywania własnych celów klimatycznych. Jest to obecnie najbardziej liczna grupa badanych podmiotów, stanowiąca 42 proc wszystkich ankietowanych.

O rosnącym znaczeniu czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym najlepiej świadczy fakt, że ponad 90 proc. badanych podmiotów bierze je pod uwagę w swoich działaniach lub planuje to zrobić w przyszłości. Jednocześnie ubiegły rok był przełomowy z tego względu, że po raz pierwszy w historii spółka wchodząca w skład lokalnego funduszu private equity uzyskała prestiżowy status B Corporation, stanowiący zobowiązanie do aktywnych działań na rzecz ESG. W najbliższej przyszłości możemy się spodziewać dynamicznego przyrostu takich podmiotów, dla których zaangażowanie w zrównoważony rozwój będzie kluczową kwestią – mówi Irena Pichola, partnerka, liderka Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.

0

Athens Institute for Education and Research Newsletter No. 29, January 2024

Message from the President of ATINER:

I hope and wish that you are doing well. We are living in the post-Covid-19 era after almost 5 years, as this also happened in ancient Athens in 431 BCE, so eloquently described by Thucydides, who, unlike Pericles, survived the pandemic.

Speaking of “survival”, ATINER, with the contribution of its members and friends, fared relatively well during the pandemic years, being able to offer all its academic events online and later a combination of online and onsite presentations. Starting in 2024, we have decided to restrict online presentations only to those who cannot obtain a visa to enter Greece and to those who cannot travel due to serious health reasons.

As you know, ATINER is an association of academics and researchers with a mission to organize small symposiums imitating the ancient Athenian symposiums. This usually entails the participation of between 20 and 50 academics, both presenters and attendees.

With the start of Covid-19, ATINER acquired larger downtown offices (at the heart of the city) which have 4-5 small lecture rooms, enabling us to host all our events at our premises.

Additionally, we have decided to introduce three new eJournals (psychology, politics/international affairs, and demography/population studies). If we are successful in this new endeavor, publication of the journals will start next year.

I do hope that you will be able to come to Athens this year and join one of our small events. In any case, I would love to have a brainstorming meeting with you.

News

From 3-6 January ATINER successfully organized its 11th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World. During the conference 19 papers were presented from participants coming from 14 different countries (Australia, China, Croatia, Greece, Morocco, Poland, Saudi Arabia, Serbia, South Africa, South Korea, Turkiye, UK, Uruguay and USA). The final program of the conference is available at: www.atiner.gr/2024hum-pro.

A roundtable discussion (symposium) on “Teaching Arts and Humanities in a Global World“, held on January 3, 2024, during the 11th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, at ATINER’s Downtown Office in Athens. The final program for the round-table discussion is accessible at: https://www.atiner.gr/events/3January2024.pdf, and the video is available on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HGLobXaQAbM.

Dr. Natasha Johnson (Instructor, Georgia State University, USA) has joined as a new academic member in our Education and Politics & International Affairs Units.

Dr. Thaddeus Johnson (Assistant Professor, Georgia State University, USA) has joined as a new academic member in our Education and Politics & International Affairs Units.

Dr. Carlo Klein (Economics Teacher, Luxembourg) has joined as a new academic member in our Economics and Sociology Units. We are glad to announce that Dr. Klein is our first member coming from Luxembourg.

Dr. Zoulal Mansouri (Associate Professor, Hassan II University of Casablanca, Morocco) has joined as a new academic member in our Education and Management Units.

Dr. Carolyn Schoenian (Instructor, Helix Opportunity, USA) has joined as a new academic member in our Education and Computer Units.

ATINER is organizing a Special Session on “Unemployment in the Mediterranean Countries” as part of the 17th Annual International Conference on Mediterranean Studies, 25-28 March 2024, Athens, Greece.

The Nursing Unit of ATINER is organizing a Special Session on “Integrating Palliative Care and Supportive Care in Acute Areas” as part of the 10th Annual International Conference on Nursing, 6-9 May 2024, Athens, Greece.

The Sociology Unit of ATINER is organizing a Special Session on “Social Work” as part of the 18th Annual International Conference on Sociology, 6-9 May 2024, Athens, Greece.

The History Unit of ATINER is organizing a Special Session on “Alexander the Great – The King of Macedonia, the Campaigns, the Archaeology” as part of the 22ndAnnual International Conference on History & Archaeology: From Ancient to Modern, 3-6 June 2024, Athens, Greece.

The Economics Unit of ATINER is organizing a Special Session on Degrowth as part of the 19th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, 1-4 July 2024, Athens, Greece.


Publications Uploaded This Month

Athens Journal of Education
Athens Journal of Law
Athens Journal of Mediterranean Studies
Forthcoming Papers
0

Deloitte – Trendy Technologiczne 2024

Przedstawiamy sześć trendów technologicznych, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach
Jakie trendy technologiczne zdominują najbliższych 24-36 miesięcy?
Trzy kluczowe siły napędzające (interakcja, informacja i obliczenia) oraz trzy kluczowe siły wzmacniające (biznes technologiczny, wzmocnienie rdzenia i cyberbezpieczeństwo oraz zaufanie) są fundamentem, na którym opiera się nasz raport “Deloitte Tech Trends”. W tej piętnastej edycji corocznego raportu omawiamy sześć głównych czynników, które pokazują, że w dobie maszyn generatywnych utrzymanie zintegrowanej strategii biznesowej, solidnych podstaw technologicznych i kreatywnej siły roboczej jest teraz dla organizacji ważniejsze niż kiedykolwiek.
W odniesieniu do wcześniej wspomnianych sześciu obszarów technologicznych, analitycy Deloitte opisują zachodzące zmiany i co roku przedstawiają prognozy rozwoju rynku w kolejnych 24-36 miesiącach. Jakie trendy z tegorocznego raportu Deloitte „Tech Trends 2024” mogą być rewolucyjne dla świata technologii i biznesu?

Trend technologiczny #1

Interfejsy w nowych sferach: Obliczenia przestrzenne i przemysłowe metawersum

W jednym z trendów opisywanych w zeszłorocznej wersji raportu “Po drugiej stronie lustra: przedsiębiorstwa w metaverse” przewidywaliśmy, że metaverse, czyli immersyjny internet, wkrótce stanie się pełnoprawnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które odkrywają nowe możliwości interakcji, takie jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR/VR).

W tym roku podkreślamy, że niektóre z tych technologii rozwijają się w nowych kierunkach. Po przejściu od zabawek konsumenckich do narzędzi biznesowych, technologie przestrzenne są szczególnie popularne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie firmy koncentrują się na cyfrowych bliźniakach, symulacjach przestrzennych, rozszerzonych instrukcjach pracy i współpracujących przestrzeniach cyfrowych, które podnoszą w organizacjach poziom bezpieczeństwa i efektywności. Przewiduje się, że przychody napędzane przez przemysłowy metaverse osiągną prawie 100 mld USD do 2030r., znacznie przewyższając segment konsumencki (50 mld USD) i korporacyjny (30 mld USD).

Trend technologiczny #2

Nieuchronna kolej rzeczy: GenAI jako katalizator wzrostu

Filozofowie od dawna debatują, czy maszyny są zdolne do myślenia, lecz generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) czyni tę kwestię nieistotną. Podstawowe działanie tych modeli ma wiele wspólnego z wcześniejszymi narzędziami uczenia maszynowego, ale dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej, lepszym danym szkoleniowym i sprytnemu kodowaniu GenAI może imitować ludzkie zdolności poznawcze na różne sposoby. Bez względu na to, czy AI posiada inteligencję w kontekście filozoficznym, z pewnością ma przełożenie na zastosowania praktyczne. Otwiera to szereg możliwości rozwoju w przedsiębiorstwach – jeżeli maszyny potrafią zachowywać się, rozumieć i opowiadać historie jak ludzie, pytanie brzmi – w jaki sposób to wpłynie na biznes i szeroko rozumiany świat?

Trend technologiczny #3

Mądrze, nie ciężko: Wykraczając poza obliczenia siłowe

W miarę rosnącego znaczenia technologii w biznesie, firmy doświadczają coraz bardziej złożonych obciążeń i wyzwań. Klasyczne usługi chmurowe wciąż dostarczają wystarczającej ilości funkcjonalności dla większości codziennych operacji biznesowych, ale dla innowacyjnych zastosowań, które decydują o przewadze konkurencyjnej, pojawia się nowa potrzeba posiadania specjalistycznego hardware’u. Szkolenie modeli sztucznej inteligencji, przeprowadzanie skomplikowanych symulacji czy też tworzenie cyfrowych bliźniaków środowisk rzeczywistych wymagają zupełnie innego kalibru mocy obliczeniowej. Wiodące dzisiaj przedsiębiorstwa znajdują nowe sposoby wykorzystania istniejącej infrastruktury i dodawania nowoczesnego sprzętu i rozwiązań, aby jeszcze bardziej przyspieszyć procesy. Wkrótce niektóre z nich będą rozważać perspektywę wyjścia poza tradycyjne obliczenia binarne.

Trend technologiczny #4

Od DevOps do DevEx: Budowanie doświadczeń programisty

W miarę wzrostu postrzegania nowoczesnych technologii, jako czynnika różnicującego i istotnej części biznesu, talenty technologiczne stają się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast obecne metody pracy pozostawiają wiele do życzenia pod względem efektywności. Aktualnie jednak coraz więcej firm przyjmuje nowe podejście, skupiając się na przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów technologicznych.

Developer experience, czyli DevEx, to podejście skoncentrowane na programiście, które ma na celu poprawę codziennej produktywności i wzroście satysfakcji.

Trend technologiczny #5

W obronie rzeczywistości: Prawda w dobie syntetycznych mediów

Wraz z rozpowszechnianiem się narzędzi sztucznej inteligencji, oszustom jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej dokonywać podmian tożsamości i wprowadzać w błąd swoje ofiary. Technologia deepfake jest wykorzystywana do obejścia biometrycznej kontroli dostępu opartej na rozpoznawaniu głosu i twarzy. Dzięki łatwości generowania głosu brzmiącego jak prawdziwy, jest również używana w próbach phishingu. Ryzyko związane z utrzymaniem zabezpieczeń rośnie wraz z pojawianiem się każdego nowego narzędzia GenAI. Aby temu przeciwdziałać, firmy starają się łączyć polityki bezpieczeństwa i technologię, aby identyfikować szkodliwe możliwe ataki oraz podnosić świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

Trend technologiczny #6

Core workout: Od długu technologicznego do technologicznego dobrostanu

Po wieloletnich inwestycjach w technologie, które kiedyś uznawane były za nowoczesne, przedsiębiorstwa stają teraz przed wyzwaniem związanym z koniecznością zmodernizowania kluczowych elementów, takich jak mainframe’y, sieci czy centra danych. Aby być gotowym na wyzwania przyszłości, konieczne jest porzucenie fragmentarycznego podejścia do obszarów długu technologicznego i zastąpienie go nowym, całościowym i kompleksowym.

Zapobiegawcze oceny dobrostanu, oparte na wpływie na biznes, mogą pomóc zespołom określić, które obszary „stosu” technologicznego wymagają uwagi, a które mogą nadal skutecznie spełniać potrzeby IT. W przyszłych latach firmy prawdopodobnie będą opracowywać bardzo dostosowany i zintegrowany plan obejmujący cały „stos” technologiczny, w tym inwestycje w technologie samonaprawcze, które zmniejszą potrzebę przyszłych modernizacji.

źródło: Raport: Trendy Technologiczne 2024

0

Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO: Goal 5 “Achieve gender equality and empower all women and girls”.

 

Marek Grzybowski (5) questions to Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO

An Exclusive interview to Baltic Journalist Maritime Club  of the Baltic Sea & Space Cluster  (BSSC)

The leading topic of the meeting was the role of women in world administration, science and maritime business during the WISTA Poland meeting.
– Ladies work in all areas related to the 17 IMO Sustainable Development Goals – Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO emphasized during the meeting.
We asked Director Dorota Lost Sieminska about the role and tasks of the Legal Affairs and External Relations Division of the IMO in activities for the development of safety in maritime transport, activities for sustainable development and other factors ensuring the functioning of people at sea.

 

Marek Grzybowski: Please, describe the fields in which the Legal Affairs and External Relations Division, IMO operates?

Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO:

Role of the Legal Affairs and External Relations Division

The Legal Affairs and External Relations Division consists of four offices: the Legal Affairs Office (LAO), the External Relations Office (ERO), the Public Information Services (PIS) and the Maritime Knowledge Centre (MKC).

Legal Affairs Office

LAO is responsible for providing legal advice on a wide range of issues related to the activities of the Organization. LAO protects the legal interests of IMO by advising the Secretary-General, the treaty-making bodies, the Member States and other Divisions of the Secretariat. LAO is responsible for reviewing the contractual activities of IMO, including agreements with private and non-state organizations such as banks and goods and services providers. The Office also assists with the negotiation and conclusion of Host Government Agreements for meetings and activities held by IMO in other countries.

LAO is responsible for legal advice on questions of related to the Convention on the International Maritime Organization and other treaties adopted under the auspices of the Organization and provides legal support at all stages of the amendment process. The Secretary-General of IMO is the depositary for more than 50 treaties. In this context, LAO examines instruments of accession, ratification, acceptance, etc. related to IMO treaties deposited by Governments and any associated reservations or declarations. LAO reports to the Assembly and to the Council on the status of the IMO Convention, as well as on the status of all treaties adopted at IMO.

Furthermore, LAO is responsible for the IMO Legal Committee and provides legal advice to the Assembly, the Council, diplomatic conferences, and various other committees. The Office also assists Human Resources Services on legal aspects of personnel issues. Additionally, LAO is responsible for protecting IMO’s intellectual property rights.

External Relations Office

 ERO is responsible for providing protocol support to meetings and events involving the Secretary-General, both at and away from Headquarters, as well as visits of high-level dignitaries to the IMO. The Office acts as the liaison between the Permanent Missions and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the purpose of facilitating and ensuring the proper accreditation of the members of the missions to IMO. ERO is in charge of assisting in the presentation of credentials to the Secretary-General by newly appointed Permanent Representatives, as well as organising events hosted by the Secretary-General.

In addition to arranging flag-raising and ensuring the observance of official periods of mourning, ERO is responsible for maintaining up-to-date lists of Heads of Diplomatic Missions, Permanent Missions, Focal points, Liaison Officers as well as Intergovernmental and Nongovernmental Organizations which have observer status with IMO. ERO is also in charge of the events related to the World Maritime Theme.

Public Information Services

PIS provides strategic and hands-on communication and outreach support for all IMO’s work and initiatives. PIS is engaged in a multitude of connected and integrated outreach activities designed to improve global awareness of the Organization and its impact, through storytelling on multiple integrated platforms.  These include the news and hot topic sections of the IMO public website (in English,  French and Spanish); issuing press releases;, arranging press conferences and television/radio interviews, responding to media requests, in-house production of multimedia digital content including  videos, and giving presentations on the work of IMO to groups visiting the Organization. PIS provides summary reports of and provides media support to all IMO meetings.

PIS leads the annual Day of the Seafarer campaign (25 June) and promotes the International Day for Women in Maritime (18 May) and the World Maritime theme each year.

Maritime Knowledge Centre

The MKC provides collections, information resources and services to support the IMO Secretariat, Member States, representatives and delegates. Its specialized collections comprise the archives of official documents and IMO Publications, including IMO Conventions, meeting summaries, piracy reports, research guides, and a facts and figures page. The MKC also collects resources covering maritime affairs, shipping and other subjects relevant to the work of the Organization.

Additionally, the MKC runs a Current Awareness Bulletin that provides a monthly digest centred around topics and themes related to the work of IMO. The Bulletin is free to download and to distribute.

Marek Grzybowski: The maritime business situation has changed dramatically after the Covid-19 pandemic. How are the IMO doing in this situation?

Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO:

Indeed, the COVID-19 pandemic changed the world in many aspects. At the beginning of 2020, IMO  had to adjust to the new working methods, at the same time addressing the challenges faced by the shipping sector.

Throughout the pandemic, the maritime sector has continued to deliver the vital supplies that people need. Seafarers have worked tirelessly, at the heart of this trade, to keep goods flowing. Despite difficulties with port access, repatriation, crew changes and more, there can be no denying that seafarers have gone beyond the call of duty.

The Secretary-General of IMO worked with Governments, shipowners and relevant United Nations organizations to ensure that seafarers get all the necessary support. One of the major achievements was the adoption of the United Nations Assembly resolution calling on UN Member States to designate seafarers and other marine personnel as key workers and to implement relevant measures to allow stranded seafarers to be repatriated and others to join ships, and to ensure access to medical care.  The Secretary-General also urged the Governments to prioritize seafarers in their national COVID-19 vaccination programmes.

The United Nations bodies and agencies issued a large range of recommendations, including key legal, policy and technical guidance, as well as joint statements and declarations to address the challenges posed by the pandemic to the transport industry, and have highlighted that additional, country-level concrete means of action are needed to tackle them,

IMO continues to work with our sister UN agencies, with industry bodies and with Governments to address the ongoing needs of seafarers.

The Joint Action Group has been established to review the impact of the COVID-19 pandemic on the world’s transport workers and the global supply chain (JAG-TSC), consisting of representatives of ICAO, ILO, IMO, WHO, the International Air Transport Association (IATA), the International Chamber of Shipping (ICS), the International Organization of Employers (IOE), the International Road Transport Union (IRU), the International Transport Workers’ Federation (ITF) and International Union of Railways (UIC). The Group discussed serious and urgent challenges faced by transport workers resulting from the COVID-19 pandemic.

As a result of this cooperation, the IMO Assembly, which met at its 33rd session from 27 November to 7 December this year, adopted resolution A.1189(33) on the recommendations emanating from the Joint Action Group to review the impact of the COVID-19 pandemic on the world’s transport workers and the global supply chain (JAG-TSC).

Marek Grzybowski:  Russia’s attack on Ukraine creates new challenges for the global maritime business. What was IMO’s response to this situation?

 Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO:

The IMO Council, which met on 10 and 11 March 2022, at its thirty-fifth extraordinary session, requested the IMO committees to consider ways to enhance the efforts of Member States and observer organizations in supporting affected seafarers and commercial vessels and consider the implications of the situation in the Black Sea for the implementation of IMO treaties.

Through 2022-2023, IMO organs such as the Council, the Legal Committee, the Maritime Safety Committee, the Facilitation Committee, the Marine Environment Protection Committee and Technical Cooperation Committee) have reviewed and condemned Russia Federation’s actions and called on the Russian Federation to withdraw from Ukraine.

The IMO Assembly, at its 33rd session in December this year, discussed the ongoing conflict in Ukraine. The Assembly adopted several resolutions, among them resolution A.1183(33) on the impact of the Russian armed invasion of Ukraine on international shipping.

 Marek Grzybowski: The role of women in the maritime logistics business is growing. WISTA International, Anglo-Eastern Ship Management, the International Seafarers Welfare Assistance Network (ISWAN) and the International Chamber of Shipping (ICS) conducted an online survey to find out how seafarers perceive ‘discrimination’ and how on board based on their personal experiences. As many as 60% of women reported that they faced gender discrimination on board. 66% of respondents report that their employees have started harassing and intimidating co-workers. 25% of female shipboarders said that in the maritime transport sector, physical and sexual harassment is widespread, occurs on board and is an invasion of their privacy. International Day for Women in Maritime 2023 theme was  ”Mobilizing networks for gender equality”. What actions need to be mobilized for gender equality?

Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO:

As we know, the shipping industry is traditionally male dominated. In this context, in 1988 IMO initiated a gender programme to help the industry to be more inclusive and to support women to achieve a representation that is adequate in the current world.

Women are key maritime stakeholders that provide an important and vital contribution in the maritime domain. Within the framework of maritime development, and through its Women in Maritime programme, under the slogan: “Training-Visibility-Recognition”, IMO continues to support the participation of women in both shore-based and sea-going posts.

IMO maritime training institutions such as the IMO International Maritime Law Institute in Malta as well as the World Maritime University in Malmo also maintain gender balance and train women to be better prepared to pursue their careers in maritime professions. Every year we see more women as naval architects, engineers or maritime lawyers. They are well trained and educated to work shoulder to shoulder with men.  IMO supports access to maritime training and employment opportunities for women in the maritime sector.

The Organization is also strongly committed to helping its 175 Member States achieve the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5 “Achieve gender equality and empower all women and girls”.

Considering IMO’s Strategic Direction 6 (Address the human element), the IMO Council Group on Strategic Plan agreed to expand on the various aspects relevant to training, certification and watchkeeping as well as fair treatment, to respond to the current trends and developments such as new technologies, future fuels, bullying and harassment, including sexual assault and sexual harassment (SASH). The work to address sexual harassment at sea will be carried out at IMO in cooperation with ILO. Certainly, more awareness and training in this respect is needed and IMO will continue its efforts to address those matters.

Marek Grzybowski: IMO World Maritime theme for 2023: “MARPOL at 50 – Our commitment goes on”.  How has MARPOL changed over these 50 years? What challenges await us in the coming years?

Dorota Lost Sieminska, Director, Legal Affairs and External Relations Division, IMO:

Indeed, 2023 marks the 50th Anniversary of MARPOL, the most important international treaty to prevent pollution from ships into the marine environment. Initially, MARPOL covered accidental and operational oil spills from tankers, the prevention of pollution from chemicals carried in bulk, packaged dangerous goods, sewage, and garbage. Annex VI, which was adopted through the 1997 Protocol, added also the prevention of air pollution from ships.

Over time, the States Parties to MARPOL worked collaboratively to improve the treaty, adopt new requirements to better protect the environment and ensure that all current challenges are addressed. Through five decades, MARPOL has constantly advanced to keep up with lessons learned and new demands. The treaty had a positive impact on the marine environment and has changed how ships are designed and operated. Notably, the number of oil spills reduced by 90%. Thanks to MARPOL, the discharge of plastic garbage into the sea is banned and operational wastes, such as garbage and sewage, cannot simply be disposed of at sea, and are very strictly regulated.

More recently, Annex VI which regulates air pollution introduced new requirements to cut sulphur oxide emissions from ships. Current challenges include addressing the decarbonization of shipping to support the global fight against climate change. IMO is focusing its efforts to enhance sustainable shipping and protect the oceans and populations globally. We must address decarbonization, digitalization and innovative technologies, including automation. At the same time, the seafarers are in the centre of attention and are trained to be well equipped for the technological transition.