Opinie Archive

0

The Mix That Matters

Only one of Coca-Cola’s last six CEOs grew up in the United States. Deutsche Telekom set out to increase the representation of women in its management ranks in 2010, and now 40% of the people on its supervisory board are female. The Japanese beverage company Suntory didn’t promote an insider when it was looking for a new president to oversee a geographic expansion effort; it recruited the former chairman of Lawson, Japan’s second-largest convenience store chain.

When companies undertake efforts to make their management teams more diverse by adding women and people from other countries, industries, and companies, does it pay off? In the critical area of innovation, the answer seems to be yes. A study of 171 German, Swiss, and Austrian companies shows a clear relationship between the diversity of companies’ management teams and the revenues they get from innovative products and services. (See “Study Methodology.”)

Study Methodology

The study comes at a time when diversity’s business benefits have become a topic of intense discussion. In the past, the indirect benefits of diversity were sufficient—an expansion of the job candidate pool at all levels, or an increase in social and political status for the company. Direct financial benefits weren’t needed to justify diversity initiatives—no one could even say for sure if such benefits existed. This study shows that they do.

BCG and the Technical University of Munich conducted an empirical analysis to understand the relationship between diversity in management (defined as all levels of management, not just executive management) and innovation. (See “How Diversity and Innovation Are Defined in This Report.”) Although the research is concentrated in a particular geographic region, we believe that its insights apply globally. The following are the major findings:

  • The positive relationship between management diversity and innovation is statistically significant, meaning that companies with higher levels of diversity get more revenue from new products and services.
  • The innovation boost isn’t limited to a single type of diversity. The presence of managers who are female or from other countries, industries, or companies can cause an increase in innovation.
  • Management diversity seems to have a particularly positive effect on innovation at complex companies—those that have multiple product lines or that operate in multiple industry segments. Diversity’s impact also increases with company size.
  • To reach its potential, gender diversity needs to go beyond tokenism. In our study, innovation performance only increased significantly when the workforce included a nontrivial percentage of women (more than 20%) in management positions. Having a high percentage of female employees doesn’t do anything for innovation, the study shows, if only a small number of women are managers.
  • At companies with diverse management teams, openness to contributions from lower-level workers and an environment in which employees feel free to speak their minds are crucial in fostering innovation.

Five Work Environment Factors That Amplify Diversity’s Impact

Our study provides clear evidence that having a diverse management team is a valuable asset when it comes to innovation. But as with any valuable asset, it needs to be developed to reach its potential.

Diversity has the greatest impact on innovation at companies that reinforce diversity through five conditions in the work environment:

  • Participative Leadership Behavior. When managers genuinely listen to employees’ suggestions and make use of them, diversity’s benefits multiply. Swarovski, the Austrian manufacturer of cut crystal, uses what it calls nudges to remind executives that their meetings will be more productive if attendees actively participate instead of deferring to those who are more senior. The nudges take different forms, including posters in hallways and whiteboard reminders in conference rooms.
  • Openness to Cognitive Diversity. This describes a dynamic in which employees feel free to speak their minds. The German cable company Unitymedia, which participated in our survey, supports openness to cognitive diversity by encouraging opposing ideas and “constructive conflict,” in discussions both among peers and between employees and managers. A culture where change starts with a question, not a decision, “allows us to capture the potential of diversity,” an HR executive at Unitymedia told us in a follow-up interview.
  • Strategic Priority. At some companies, diversity has considerable top management support. An example is France’s Airbus Group, whose Balance for Business initiative (aimed at increasing gender diversity at the largely male aeronautics company) has been endorsed by the top executive team, including the company’s CEO.
  • Frequent Interpersonal Communication. When companies find ways to facilitate dialogue between people with different backgrounds, it can provide a creative spark and bolster innovation. Google does this through its cafés, which allow for spontaneous conversations among people who may have different educational, work, and national backgrounds, as well as vastly different levels of expertise.
  • Equal Employment Practices. There’s nothing new or complicated about this concept, but it is still not universally implemented. Some companies are further ahead than others, however. The US apparel company Gap, for example, has won praise for eliminating the pay differences between its female and male employees. The apparel company’s commitment to gender diversity is also evident in the number of women on its senior leadership team and in the fact that a majority of its store managers are female.

By Rocío Lorenzo , Nicole Voigt , Karin Schetelig , Annika Zawadzki , Isabelle Welpe , and Prisca Brosi

More: www.bcg.com

0

Deloitte – Global TMT Predictions 2019

Rozwój technologiczny z roku na rok nabiera tempa, a identyfikacja trendów, które realnie determinują działania organizacji i zachowania klientów staje się coraz trudniejsza. Chcąc wspierać naszych Klientów w zrozumieniu i lepszym poznaniu możliwości i zagrożeń jakie niosą ze sobą nowe technologie, cyklicznie badamy i opracowujemy zestawienie najważniejszych prognoz z dziedziny technologii, mediów i telekomunikacji. W tym roku raport przedstawia 10 prognoz, które są wynikiem dogłębnych obserwacji rynku połączonych z wiedzą i doświadczeniem ekspertów Deloitte, liderów branży i dziesiątek tysięcy klientów z całego świata. Wskazane przez nas trendy mają szansę zdominować rynek na przełomie najbliższych miesięcy i lat.

5G: nadchodzą czasy nowej technologii

Według prognoz DELOITTE, w 2019 roku piąta generacja (5G) szerokopasmowych sieci bezprzewodowych będzie wdrażana na szeroką skalę.  W 2018 roku 72 operatorów na całym świecie testowało sieci 5G1, można się spodziewać, że do końca 2019 r. kolejnych dwudziestu pięciu uruchomi takie usługi, przynajmniej na części swojego obszaru (zazwyczaj w miastach). W 2020 roku następnych 26 operatorów wprowadzi 5G do komercyjnego użytku zwiększając tym samym dostępność usług sieci komórkowej piątej generacji ponad dwukrotne. Ponadto, w 2019 roku można oczekiwać, że ok.  20 producentów sprzętu rozpocznie sprzedaż telefonów kompatybilnych ze standardem 5G (pierwsze urządzenia będą dostępne w II kwartale 2019), a do końca roku na rynku znajdzie się około 1 mln telefonów 5G (zgodnie z przewidywaniami, w 2019 roku sprzedanych zostanie ogółem 1,5 mld smartfonów). W tym okresie w sprzedaży pojawi się milion modemów 5G (znanych również jako hotspoty), a użytkownicy zainstalują około miliona urządzeń bezprzewodowego stacjonarnego dostępu do Internetu (FWA) typu 5G.

Pod koniec 2020 roku można się spodziewać, że sprzedaż telefonów 5G (15-20 mln sztuk) będzie stanowić około 1 procent całkowitej sprzedaży smartfonów, przy czym wartość sprzedaży znacznie wzrośnie z początkiem 2021 roku, kiedy to sprzedaż detaliczna telefonów z nową technologią powinna przekroczyć 100 mln sztuk. Najbardziej zauważalną korzyścią dla użytkowników pierwszych sieci 5G będzie zwiększenie prędkości w porównaniu z dzisiejszą technologią 4G: szczytowe prędkości 5G będą mierzone w gigabitach na sekundę (Gbps), a trwałe prędkości szacuje się na setki megabitów na sekundę (Mbps).

Sztuczna inteligencja: rozpowszechnienie technologii dotąd dostępnych tylko dla wybranych

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 firmy częściej będą stosować oparte o chmurę1 usługi i rozwiązania informatyczne z kręgu sztucznej inteligencji (SI)2. Spośród firm, które zdecydują się skorzystać z technologii opartej o sztuczną inteligencję, 70 proc. będzie stosować oprogramowanie dla przedsiębiorstw dostępne w ramach chmury obliczeniowej, a 65 procent opracuje własne aplikacje SI wykorzystując w tym celu chmurę.3 Deloitte przewiduje, że do 2020 roku współczynnik penetracji oprogramowania dla przedsiębiorstw ze zintegrowanymi platformami SI i platformami SI opartymi na pracy w chmurze osiągnie odpowiednio, 87 i 83 procent wśród firm, które będą stosować oprogramowanie SI.  Możliwość pracy w chmurze obliczeniowej przyczyni się do zwiększenia liczby wdrożeń SI na dużą skalę, pomoże poprawić wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI) w tym zakresie oraz sprawi, iż wydatki na rozwiązania tego typu będą wyższe.  Co ważne, będziemy świadkami demokratyzacji możliwości i korzyści związanych z SI, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla pionierów wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnienie się asystentów głosowych

DELOITTE  przewiduje, że w 2019 roku wartość rynku asystentów głosowych – podłączonych do sieci urządzeń wyposażonych w funkcję zintegrowanego asystenta głosowego – wyniesie 7 mld USD, przy czym wolumen sprzedaży sięgnie 164 milionów sztuk przy średniej cenie rzędu 43 USD.1 Zgodnie z szacunkami, sprzedaż w 2018 roku powinna wynieść ok. 98 milionów sztuk, gdzie średnia cena to 44 USD za sztukę, a łączne przychody branży – 4,3 miliarda USD. Przy założeniu, że nastąpi taki 63-procentowy wzrost, w 2019 roku asystenci głosowi stali by się najszybciej rozwijającą się kategorią urządzeń współpracujących w ramach globalnej sieci – oznacza to, że do końca roku użytkownicy zainstalują w swoich domach ponad 250 milionów urządzeń tego typu.2 Dobre wyniki sprzedaży w 2019 roku, choć wysokie, obiektywnie będą oznaczać spowolnienie rozwoju w porównaniu z rokiem poprzednim:  w II kwartale 2018 roku sprzedaż głośników inteligentnych wzrosła o 187% w skali rocznej.3

 

Czy sport w telewizji ma perspektywy na przyszłość?

DELOITTE prognozuje, że w roku 2019 60 proc. Amerykanów w wieku 18–34 lat, którzy oglądają imprezy sportowe w telewizji, będzie również typować wyniki meczów w ramach zakładów bukmacherskich — im częściej ludzie będą obstawiać zakłady, tym częściej będą też oglądać sport w telewizji.

 

Do biegu, gotowi start! eSport, a kształt mediów w 2019 roku

DELOITTE przewiduje, że w roku 2019 północnoamerykański rynek eSportu wzrośnie o 35 proc. dzięki reklamie, licencjonowaniu transmisji i sprzedaży franczyzowej. Światowy rynek eSportu będzie rozwijał się nieco wolniej ze względu na dojrzałość lig azjatyckich i niepewność co do reakcji ze strony organów regulacyjnych w Chinach.  W 2018 roku całkowite przychody w zakresie eSportu znacznie wzrosły wraz z wprowadzeniem pierwszych północnoamerykańskich lig franczyzowych. Inwestorzy wyłożyli kwoty sięgające 20 mln USD, aby uruchomić zespół ligowy.1 W 2019 roku ligi, które już funkcjonują powinny dalej się rozwijać, powstaną też nowe, co przyczyni się do wygenerowania znaczących przychodów dla wiodących firm produkujących gry.

 

Radio: przychody, zasięg i bezpieczeństwo

DELOITTE przewiduje, że  globalne przychody radia1 osiągną 40 mld USD w 2019 roku, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto, według prognoz, radio źródło informacji nadal ma ogromny zasięg, zważywszy, że ponad 85 procent dorosłej populacji słucha radia co najmniej raz w tygodniu w krajach rozwiniętych (taki samo jak w 2018 r.), przy czym odsetek populacji, do której dociera radio w krajach rozwijających się jest różny. Łącznie, prawie 3 miliardy ludzi na całym świecie będzie słuchać radia przynajmniej raz na tydzień.2 Deloitte przewiduje, że w skali całego świata, dorośli będą słuchać radia średnio przez 90 minut dziennie –nie nastąpiły tu żadne zmiany w stosunku do roku poprzedniego.  Deloitte wskazuje też, że w przeciwieństwie do innych tradycyjnych mediów, radio nadal pozostaje stosunkowo popularne wśród młodszego pokolenia.  Przykładowo, można oczekiwać, że 90 proc. amerykańskich 18-34-latków będzie słuchać radia nie rzadziej niż raz w tygodniu w 2019 roku, średnio ponad 80 minut w ciągu dnia. Dla porównania, w grupie wiekowej 18–34 lat w Stanach Zjednoczonych, dane procentowe dotyczące oglądania telewizji spadają trzykrotnie szybciej niż te odnośnie słuchanie radia.  Biorąc pod uwagę obecne tempo spadku, do 2025 roku amerykańscy 18-34-latkowie będą prawdopodobnie spędzać więcej czasu na słuchaniu radia niż na oglądaniu tradycyjnej telewizji!

 

Druk 3D osiągnął fazę „płaskowyżu produkcyjności”

DELOITTE  przewiduje, że  wyniki rynkowe związane z drukiem 3D osiągane przez duże spółki giełdowe – w tym również w zakresie sprzedaży materiałów czy usług 3D oraz drukarek przestrzennych – przekroczą wartość 2,7 mld USD w 2019 r. i 3 mld USD w 2020 r. (Dla porównania, globalne przychody całego sektora produkcyjnego wynoszą około 12 bln USD rocznie.1) Ta część sektora druku przestrzennego będzie rozwijać się w tempie około 12,5 proc. rocznie tak w 2019 jak i 2020 roku, co oznacza, że tempo rozwoju przyspieszy bardziej niż dwukrotnie w zestawieniu w wartościami sprzed kilku lat.

 

Chiny: najlepiej na świecie rozwinięta sieć telekomunikacyjna sprzyja powstawaniu nowych modeli biznesu

DELOITTE  przewiduje, że  Chiny będą posiadać najlepsze na świecie sieci telekomunikacyjne w 2019 roku, a najprawdopodobniej także w perspektywie średnioterminowej.  Infrastruktura komunikacyjna Chin zapewni podstawy do rozwoju i dojrzewania co najmniej trzech ważnych nowych sektorów, z których każdy może generować dziesiątki miliardów dolarów przychodów rocznie do 2023 roku.

W Chinach, począwszy od 2019 roku, 600 milionów ludzi będzie korzystało z telefonów w celu dokonywania płatności mobilnych, około 550 milionów będzie regularnie używać smartfonów do robienia zakupów przez Internet, a około 200 milionów będzie jeździć korzystając z publicznego systemu wypożyczania rowerów.

 

Chiny: sztuczna inteligencja będzie korzystać z chińskich półprzewodników

DELOITTE  przewiduje, że w porównaniu do szacowanej wartości 85 miliardów USD w 2018 roku, przychody z produkcji półprzewodników w Chinach zwiększą się o 25 procent, do około 110 miliardów USD w 2019 r. Wzrost ten będzie wynikać z konieczności zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na chipsety w samych Chinach, które częściowo wiąże się z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do komercyjnego użytku. Deloitte przewiduje ponadto, że w 2019 roku chińskie fabryki półprzewodników rozpoczną produkcję wyspecjalizowanych półprzewodników dla potrzeb rozwiązań z zakresu SI i systemów uczących się (machine learning).

 

Komputery kwantowe: kolejna generacja superkomputerów, ale już nie nowe laptopy

Jeszcze przez wiele lat komputery kwantowe nie zastąpią klasycznych komputerów, o ile w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. Możemy się spodziewać, że w 2019 lub 2020 roku po raz pierwszy w historii uzyskamy konkretny dowód potwierdzający „kwantową supremację” (z ang. „quantum supremacy” lub „quantum superiority”): komputer kwantowy będzie w stanie wykonać zadanie, którego żaden klasyczny komputer (tradycyjny komputer cyfrowy zbudowany z tranzystorów) nie będzie w stanie wykonać w ramach realistycznie określonych ram czasowych i przy wykorzystaniu ustalonej ilości zasobów.  Jednakże, choć rzeczywiście będzie to swoisty moment przełomowy, określenie „kwantowa supremacja” może wprowadzać w błąd. To prawda, że komputery kwantowe będą mieć przewagę nad tradycyjnymi przy rozwiązywaniu niektórych ważnych problemów obliczeniowych, ale nie oznacza to, że takie komputery faktycznie lepiej poradzą sobie z wszystkimi, z większością, czy nawet z dziesięcioma procentami zadań obliczeniowych, jakie wykonywane są przez komputery na świecie.

Jan Michalski , Partner; Krzysztof Wąsowski, Manager ds. komunikacji i marketingu

 

 

0

Why data culture matters

Organizational culture can accelerate the application of analytics, amplify its power, and steer companies away from risky outcomes. Here are seven principles that underpin a healthy data culture.

Revolutions, it’s been remarked, never go backward. Nor do they advance at a constant rate. Consider the immense transformation unleashed by data analytics. By now, it’s clear the data revolution is changing businesses and industries in profound and unalterable ways.

But the changes are neither uniform nor linear, and companies’ data-analytics efforts are all over the map. McKinsey research suggests that the gap between leaders and laggards in adopting analytics, within and among industry sectors, is growing. We’re seeing the same thing on the ground. Some companies are doing amazing things; some are still struggling with the basics; and some are feeling downright overwhelmed, with executives and members of the rank and file questioning the return on data initiatives.

For leading and lagging companies alike, the emergence of data analytics as an omnipresent reality of modern organizational life means that a healthy data culture is becoming increasingly important. With that in mind, we’ve spent the past few months talking with analytics leaders at companies from a wide range of industries and geographies, drilling down on the organizing principles, motivations, and approaches that undergird their data efforts. We’re struck by themes that recur over and again, including the benefits of data, and the risks; the skepticism from employees before they buy in, and the excitement once they do; the need for flexibility, and the insistence on common frameworks and tools. And, especially: the competitive advantage unleashed by a culture that brings data talent, tools, and decision making together.
The experience of these leaders, and our own, suggests that you can’t import data culture and you can’t impose it. Most of all, you can’t segregate it. You develop a data culture by moving beyond specialists and skunkworks, with the goal of achieving deep business engagement, creating employee pull, and cultivating a sense of purpose, so that data can support your operations instead of the other way around.

In this article, we present seven of the most prominent takeaways from conversations we’ve had with these and other executives who are at the data-culture fore. None of these leaders thinks they’ve got data culture “solved,” nor do they think that there’s a finish line. But they do convey a palpable sense of momentum. When you make progress on data culture, they tell us, you’ll strengthen the nuts and bolts of your analytics enterprise.

That will not only advance your data revolution even further but can also help you avoid the pitfalls that often trip up analytics efforts. We’ve described these at length in another article and have included, with three of the seven takeaways here, short sidebars on related “red flags” whose presence suggests you may be in trouble—along with rapid responses that can mitigate these issues. Taken together, we hope the ideas presented here will inspire you to build a culture that clarifies the purpose, enhances the effectiveness, and increases the speed of your analytics efforts.

Rob Casper, chief data officer, JPMorgan Chase

Ibrahim Gokcen, chief digital officer, A.P. Moller – Maersk

Cameron Davies, head of corporate decision sciences, NBCUniversal (NBCU)

Jeff Luhnow, general manager, Houston Astros

Takehiko (“Tak”) Nagumo, managing executive officer, Mitsubishi UFJ Research and Consulting (MURC); formerly executive officer and general manager, corporate data management, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)

Ted Colbert, CIO, Boeing

Jeff Luhnow, Houston Astros

More: www.mckinsey.com/business-functions/

By Alejandro Díaz, Kayvaun Rowshankish, and Tamim Saleh

 

0

Jak odnieść sukces w dobie transformacji cyfrowej?

Firmy z sektora TMT będą motorem napędowym transformacji cyfrowej światowej gospodarki.

Co różni liderów z sektora TMT (Technologia / Media / Telekomunikacja) od reszty firm? To, że są przygotowani na nadchodzącą czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0). Innowacje są dla nich priorytetem, zwiększają swoje możliwości biznesowe dzięki strategicznym partnerstwom i opracowują strategie cyfrowe przyszłości. Dlatego to firmy z sektora TMT mają szanse być najdynamiczniej rozwijającymi się i stać się liderami pionierami rozwiązań digitalowych.

TMT i Industry 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa nabiera rozpędu. Pierwsze trzy dotyczyły odpowiednio mechanizacji, produkcji masowej i komputeryzacji / automatyzacji; czwarta, czyli Industry 4.0, to mariaż technologii, tych fizycznych i cyfrowych. Tak jak poprzednie, oznacza ona całkowitą zmianę i przedefiniowanie metod funkcjonowania organizacji tworzących wartość dla klientów.

Tym razem jednak prędkość zachodzących zmian znacząco przewyższa poprzednie dzięki inteligentnym technologiom sieciowym, rozwijającym się w tempie wykładniczym. Innowacje te, obejmujące przetwarzanie danych w chmurze, platformy cyfrowe, big data i analitykę, rozwiązania mobilne, sieci społecznościowe, oprogramowanie do pracy grupowej, Internet Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję (AI) – napędzają i przyspieszają nadejście transformacji cyfrowej. Dzięki technologii całkowicie zmienia się sposób działania firm, opracowywania innowacji i tworzenia produktów i usług. Innowacje zachęcają do eksperymentowania z nowymi modelami biznesowymi i sposobami oferowania nowych wartości klientom.  W szerszej perspektywie zacierają się granice między poszczególnymi branżami, a powiązania między partnerami biznesowymi ulegają przekształceniu. Liczba firm nieprzygotowanych do czwartej rewolucji jest jednak ciągle duża. Najnowsze badanie Deloitte Industry 4.0, obejmujące członków zarządów firm z całego świata, wykazało, iż we wszystkich sektorach zaledwie 14% członków naczelnego kierownictwa ma „dużą pewność”, że ich firmy są przygotowane do wdrożenia zmian związanych z nadejściem nowej cyfrowej ery.

– Co szósty ankietowany pracujący w sektorze TMT uważa, że w obecnych czasach kluczowym dla konkurencyjności organizacji jest wdrażanie nowych technologii wspierających biznes. „Liderzy TMT wierzą, że Mobile, Cloud Computing, IoT czy AI będą kluczowe w najbliższych pięciu latach. Dlaczego? Bo to właśnie dzięki nim zaciera się granica między offline i online. Co oznacza, że organizację mogą pozyskiwać i przetwarzać większe ilości danych, a co za tym idzie szybciej i mądrzej się rozwijać” – Jan Michalski, Partner, Deloitte

Firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) znajdują się w epicentrum wstrząsu wywołanego przez Industry 4.0. Są pionierami zastosowania inteligentnych technologii i szybkiej transmisji danych, a często twórcami cyfrowych innowacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób firmy te reagują na zmiany, nowe możliwości i wyzwania nowej ery, stworzone zostało badanie Deloitte Industry 4.0. Jak pokazują wyniki, nawet te firmy nie są w 100% gotowe na nowe. Zaledwie jedna piąta przebadanych firm jest „całkowicie przygotowana” do wdrożenia nowych modeli biznesowych i technologii autonomicznych. Raport pozwala jednak zidentyfikować liderów z sektora TMT, którzy są gotowi na rewolucyjne zmiany, związane z Industry 4.0. Pionierzy ci są głęboko przekonani, że nowe technologie dają nową wartość ich klientom.  Dzięki temu, są nie tylko dobrze przygotowani na zmiany, ale mają pewność osiągnięcia dobrych wyników finansowych. Liderzy sektora TMT wyróżniają się spośród pozostałych firm, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w procesach biznesowych. Liderzy nie działają w pojedynkę, ciągle poszukują partnerów do opracowywania nowych, efektywniejszych modeli biznesowych.

Metodologia

Aby uzyskać obraz tego, w jaki sposób liderzy i organizacje z sektora TMT przygotowują się na zmiany wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej, przeanalizowane zostały dane z badania „The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready”. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku przez Deloitte przy współpracy z Forbes Insights. W badaniu wzięło 1603 dyrektorów oraz managerów wyższego szczebla z całego świata. Sektor TMT reprezentowało 416 respondentów z 19 krajów z obu Ameryk, Azji oraz Europy. 35% Ankietowanych związanych jest z branżą technologiczną, 34 procent z telekomunikacyjną i 31 procent z mediami. Wszyscy ankietowani to dyrektorzy w tym: CTO (19% ankietowanych), CIO (18% ankietowanych) i prezesi/dyrektorzy zarządzający (18% ankietowanych), CFO (1518% ankietowanych), CMO (15% ankietowanych) oraz COO (15% ankietowanych).

0

ConsumerLab Report Ericsson – 10 Hot Consumer Trends 2018

Imagine you have just arrived home from work. You wave your hand, and the lamp turns on, flashing the light in greeting. The home speaker begins to play music, but when you give it an exasperated look, it turns off. You make a coffee, but grimace because it’s too bitter. The coffee machine immediately offers to add sugar or milk.

Two things are conspicuously absent from this vision of a not-too-distant future. One is an appliance with switches and knobs, and the other is a smartphone full of remote control apps. Our research indicates that consumers are increasingly moving towards a paradigmatic shift in how they expect to interact with technology. Ever more things are becoming connected, but the complexities of how to control them all are a different matter.

On the one hand, alternative yet equally good user interface solutions for simple functions have existed for much longer than we’ve had electronic gadgets. A Westerner who experiences an Asian meal for the first time soon finds out that the user interface to that meal is a pair of chopsticks rather than a knife and fork. On the other hand, mass-market acceptance of digital technology has made the proliferation of user interfaces practically infinite. Every new device with a screen adds new user interface variations, which are then multiplied by the number of apps within each gadget.

Today you have to know all the devices. But tomorrow all the devices will have to know you. If consumers continue to be faced with the prospect of learning and relearning how to use devices in the face of an ever-increasing pace of technological change, they will become increasingly reluctant to buy in to the future. We might already be close to that breaking point. The current generation of “flat” user interfaces do not use 3D effects or embellishments to make clickable interface elements, such as buttons, stand out. It is difficult for users to know where to click. As a result, they navigate web pages 22 percent slower.1 For this reason, our trends for 2018 and beyond focus on various aspects of more direct interaction between consumers and technology.

With 5G, connectivity is set to become ubiquitous. This might sound simple, but it involves a huge technology upgrade; devices must be able to relay complex human interaction data to cloud-based processing, and respond intuitively within milliseconds. The Internet of Things (IoT) must provide interoperability between all devices, and allow for mobility. Network availability also needs to be maintained, so that devices do not suddenly go offline and lose their human-like capabilities.

More: www.ericsson.com