1 MARE FORUM

1-mare-forum-poland

Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał wiedzy. Polski klaster morski ma szanse na rozszerzenie swojej aktywności w Unii Europejskiej i na globalnym rynku przemysłu i usług morskich – to konkluzja pierwszej w Polsce konferencji 1 MARE FORUM. W dniu 21 września odbyła się pierwsza w Polsce konferencja 1 Mare Forum. To jedna z imprez realizowanych w całym świecie prestiżowych konferencji http://mareforum.com/ poświęconych rozwojowi gospodarki morskiej. Organizację konferencji merytorycznie wspierał Polski Klaster Morski.

Polska w światowym klubie. Otwierając konferencję Jannis Kostoulas, prezydent MARE FORUM, która jest światową organizacją, a organizowane przez nią konferencje odbywają się regularnie w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie, stwierdził że w środowisku międzynarodowym polski klaster morski dostrzegany jest jako branża z dużym potencjałem. Natomiast Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Pomorski podkreślił, że Pomorskie stanowi przykład województwa wygrywającego nadmorskiego położenie i otwarcie na świat, właśnie dzięki rozwojowi przemysłów i usług morskich. Generują one w otoczeniu gospodarczym, w zależności od rodzaju działalności, od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc pracy.

Będzie spowolnienie. Makroekonomicznym czynnikom rozwoju gospodarki morskiej poświęcony został panel pierwszy, który prowadził Aposotolos Poulovassilis, CEO Eletson. Sytuację ekonomiczną omówił szeroko Guy Verberne, Chief Economist, PGGM Pension Fund, wskazując na spowolnienie gospodarcze w wielu regionach. Zauważył, że: w najbliższych latach będziemy obserwować osłabienie gospodarek krajów zaawansowanych gospodarczo oraz jej wzmocnienie w krajach rozwijających się, głownie w Azji. Światowy wskaźnik rozwoju gospodarczego będzie wyraźnie słabszy. Z polski punkt widzenia zaprezentował ambasador Wojciech Ponikowski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, który omówił kontekst polityczny globalizacji wskazując liczne zagrożenia i napięcia w otoczeniu i wewnątrz Unii Europejskiej. W dyskusji zwracano uwagę na zmiany na mapie politycznej i gospodarczej Europy związane z sytuacją w Turcji i Brexitem.

Dyskusję nt. globalnego handlu, transportu i energii oraz aspektów finansowych prowadził Zhongyi (John) Su, CEO Erasmus Shipinvest. W tej sesji Piotr Kuś, Dyrektor biura w Brukseli Gaz-System omówił szeroko problematykę bezpieczeństwa energetycznego, a dr Jerzy Majewski, wiceprezes HSN Nordbank – zagadnienia finansowania shippingu w sytuacji znacznej nadpodaży floty. Marcin Białek, Radca Ministra z Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGiŻŚ omówił szeroko program MGiŻŚ rozwoju polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Kurs na innowacje. Trzecia sesja skupiła się na rozwoju innowacyjnych jednostek. Po szerokim wprowadzeniu Zbigniewa Kurowskiego, CEO MARS Design and Solutions, w którym zaprezentowano potencjał innowacyjny polskiego przemysłu budowy statków i okrętów, dyskusja skoncentrowała się na tym jak Polska może wpisać się ogólny trend wzrostu popytu na innowacyjne rozwiązania. W związku z tym, że współczesna żegluga opiera się na systemach informatycznych, istotnym uzupełnieniem wprowadzenia była prezentacja Pino Spadafory, Dyrektor RINA (Europa Północna), który zwrócił uwagę na rozwój zarządzania transportem morskim w chmurze informatycznej oraz zagrożenie cyber przestępczością. Istotnym podsumowaniem dyskusji była prezentacja aktywności Grupy MARS wykonana przez Andrzeja Rodziewicza, doradcę ds. strategii i rozwoju Zarządu MARS.

Silne strony Polski Morskiej. Kolejny panel poprowadzony przez Marka Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego. skupił się na wyznaczeniu głównych szans rozwojowych dla polskiej gospodarki morskiej. Polski Klaster Morski jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej, najaktywniejszym klastrem morskim w Regionie Morza Bałtyckiego i liczącym się klastrem w European Network of Maritime Clusters. Jest również aktywnym partnerem UN Global Compact. Po wprowadzeniu nt. polskiej gospodarki morskiej oraz jej otoczenia wraz z wiceprezesem kpt. Alfredem Naskrętem i przy aktywnym uczestnictwie uczestników konferencji Marek Grzybowski przeprowadził burzę mózgów, w wyniku której dokonano analizy SWOT polskiej gospodarki morskiej wspartej analizą PESTLE. Polska jest liderem w Europie w produkcji jachtów i małych łodzi rekreacyjnych. Jesteśmy czołowym producentem przetworów z ryb. Wśród silnych stron wyeksponowano wysoką jakość polskich produktów i usług morskich oraz niskie koszty polskich pracowników. Wśród słabości słaby marketing i PR. Szansą dla naszych przemysłów i usług jest duży popyt na wykwalifikowane kadry i innowacje – twierdzili uczestnicy konferencji. W Polsce pojawiliśmy się po raz pierwszy, ze świadomością że tutejszy rynek morski ma wielowiekową tradycję oraz ogromny potencjał, który nie jest dziś jednak w pełni wykorzystany – zauważył Jannis Kostoulas, prezydent MARE FORUM, zapraszając uczestników spotkania na następną konferencję za rok.