Makroekonomia Archive

0

Raport Ericsson: Czy możemy wprowadzić 5G i zmniejszyć zużycie energii?

Sektor ICT odpowiada za 1,4% światowej emisji dwutlenku węgla, ale ma możliwość 15% redukcji w innych sektorach, takich jak energetyka, przemysł czy transport. Jeśli sieć 5G zostanie wdrożona w taki sam sposób, jak poprzednie generacje, zużycie energii gwałtownie wzrośnie. Obecne roczne globalne koszty energetyczne związane z eksploatacją sieci komórkowych wynoszą 25 mld USD. Zarówno z punktu widzenia wydatków, jak i śladu węglowego, zużycie energii jest jednym z największych wyzwań branży. Eksperci firmy Ericsson podkreślają, że należy wprowadzić rozwiązania, które umożliwiają operatorom wykorzystanie jak najmniejszej ilości energii przy jednoczesnym zarządzaniu oczekiwanym wzrostem transferu danych oraz zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych sieci 5G.

Jak przełamać rosnącą krzywą energetyczną

„Możliwe jest przełamanie krzywej energetycznej, tj. obniżenie całkowitego zużycia energii w sieci komórkowej w stosunku do obecnego poziomu i sprostanie ogromnemu wyzwaniu, jakim jest wzrost ruchu. Uważamy, że jest to wręcz nasza odpowiedzialność, wraz z pozostałymi podmiotami z branży ICT. Dzięki prowadzonym przez nas od ponad 20 lat szeroko zakrojonym badaniom udowodniliśmy, że mobilne sieci szerokopasmowe są czynnikiem sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi, wzrostowi gospodarczemu i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla” – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

Sektor ICT odpowiada jedynie za 1,4% światowej emisji dwutlenku węgla, ale ma potencjał, aby umożliwić 15% redukcję w innych sektorach, takich jak energetyka, przemysł i transport. Z perspektywy cyklu życia, główna część naszego śladu węglowego pochodzi z używanych na co dzień urządzeń elektrycznych np. komputerów i smartfonów. Zużycie energii drastycznie wzrośnie, jeśli 5G zostanie wdrożone w taki sam sposób, jak 3G i 4G. Niektórzy dostawcy usług komunikacyjnych oszacowali nawet podwojenie zużycia energii w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na ruch, przy jednoczesnej poprawie sieci i wprowadzeniu 5G. Nie jest to zrównoważone z punktu widzenia kosztów ani ochrony środowiska.

„Dzięki standardowi 5G i wysiłkom  miedzy innymi ośrodka badań i rozwoju Ericsson w Łodzi i Krakowie, możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia energii. 5G jest najbardziej świadomym energetycznie standardem. Pozwala systemowi mobilnemu na bardziej efektywne wykorzystanie inteligentnych trybów uśpienia. Dodatkowo umożliwia rozszerzenie zasięgu poprzez wykorzystanie niższych pasm przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości i prędkości dzięki agregacji operatorów” – tłumaczy Marcin Sugak.

Aby przełamać krzywą rosnącego zużycia energii w sieciach komórkowych, należy pamiętać o czterech głównych elementach strategii wdrożenia sieci 5G. – „Wspólnie z naszymi klientami udoskonaliliśmy różne rozwiązania w celu osiągnięcia znacznych oszczędności energii. Wykonanie pierwszego kroku przynosi natychmiastowe oszczędności i dostarcza danych, które mogą być wykorzystane na późniejszych etapie” – mówi ekspert firmy Ericsson.

Przygotowanie sieci

Modernizacja technologii sieciowej nawet na obszarach o małym natężeniu ruchu przyniesie zwrot z inwestycji już po trzech latach, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie oszczędności wynikające z niższego użycia energii. Modernizując sieć za pomocą najnowszych technologii i wymieniając stare urządzenia, można zrealizować nowe możliwości biznesowe, a jednocześnie uzyskać znaczne oszczędności energii. Wdrożenia poprzednich generacji sieci mobilnych były często zarządzane poprzez dodawanie nowych urządzeń przy zachowaniu istniejących zasobów sieciowych. Ta praktyka musi ulec zmianie.

Aktywacja oprogramowania do oszczędzania energii

Funkcje oszczędzania energii są już dostępne poprzez Radio Access Network (RAN) i mogą być natychmiast aktywowane. Dodanie elementu uczenia maszynowego przyniesie dalsze oszczędności. Funkcje inteligentnego zarządzania energią takie jak np. micro sleep Tx (MSTx) mogą zmniejszyć jej zużycie przez urządzenia radiowe nawet o 15% przy zachowaniu tego samego komfortu użytkowania. Oprogramowanie 5G ma zapisaną oszczędność energii w swoim DNA. Jego zaawansowane funkcje będą się nadal rozwijać, a wydajność sieci będzie wzrastać wraz z upływem czasu.

Budowa 5G z precyzją

Ważne jest, aby mieć odpowiedni sprzęt we właściwym miejscu. Budowanie 5G z precyzją polega na optymalizacji wydajności sieci na nowych częstotliwościach 5G przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania w określonych granicach. Możliwe jest szybkie wdrożenie 5G bez konieczności dodawania kolejnych energochłonnych urządzeń. Oznacza to, że dostawcy usług mogą ograniczyć wzrost zużycia energii przy wprowadzaniu 5G.

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą lokalną

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, dostawcy usług mogą aktywniej obsługiwać infrastrukturę sieci. Dostępny budżet energetyczny i nawet sama przestrzeń są często ograniczone i dlatego wymagają rozwiązań kompaktowych i efektywnych energetycznie. – „Należy wprowadzić narzędzia do kontroli urządzeń pasywnych oraz umożliwić prewencyjną konserwację i bezdotykowe rozwiązywanie problemów w celu zmniejszenia kosztów, zużycia energii i wizyt na miejscu. Przypadki klientów pokazują, że dzięki inteligentnym rozwiązaniom sterowania obiektem dostawcy usług obniżyli zużycie energii w zakładzie nawet o 15%. Dodatkowo, chociaż dostępnych jest wiele funkcji umożliwiających optymalizację aktywnych elementów obiektu (tj. sprzętu radiowego), często pomija się elementy pasywne wspierające sieć dostępu radiowego (RAN), mimo że mogą one stanowić ponad 50% całkowitego zużycia energii w obiekcie” – tłumaczy ekspert firmy Ericsson.

Polska u progu 5G

Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. Ericsson jest aktywnym promotorem rozwiązań 5G w Polsce – wdrożył pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce z firmą Polkomtel, 5G w sieci Play, sieć testową w Warszawie z Orange oraz kampus 5G na Politechnice Łódzkiej. Ericsson współpracuje z operatorami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, środowiskiem akademickim oraz ze start-upami i przemysłem.

Ericsson posiada obecnie ponad 122 komercyjnych umów 5G, z których
77 to aktywne sieci działające w ponad 30 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).

*Raport firmy Ericsson „Breaking the energy curve An innovative approach to reducing mobile network energy use” można znaleźć tutaj: https://www.ericsson.com/495d5c/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate-responsibility/documents/2020/breaking-the-energy-curve-report.pdf

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na: www.youtube.com/ericssonpolska;  www.facebook.com/ericssonpolska 

Katarzyna Pąk

Head of Marketing & Communications

0

Five questions to answer before you finalize your media plan

The COVID-19 crisis had a quick impact on advertisers’ media budgets. Those in sectors such as travel and cinema, where consumer spending plummeted, slashed budgets. Those in other sectors, such as consumer packaged goods (CPG), digital retail, and healthcare, rushed to increase and redirect their budgets, hoping to gain market share as consumers flocked online—though some then pulled back, unable to keep up with consumer demand.

The early assumption was that life would return to normal and media teams could revert to their typical budgeting and planning processes. But there are clear indications that consumer behavior has changed for good, with the pandemic accelerating a trend toward online channels that was already in progress. In the space of five months, consumer online buying in the United States grew from around 15 percent to 45 percent for most categories. 1

Much remains uncertain. It is against this backdrop that advertisers are trying to plan for 2021, figuring out how much to budget, how to use that money as efficiently as possible, and how best to position themselves to adjust to whatever the future might hold. If a silver lining exists, it’s that the shift toward digital channels should be making it easier to track media-spend performance with much greater precision. This budget precision is particularly useful when it comes to budget negotiations between marketing and finance, which tend to be protracted given how hard it is to ascertain the budget’s impact on growth. In times of uncertainty, those negotiations are likely to be harder still, with stakeholders pulling in different directions.

While advertisers have made adjustments to their media spend, media planning often still does not reflect the scale of the change in the market or the precision now possible through analytics. Taking old plans and adding or subtracting a percentage, as has often been done, won’t do. In this light, we suggest that marketing leaders focus on answering the following five questions before locking in their media plans for 2021.

 1. Are you spending the right amount for your business ambitions?
 2. Do you have the analytics available to fine-tune your spend?
 3. Are you spending enough on addressable channels?
 4. Do you have the right mix of agencies to move fast?
 5. Are you experimenting enough with strategic publishers?

More: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/

About the authors: Cody Butt is a partner in McKinsey’s Denver office, Jeff Jacobs is a partner in the Chicago office, Craig Macdonald is a partner in the Southern California office, and Priya Rammohan is an associate partner in the Brussels office.

 

0

Athens Journal of Business & Economics

We are glad to announce that the January issue (Volume 7, Issue 1, January 2021) of the Athens Journal of Business & Economics (AJBE) has been uploaded: https://www.athensjournals.gr/ajbe/v7i1. Below you can find the table of contents. The AJBE sponsors the following academic events:

 • 14th Annual International Conference on Global Studies, 18-21 December 2020, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/cbc)
 • 8th Annual International Conference on Business, Law & Economics, 3-6 May 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/ble)
 • 16th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Application, 28-30 June & 1 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/economics)
 • 19th Annual International Conference on Management, 28-30 June & 1 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/management)
 • 19th Annual International Conference on Marketing, 28-30 June & 1 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/marketing)
 • 19th Annual International Conference on Accounting, 5-8 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/accounting)
 • 19th Annual International Conference on Finance, 5-8 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/finance)
 • 8th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation: Management – Marketing – Economic – Social Aspects 26-29 July 2021, Athens, Greece (https://www.atiner.gr/sme)

You are more than welcome to submit a proposal for presentation. Please note that the program of the December conference on Global Studies is available at: https://www.atiner.gr/2020cbc-pro. Late submissions for this event will be accepted by the end of November. ATINER has decided to offer the option of remote (online or pre-recorded) presentation for those who cannot travel for objective or subjective reasons. If you need more information, please let me know, and our administration will send it to you including the abstract submission form. Finally, you are welcome to contribute to the AJBE with an original research paper.

TABLE OF CONTENTS
Download the entire issue (PDF)
Front Pages i-viii
Labor Productivity in France: Is the Slowdown of its Growth Inevitable or are there Levers to fight it?
Catherine Bruneau & Pierre-Luis Girard
9
The Never-Ending Quest for the European Fiscal Policy’s Objectives: Stability vs. Convergence or Stability and Convergence?
Carlo Klein
41
Sustainable Governance and Knowledge-based Economy – Prerequisites for Sustainable Development of the Developing and Transitional Economies
Kristina Jovanova
67
Outcomes from Building Transparency in Governance in a Smart City Project in India: A Case Study of Panaji, Goa
Mridula Goel & Sheetal Thomas
85
The Sustainable Development Goals and Leading European Retailers
Peter Jones & Daphne Comfort
105

Dr Zoe Boutsioli
____________________________________________________________
Dr Zoe Boutsioli  Vice President of Publications ATINER (A World Association of Academics and Researchers).
25 Years of Non-Euclidean Improvement “Our city is open to the world, we never expel a foreigner from learning or seeing” “τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινά ἢ μαθήματος ἢ θεάματος” Pericles’ Funeral Oration from Thucydides, “The Peloponnesian War”. Come to open to the world Athens to learn about Democracy in the city where its theory was first developed and taught and see the place (phnyx) where it was first practiced.

Please note that as a world association of academics and researchers with a very specific mission (please see our website), ATINER is based on the voluntary work of our members and friends. This includes the toil of sending this email to you, so please let us know if you are not interested so that our work is not in vain. If you no longer want to receive emails from us, please click unsubscribe below. This way you will avoid the nuisance of receiving emails from ATINER.

 

0

BCG’s Center for Climate Action: Climate Should Not Be the Virus’s Next Victim

The COVID-19 pandemic swept the world in just a few months, with immediate and catastrophic consequences: hundreds of thousands of deaths and a global economic standstill. The climsate problem has unfolded over decades but, if left unchecked, will likewise have profound and permanent consequences for lives and economies on the planet.

As countries globally are feeling the strain on their economies, climate is at risk of becoming the pandemic’s next victim. This must not happen. As they  mobilize massive resources to tackle COVID-19 governments, businesses, and investors have a once-in-a-lifetime opportunity to rebuild in ways that support a carbon-neutral future and usher in a new economy. By focusing on the climate agenda, even in the midst of this pandemic, leaders can direct investments toward sustainable infrastructure, green jobs, and environmental resilience. This isn’t just a moral imperative—it’s also an economic one.

The COVID-19 Crisis Is a Threat to the Climate

In the wake of the pandemic, global carbon emissions are expected to decline by 5% to 10% in 2020. This is the largest drop since World War II. (See Exhibit 1.) But instead of offering relief for the climate, it actually veils a significant threat.

In theory, this year’s projected drop in greenhouse gas emissions puts the world on a trajectory to limit global temperature rise to 1.5°C by 2050. (According to the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, the world requires a 5% reduction of global net emissions every year to reach the 1.5°C goal by 2050.) But a crippling economic shutdown cannot be a first step toward this path. Instead, preventing the climate crisis will require fundamental economic transformation.

On the one hand, COVID-19 will almost certainly trigger a few helpful structural shifts—including more remote working, less frequent and shorter-distance business travel, and abbreviated supply chains—as companies seek to derisk their operations. On the other hand, the risk of a significant rebound in emissions—and worse, a delay in the needed transformation of global economies—currently seem much more likely, for several reasons:

 • The asset base is carbon dependent. In many sectors, dependence on fossil fuels is hardwired into production and business models. Without active moves by governments and businesses, countries will gradually revert to combusting high levels of coal, oil, and gas as the economy rebounds.
 • Fossil fuels are cheap. Much of the energy transition so far has been driven by the growth of wind and solar, with electric mobility gaining momentum. Now a perfect storm of COVID-19-induced demand shock and oil-producer-induced oversupply has hit the oil market—briefly turning US prices negative for the first time in history. As gas and coal prices fall, the economic case for lower-carbon energy sources diminishes.
 • Funding capacity has eroded. The pandemic has eroded trillions of dollars of global GDP, and while many decarbonization levers can benefit GDP, delivering on the Paris agreement will require a total of $75 trillion in investments. Funding these investments will become more challenging, especially in emerging economies that are already struggling to pay off their existing foreign-currency debt as a result of capital flight.
 • Focus may shift. With jobs, health, and economic well-being on the line, governments and the public are more focused on addressing this urgent and very visible crisis than on longer-term challenges such as climate. As a result, the needed economic transformation could well be put on hold.

Despite the decline in this year’s emissions, we will still be adding more than 47 gigatonnes of CO2 equivalent into the atmosphere (down from approximately 53 gigatonnes last year). The next few years are decisive for bringing this figure down further, and our actions will shape the planet for generations to come. Unless we manage to fundamentally transform global energy systems and lay the foundation for a green economy now, the pandemic-induced drop in global emissions will not be the beginning of a turnaround, but a one-off effect for climate.

By Patrick HerholdVeronica ChauMichel FrédeauEsben HegnsholtJoerg HildebrandtCornelius Pieper, and Jens Burchardt

More: BCG

0

Reimagining stores for retail’s next normal

As the COVID-19 pandemic erupted, hundreds of thousands of stores across the United States shut their doors, unsure as to when they would reopen. Retail workers have been furloughed or laid off en masse, causing widespread economic pain and deepening the devastation of an unprecedented public-health crisis.

At some point, stores will reopen and people will return to work, as evidenced in countries like China where the pandemic has passed its peak. The timing is uncertain and will differ across US markets, but what’s certain is that stores can’t simply pick up where they left off. COVID-19 has changed consumer behavior, perhaps permanently, and retail stores will need to take these new behaviors into account.

To maximize their potential when they emerge from the crisis, retailers must factor in the realities of the post-coronavirus world. In this article, we share a perspective on the trends that will affect US apparel and specialty retail stores postcrisis and the strategic imperatives that will enable them to thrive in the “next normal.”

How the crisis has changed consumer behavior

Consumers have altered their shopping and buying behavior during the pandemic. For one, loss of income and declining consumer confidence have driven decreases in discretionary spending. In an April 6–12 survey of US consumers, 67 percent of respondents said they expect to spend less on apparel in the near future than they typically do.

A potentially longer-lasting behavioral change is the accelerated adoption of e-commerce. Even before the pandemic, consumers were increasingly browsing and buying online. In the recovery period, retailers could see spikes in online shopping even in categories that in the past were primarily store-based (such as makeup). It’s also possible that e-commerce will attract consumer segments that previously preferred to shop offline, such as baby boomers and Gen Zers. Post-pandemic, apparel executives expect up to a 13 percent increase in online penetration, according to a survey we conducted in early April. Indeed, retailers in Asia—where precrisis online penetration was much higher than in the United States—are expecting a “sticky” increase in online penetration of three to six percentage points as they reopen stores.

These trends will shape the industry’s next normal and could have profound implications on a retailer’s P&L. Store sales could plummet, fiercer competition and increased operational complexity due to workforce disruptions could contribute to margin compression, and the migration of sales from stores to e-commerce (typically a lower-margin channel for retailers) could further hurt profitability. To illustrate: if online penetration increases by ten percentage points and gross margin falls by one percentage point, driven by increased pricing pressure, retailers could expect store profitability to decline by up to five percentage points (exhibit). A hit to profitability of this magnitude could push a significant number of brick-and-mortar stores into loss-making territory.

About the authors: Praveen Adhi and Andrew Davis are both partners in McKinsey’s Chicago office, where Jai Jayakumar is a consultant; Sarah Touse is an associate partner in the Atlanta office. The authors wish to thank Colleen Baum and Althea Peng for their contributions to this article.

More: https://www.mckinsey.com/industries/retail/