Raport z Rynku Archive

0

BCG’s 2018 Sustainable Economic Development Assessment

 

But are those two goals actually in conflict? Do efforts to improve well-being take a toll on economic growth or, to the contrary, promote it?

We have found that there is no need to choose between well-being and growth. BCG’s 2018 Sustainable Economic Development Assessment (SEDA) reveals that countries can make the overall welfare of citizens the top priority while promoting sustainable and robust economic growth. SEDA, a tool that we launched in 2012, is designed to provide insight into the relative well-being of a country’s citizens and how effectively a country converts wealth, as measured by income levels, into well-being. (See “Defining and Measuring Well-Being.”)

In the 2018 analysis, which included 152 countries and used data from 2007 through 2016, we found that countries that were better at converting wealth into well-being tended to have faster economic growth. They also tended to be more resilient—recovering more quickly from the 2008–2009 financial crisis.

Pursuing the twin objectives of growth and well-being should be the aim of long-term development strategies. This doesn’t happen on its own, though—it is the result of thoughtful policy decisions that strike the right balance. This balanced approach is relevant not just under normal circumstances but also during times of crisis. At such times, countries must resist the temptation to prioritize stimulating economic growth or reducing fiscal deficits at the expense of well-being.

This year’s analysis reveals how well-being has evolved in the years since the financial crisis. (Explore our findings in “SEDA: An Interactive Guide.”) In addition to assessing which countries have gained or lost ground relative to others, the analysis found that on an absolute basis well-being around the world has, in general, improved in the past decade. (See Well-Being Trends over the Past Decade.)

Our analysis also provides guidance on which areas—what we call dimensions—deserve particular attention as countries aim to foster the virtuous cycle between economic growth and well-being:

  • For countries that already enjoy a relatively high level of well-being, investments in  education and employment can do the most to improve both well-being and economic growth.
  • For countries with a relatively low level of well-being, it is not enough to focus only on areas that are key pillars of development, such as health and education. They must also improve governance, a critical foundation for sustainable economic growth, and infrastructure.
  • Within infrastructure, digital connectivity has pervasive effects on all dimensions of well-being. It should be front and center for policymakers—particularly in countries with relatively low levels of connectivity.

Countries can—and should—aim to achieve the twin objectives of sustainable economic growth and improved well-being. SEDA can be a valuable tool as governments undertake this journey, shedding light on the impact of past policy decisions and informing strategies for the future.

The Role of Well-Being in the Economy

Sustainable development is every country’s goal, and improving the well-being of citizens is central to that pursuit. A country’s wealth is a major factor in determining its well-being. However, as the design of SEDA scores reflects, creating well-being requires a multidimensional approach, one that goes beyond efforts to increase wealth.

The ability to convert wealth into well-being varies widely among countries, reflecting different societal choices, policy decisions, and capacity to execute them. However, as this report makes clear, good performance offers a double reward: countries that outperform their peers in converting wealth into well-being also tend to grow faster. This finding is consistent with recent research showing that inclusive societies tend to grow in a more sustained way over the long term.

What should countries do? It depend on their situation. There are no silver bullets or standard blueprints. What we do know, however, is that the lack of progress in specific dimensions can hamper overall gains in well-being. Further, the dimensions with the best potential to boost well-being change with each new stage in a country’s development.

Over the past six years, SEDA has been an important tool for governments and international organizations as they review strategic priorities. It has been used to assess a country’s strengths and weaknesses, identify barriers to development, and set priorities and a national strategy for sustainable growth. It has also been a valuable mechanism for tracking the progress and managing the implementation of those strategies.

Focusing on the key success factors for converting wealth into well-being is not just a nice-to-have. Countries that fail to prioritize them will squander valuable opportunities for sustained progress in economic development—and find themselves gradually left behind by peers.

Authors: Joao Hrotkó; Enrique Rueda-Sabater; Vincent Chin; Nikolaus Lang

More: SEDA,

 

0

Do 2022 roku technologie cyfrowe zrewolucjonizują sektor opieki medycznej

 

Dzięki urządzeniom mobilnym rośnie świadomość wśród pacjentów

Średnia długość życia w krajach OECD wynosi ponad 80 lat i stale się wydłuża. Jednak wraz z nią wzrasta liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe. W Europie stanowią one aż 77 proc wszystkich schorzeń. To powoduje coraz większe zapotrzebowanie na ochronę zdrowotną. Jak pokazuje raport „A journey towards smart health. The impact of digitalization on patient experience”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, największym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług i dostępu do opieki, przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami oraz postępem technologicznym. Coraz bardziej popularne staną się e-wizyty lekarskie, e-recepty oraz monitorowanie stanu zdrowia za pomocą urządzeń mobilnych.

Wraz ze zmianami gospodarczymi, starzeniem się populacji i częstszym występowaniem chorób przewlekłych, sektor opieki zdrowotnej na świecie odnotował gwałtowny wzrost kosztów. W rezultacie specjaliści z branży medycznej musieli się dostosować i skupić na wydajności oraz jakości świadczonych usług czy produkcji. Technologie cyfrowe stanowią rozwiązanie tego problemu. Nie tylko pacjenci, ale także firmy z sektora opieki medycznej mogą wiele skorzystać na innowacyjnych rozwiązaniach.

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla systemu zdrowia

Dzięki rosnącemu standardowi i poprawie stylu życia, lepszej edukacji oraz zwiększonemu dostępowi do usług zdrowotnych ludzie żyją coraz dłużej. Średnia długość życia w krajach OECD przekracza 80 lat i cały czas się wydłuża. Jednak wraz z długowiecznością wzrasta liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na instytucje opieki zdrowotnej.

Technologia a opieka medyczna

Wpływ technologii cyfrowych na podejście do zdrowia pacjenta

Choroby przewlekłe, takie jak nowotwory, cukrzyca, problemy sercowo-naczyniowe i układu oddechowego, stanowią 77 proc. chorób w Europie i odpowiadają za 86 proc. wszystkich zgonów. Występują one u ponad 80 proc. osób w wieku powyżej 65 lat. Szacuje się, że w Unii Europejskiej roczne wydatki na choroby przewlekłe wynoszą około 700 miliardów euro, co średnio stanowi 70-80 proc. całkowitych wydatków zdrowotnych jednego kraju. Wzrost liczby tego typu chorób powoduje coraz większy nacisk na opiekę zdrowotną i systemy społeczne w UE. Obecnie największym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług i dostępu do opieki zdrowotnej przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami oraz postępem technologicznym – zaznacza Maciej Dalecki, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Nowe podejście – większe możliwości

Oczekuje się, że do 2022 roku medycyna będzie w pełni przewidywalna, prewencyjna, spersonalizowana i partycypacyjna (ang. P4 Medicine). Innowacyjna biotechnologia, możliwość wglądu w genetykę człowieka, precyzja w diagnozie a także spersonalizowana medycyna znacząco zmienią opiekę zdrowotną. Dynamiczny wzrost opieki opartej o technologie wymaga od sektora ochrony zdrowia ponownego zdefiniowania ról i obowiązków pracowników oraz dostosowania się do nowego sposobu pracy.

W najbliższych latach powszechne staną się e-wizyty, e-recepty, a także śledzenie postępu choroby, diagnozowanie i leczenie za pomocą zdalnego monitorowania cyfrowego, co w znacznym stopniu pomoże zoptymalizować czas personelu – wyjaśnia Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.
Sektor będzie odchodził od modelu postrzegania pacjenta jako przeciętnego petenta, skupiając się na konkretnym przypadku. W nowym modelu lekarze będą koncentrować się na aktywnym promowaniu dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom, zamiast ich leczeniu – dodaje.

Według raportu Deloitte 74 proc. pacjentów deklaruje, że udziela różnym pracownikom sektora ochrony zdrowia tych samych informacji. Co więcej, 60 proc. ankietowanych wielokrotnie wykonuje te same testy. Innowacyjne rozwiązania mogą usprawnić zarządzanie danymi pacjentów, zmniejszając tym samym znaczące ryzyko powielania lub zaniedbywania zbieranych informacji. Docelowo lekarzom będzie się płacić nie za liczbę wizyt czy przeprowadzonych testów (tzw. opłata za usługę), a za opiekę opartą na wartości (ang. Value-based Care). Przede wszystkim cenione będą wydajność i efektywność.

Niezastąpiona rola pacjenta

Aplikacje mobilne i urządzenia do noszenia na ciele (smartwatch, okulary smart itd.) zapewniają przyjazne dla użytkownika rozwiązania 24 godziny na dobę. Dzięki dostępności nowych technologii sektor może zachęcać pacjentów do edukacji i ciągłego monitorowania swojego stanu zdrowia oraz promować działania zapobiegawcze w sposób efektywny kosztowo. Pomoże to również lekarzom w zbudowaniu bardziej świadomej bazy pacjentów.

Tylko w 2017 roku powstało 78 tysięcy nowych mobilnych aplikacji zdrowotnych, co zwiększyło ich ogólną ofertę do 325 tysięcy. Liczba aplikacji poświęconych opiece zdrowotnej znacząco wzrosła w szczególności na dwóch wiodących platformach mobilnych. System iOS w 2017 roku odnotował wzrost o 20 proc. w ujęciu rocznym, a w przypadku Androida liczba ta zwiększyła się nawet o 50 proc. Aplikacje zdrowotne zachęcają właścicieli smartfonów do monitorowania stanu zdrowia i lepszego nim zarządzania. Nawet 57 proc. badanych używa elektronicznego urządzenia do śledzenia różnych wskaźników swojego stanu zdrowia. Mimo to, tylko jedna trzecia z nich udostępnia te informacje swojemu lekarzowi – podsumowuje Maciej Dalecki.

Cyfryzacja opieki medycznej w Polsce

Digitalizację opieki medycznej w Polsce najwyraźniej widać w sektorze farmaceutycznym. Zmienia się rola aptek, które muszą dostosować się zarówno do postępującej cyfryzacji, jak i rosnących oczekiwań klientów. Pierwsze efekty zobaczymy do końca roku, kiedy wejdzie zapowiadana możliwość realizacji e-recept. Jak pokazuje ostatni raport Deloitte pt.: „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną: Rola i wyzwania współczesnej apteki” elektroniczne recepty zastąpią recepty papierowe, bo będą wygodne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Będzie można je wystawić bez osobistego zbadania pacjenta, np. po konsultacji za pośrednictwem internetu lub telefonu. Prognozujemy, że e-recepta stanie się nie tylko kluczowym narzędziem wymiany informacji między pacjentem, lekarzem a farmaceutą, ale również fundamentem systemu opieki farmaceutycznej. E-recepty będą też istotnym narzędziem skracającym czas oczekiwania na wizytę lekarską, który jest w Polsce ponad trzykrotnie dłuższy niż średnia krajów OECD  – zaznacza Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i  Europie Środkowej, Deloitte.

Daniel Dziula

0

Jak odnieść sukces w dobie transformacji cyfrowej?

Firmy z sektora TMT będą motorem napędowym transformacji cyfrowej światowej gospodarki.

Co różni liderów z sektora TMT (Technologia / Media / Telekomunikacja) od reszty firm? To, że są przygotowani na nadchodzącą czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0). Innowacje są dla nich priorytetem, zwiększają swoje możliwości biznesowe dzięki strategicznym partnerstwom i opracowują strategie cyfrowe przyszłości. Dlatego to firmy z sektora TMT mają szanse być najdynamiczniej rozwijającymi się i stać się liderami pionierami rozwiązań digitalowych.

TMT i Industry 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa nabiera rozpędu. Pierwsze trzy dotyczyły odpowiednio mechanizacji, produkcji masowej i komputeryzacji / automatyzacji; czwarta, czyli Industry 4.0, to mariaż technologii, tych fizycznych i cyfrowych. Tak jak poprzednie, oznacza ona całkowitą zmianę i przedefiniowanie metod funkcjonowania organizacji tworzących wartość dla klientów.

Tym razem jednak prędkość zachodzących zmian znacząco przewyższa poprzednie dzięki inteligentnym technologiom sieciowym, rozwijającym się w tempie wykładniczym. Innowacje te, obejmujące przetwarzanie danych w chmurze, platformy cyfrowe, big data i analitykę, rozwiązania mobilne, sieci społecznościowe, oprogramowanie do pracy grupowej, Internet Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję (AI) – napędzają i przyspieszają nadejście transformacji cyfrowej. Dzięki technologii całkowicie zmienia się sposób działania firm, opracowywania innowacji i tworzenia produktów i usług. Innowacje zachęcają do eksperymentowania z nowymi modelami biznesowymi i sposobami oferowania nowych wartości klientom.  W szerszej perspektywie zacierają się granice między poszczególnymi branżami, a powiązania między partnerami biznesowymi ulegają przekształceniu. Liczba firm nieprzygotowanych do czwartej rewolucji jest jednak ciągle duża. Najnowsze badanie Deloitte Industry 4.0, obejmujące członków zarządów firm z całego świata, wykazało, iż we wszystkich sektorach zaledwie 14% członków naczelnego kierownictwa ma „dużą pewność”, że ich firmy są przygotowane do wdrożenia zmian związanych z nadejściem nowej cyfrowej ery.

– Co szósty ankietowany pracujący w sektorze TMT uważa, że w obecnych czasach kluczowym dla konkurencyjności organizacji jest wdrażanie nowych technologii wspierających biznes. „Liderzy TMT wierzą, że Mobile, Cloud Computing, IoT czy AI będą kluczowe w najbliższych pięciu latach. Dlaczego? Bo to właśnie dzięki nim zaciera się granica między offline i online. Co oznacza, że organizację mogą pozyskiwać i przetwarzać większe ilości danych, a co za tym idzie szybciej i mądrzej się rozwijać” – Jan Michalski, Partner, Deloitte

Firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) znajdują się w epicentrum wstrząsu wywołanego przez Industry 4.0. Są pionierami zastosowania inteligentnych technologii i szybkiej transmisji danych, a często twórcami cyfrowych innowacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób firmy te reagują na zmiany, nowe możliwości i wyzwania nowej ery, stworzone zostało badanie Deloitte Industry 4.0. Jak pokazują wyniki, nawet te firmy nie są w 100% gotowe na nowe. Zaledwie jedna piąta przebadanych firm jest „całkowicie przygotowana” do wdrożenia nowych modeli biznesowych i technologii autonomicznych. Raport pozwala jednak zidentyfikować liderów z sektora TMT, którzy są gotowi na rewolucyjne zmiany, związane z Industry 4.0. Pionierzy ci są głęboko przekonani, że nowe technologie dają nową wartość ich klientom.  Dzięki temu, są nie tylko dobrze przygotowani na zmiany, ale mają pewność osiągnięcia dobrych wyników finansowych. Liderzy sektora TMT wyróżniają się spośród pozostałych firm, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w procesach biznesowych. Liderzy nie działają w pojedynkę, ciągle poszukują partnerów do opracowywania nowych, efektywniejszych modeli biznesowych.

Metodologia

Aby uzyskać obraz tego, w jaki sposób liderzy i organizacje z sektora TMT przygotowują się na zmiany wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej, przeanalizowane zostały dane z badania „The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready”. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku przez Deloitte przy współpracy z Forbes Insights. W badaniu wzięło 1603 dyrektorów oraz managerów wyższego szczebla z całego świata. Sektor TMT reprezentowało 416 respondentów z 19 krajów z obu Ameryk, Azji oraz Europy. 35% Ankietowanych związanych jest z branżą technologiczną, 34 procent z telekomunikacyjną i 31 procent z mediami. Wszyscy ankietowani to dyrektorzy w tym: CTO (19% ankietowanych), CIO (18% ankietowanych) i prezesi/dyrektorzy zarządzający (18% ankietowanych), CFO (1518% ankietowanych), CMO (15% ankietowanych) oraz COO (15% ankietowanych).

0

ConsumerLab Report Ericsson – 10 Hot Consumer Trends 2018

Imagine you have just arrived home from work. You wave your hand, and the lamp turns on, flashing the light in greeting. The home speaker begins to play music, but when you give it an exasperated look, it turns off. You make a coffee, but grimace because it’s too bitter. The coffee machine immediately offers to add sugar or milk.

Two things are conspicuously absent from this vision of a not-too-distant future. One is an appliance with switches and knobs, and the other is a smartphone full of remote control apps. Our research indicates that consumers are increasingly moving towards a paradigmatic shift in how they expect to interact with technology. Ever more things are becoming connected, but the complexities of how to control them all are a different matter.

On the one hand, alternative yet equally good user interface solutions for simple functions have existed for much longer than we’ve had electronic gadgets. A Westerner who experiences an Asian meal for the first time soon finds out that the user interface to that meal is a pair of chopsticks rather than a knife and fork. On the other hand, mass-market acceptance of digital technology has made the proliferation of user interfaces practically infinite. Every new device with a screen adds new user interface variations, which are then multiplied by the number of apps within each gadget.

Today you have to know all the devices. But tomorrow all the devices will have to know you. If consumers continue to be faced with the prospect of learning and relearning how to use devices in the face of an ever-increasing pace of technological change, they will become increasingly reluctant to buy in to the future. We might already be close to that breaking point. The current generation of “flat” user interfaces do not use 3D effects or embellishments to make clickable interface elements, such as buttons, stand out. It is difficult for users to know where to click. As a result, they navigate web pages 22 percent slower.1 For this reason, our trends for 2018 and beyond focus on various aspects of more direct interaction between consumers and technology.

With 5G, connectivity is set to become ubiquitous. This might sound simple, but it involves a huge technology upgrade; devices must be able to relay complex human interaction data to cloud-based processing, and respond intuitively within milliseconds. The Internet of Things (IoT) must provide interoperability between all devices, and allow for mobility. Network availability also needs to be maintained, so that devices do not suddenly go offline and lose their human-like capabilities.

More: www.ericsson.com

0

EY Tax alert

Report on recent US international tax developments. The United States (US) Internal Revenue Service (IRS) on 4 June issued a news release (IR-2018-131) announcing that certain late-payment penalties relating to the Internal Revenue Code Section 965 repatriation transition tax will be waived, and providing additional information for individuals subject to the transition tax regarding the due date for relevant elections. The relief is explained in three new FAQs posted on the IRS’ tax reform page, supplementing 14 existing questions and answers that provide details on reporting and paying the tax.

The IRS announced that, in some cases, the IRS will waive estimated tax penalties for taxpayers subject to the transition tax who improperly attempted to apply a 2017 calculated overpayment to their 2018 estimated tax, if all required estimated tax payments are made by 15 June 2018. In addition, the IRS will waive the late payment penalty for individual taxpayers who missed the 18 April 2018 deadline, if the installment is paid in full by 15 April 2019. This relief is only available if the total transition tax liability is less than US$1 million.

….

EY’s new Tax News Update: Global  Edition is a free, personalized email subscription service that allows you to receive EY Global Tax Alerts, newsletters, events, and thought leadership published across all areas of tax. For additional information with respect to this Alert, please contact the following:

Ernst & Young LLP, International Tax Services, Washington, DC

Arlene Fitzpatrick arlene.fitzpatrick@ey.com;

Joshua Ruland joshua.ruland@ey.com

More: Global Tax alert library in https://www.ey.com