kongres 2015 km-logo-pl

Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea organizacji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Od tego momentu odbyły się dwie udane edycje Kongresu. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, politycy i naukowcy. Od podstaw została zbudowana platforma dla  międzynarodowej współpracy branży morskiej i forum do dyskusji dla szeroko pojętej gospodarki morskiej. Nasza inicjatywa została dostrzeżona przez krajowe i międzynarodowe władze i instytucje. Na stałe też wpisała się w kalendarz wydarzeń branży morskiej.
W tym czasie wydaliśmy pokongresowe publikacje naukowe. Dwukrotnie przekazaliśmy na ręce władz kraju i regionu wnioski i postulaty wypracowane przez uczestników Kongresu. Spotykaliśmy się w Sejmie RP. W listopadzie ubiegłego roku Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Dorota Pyć poinformowała, że większość wniosków i postulatów jest realizowana lub w trakcie realizacji przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej. Efektem tego, jest wpisanie Międzynarodowego Kongresu Morskiego przez ministerstwo jako jedno z wydarzeń w Polskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, która rozpocznie się w lipcu 2015 r. To sukces wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Kongresu Morskiego i najlepszy dowód na to, że skutecznie realizujemy misję, z którą Kongres został stworzony.
By realizować ją jeszcze lepiej powołaliśmy Fundację Kongres Morski, której zadaniem będzie wsparcie polskiej gospodarki morskiej w tym również kontynuacja organizacji Międzynarodowego Kongresu Morskiego i wydarzeń mu towarzyszących.
Trzecia edycja Kongresu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Szczecinie. W związku z ciągłym rozwojem Kongresu, został on wydłużony o jeden dzień debat i prelekcji. Program Kongresu, podzielony na bloki tematyczne będzie poruszał takie kwestie jak  inteligentne specjalizacje morskie, energetyka odnawialna, transportowa dostępność rzek, rewitalizacja gospodarcza terenów nadwodnych. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Państwa na tym największym w Polsce wydarzeniu branży morskiej.
Paweł Szynkaruk, Przewodniczący Rady Fundacja Kongres Morski
Dariusz Więcaszek, Prezes Zarządu Fundacja Kongres Morski