Instytut Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedra Logistyki i Systemów Transportowych oraz Katedra Ekonomii i Zarządzania z Akademii Morskiej w Gdyni są organizatorami VIII Konferencji Naukowej InfoGlobMar 2016, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2016 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Współorganizatorem konferencji był Polski Klaster Morski, który przygotował panel praktyków na temat współpracy nauki z biznesem w zakresie rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza

Na konferencji poruszono następujące zagadnienia:

1. Inteligentne specjalizacje Pomorza – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw, administracji
i nauki

2. ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne

3. Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych

4. SMART PORT&CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza.

5. Innowacje decydujące o rozwoju współczesnej gospodarki

VIII Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2016 przyczyzniła się do integracji środowisk naukowych i praktyków gospodarczych, wymiany poglądów i dyskusji nad kierunkami rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, lądowo-morskich systemów transportowych, wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego, a także upowszechniania wyników badań naukowych dotyczących obszarów tematycznych konferencji.

 Zakres tematyczny konferencji obejmował wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję:

1. Lądowo-morskie systemy transportowe: funkcjonowanie i rozwój: portów i żeglugi morskiej, transportu zapleczowego, intermodalnego; rynki usług transportowych, portowych i żeglugowych; ochrona środowiska morskiego, logistyka morska.

2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym: zrównoważony rozwój, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, innowacyjność, przedsiębiorczość.

3. Wyzwania społeczeństwa informacyjnego: gospodarka, rynek i biznes elektroniczny; e-region, e-Państwo, e-Europa, zastosowania wiedzy i technologii informacyjnych w zarządzaniu, ICT we wspomaganiu przedsiębiorczości.

4. Ryzyko w działalności gospodarczej: ryzyko inwestycji, ryzyko działalności bankowej, w ubezpieczeniach i bezpieczeństwie narodowym.

Wzorem ubiegłych lat, konferencja była podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.