SAM_6758 SAM_6795 SAM_6760 SAM_7011

Innowacyjne rozwiązania w transporcie szansą dla nowoczesnej logistyki  stanowiły myśl przewodnią konferencji zorganizowanej przez prof. Mariannę Jacynę i prof. Tomasza Ambroziaka z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Konferencji towarzyszyło posiedzenie Komitetu Transportu PAN pod kierownictwem prof. Janusza Dyducha.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna Systemy Logistyczne, która miała miejsce w prawie w samym sercu Warmii, w Lidzbarku Warmińskim, zainteresowała około 130 praktyków i naukowców, którzy zajmują się logistyką, w tym przedstawicieli  Holandii, Niemiec, Grecji, Słowacji, Ukrainy i Rosji. W czasie sesji plenarnych i specjalistycznych zajmowano się transportem lądowym i morskim, dyskutowano o zrównoważonym zarządzaniu logistyką i bezpieczeństwie, mówiono o ekonomicznych i technicznych aspektach inteligentnych systemów logistycznych, przedstawiciele firm prezentowali najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, omawiano wyniki badań projektów krajowych i międzynarodowych.

Logistyczne aspekty miała nawet informacja o Lidzbarku Warmińskim.  Prof. Wojciech Wawrzyński nawiązał tu do dużej operacji logistycznej towarzyszącej jednej największych bitew napoleońskich, bitwie pod Heilsbergiem (10 czerwca 1807 r.). Pozostałe wystąpienia trzymały się już mocno współczesności. Prof. Jerzy Merkisz mówił o niezwykle aktualnym zagadnieniu, pomiarach zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu, z których między innymi wynika, że napęd hybrydowy i  gazowy również emitują substancje szkodliwe. Istota zagadnienia tkwi więc w doborze środka transportu i napędu do planowanych zadań transportowych. O zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie mówił prof. G. P. Sakellaropoulos (Grecja), a wynikach projektu EU ONTIME Nikola Bešinović z Belgii. Monitorowanie infrastruktury Kolei Rosyjskich z wykorzystaniem supernowoczesnego wielofunkcyjnego pociągu diagnostycznego było przedmiotem opracowania Jevgenija Aspiza.  Globalnie na zarządzanie logistyką spojrzał prof. Lech Bukowski, a praktycznie dyr. Grzegorz Szyszka, który omówił cele, istotę i zadania Polskiej Logistycznej Platformy Logistycznej.

Bardzo ciekawy był panel młodych naukowców, w którym wzięli udział doktoranci i przedstawiciele kół naukowych. Zaprezentowali oni dojrzałe rozwiązania istotnych problemów związanych z TSL. Między innymi omawiano problematykę zarządzania kontenerami w terminalu (Arkadiusz Kostrzewski, promotor prof. Mirosław Nader) oraz zagadnienie organizacji przemieszczeń kontenerów w transporcie intermodalnym (Agata Kurek, promotor prof. Tomasz Ambroziak). Interesującą koncepcja sieci GSM-R dla węzła kolejowego na podstawie solidnych  badań przedstawiła studentka – Alicja Mierzejewska, a Piotr Jaskowski zaprezentował oryginalny projekt oprawy LED do oświetlenia przejść dla pieszych. Rozwiązanie okazało się bardziej efektywne od tradycyjnych lamp. To ostatnie badanie zostało sfinansowane z grantu Rektora Politechniki Warszawskiej i można śmiało stwierdzić, że były to dobrze wydane pieniądze na polska naukę.

Konferencję bardzo wzbogaciła sesja plakatowa, w czasie której autorzy innowacyjnych rozwiązań zaprezentowali wyniki swoich badań w sposób zwięzły i przystępny. Jako, ze pogoda dopisała, dla krajowych i zagranicznych uczestników spotkania była to również okazja poznania historycznej stolicy Warmii, jaką był Lidzbark Warmiński od 1350 r. oraz zbiorów Muzeum Warmińskiego. Naukowcy i menedżerowie mieli również czas na wymianę poglądów w mniejszych grupach. Była więc dobra okazja do transferu wiedzy między nauką a praktyką w sferze zarządzanie, ekonomii i nowych technologii, co stanowiło największą wartość konferencji.

Tekst i zdjęcia Marek Grzybowski