Informatyka w Firmie Archive

0

Deloitte: Co drugi lider zespołów IT odczuwa wypalenie zawodowe

Chociaż spowolnienie gospodarcze osłabiło rosnące od wielu lat zapotrzebowanie na ekspertów IT, to nadal pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne wyzwanie dla pracodawców. Kluczowym zadaniem dla organizacji w najbliższych latach stanie się zapewnienie deweloperom możliwości długofalowego rozwoju kariery, uwzględniających rosnącą rolę sztucznej inteligencji, wynika z raportu „What’s bugging IT”, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Istotną kwestią jest także rozpoznanie potrzeb ekspertów technologicznych, którzy coraz częściej oczekują od pracodawców wsparcia w kwestiach związanych ze zdrowiem, a także elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy.

Przeprowadzone w czwartym kwartale 2023 r. badanie dotyczyło wyzwań, potrzeb i postaw pracowników działów IT wobec takich wyzwań jak postępująca automatyzacja. W ankiecie wzięło udział 300 respondentów, z których znaczna część pochodziła z Polski. Wśród nich znaleźli się zarówno przedstawiciele kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla, jak i osoby zatrudnione w roli specjalistów.

 AI rewolucjonizuje IT

Podobnie jak wiele innych branż również sektor IT przechodzi dużą zmianę wynikającą z rosnącej popularności sztucznej inteligencji. Na pytanie dotyczące tego, jak duża część ich obecnych obowiązków zostanie przejęta przez AI, 44% ankietowanych wskazało połowę lub więcej. Zapytani o ich charakterystykę podawali bardzo szeroki przekrój badań, od analityki czy rutynowych procesów biznesowych poprzez tworzenie i przeprowadzanie testów po zarządzanie projektami i obsługę klienta.

Automatyzacja nie pozostanie bez wpływu na charakter pracy specjalistów IT. Zdaniem autorów raportu oznacza to wyzwanie dla pracodawców, którzy w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość powinni opracować narzędzia i procesy umożliwiające ekspertom długofalowy rozwój. Pewną nadzieję w tym obszarze daje przytoczona w raporcie wysoka skłonność profesjonalistów IT do samorozwoju i uczenia się. Zapytani o obszary, które ich zdaniem zyskają na znaczeniu w trakcie najbliższych 2-3 lat, sześciu na dziesięciu wskazało na kwestie bezpieczeństwa. Z kolei 41 proc. odpowiedzi dotyczyło generatywnej AI, a co trzeci ankietowany za najistotniejsze uznał technologie chmurowe.

Rosnąca powszechność generatywnej sztucznej inteligencji stanie się motorem istotnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z tego względu organizacje powinny umożliwiać ekspertom IT rozwój kompetencji technologicznych oraz tych, które dotyczą behawiorystyki czy psychologii. Umożliwi to bowiem dostosowanie poziomów ich wiedzy do aktualnych potrzeb rynku, co może przynieść wymierne korzyści nie tylko im samym, ale i całym organizacjom. Nie bez znaczenia są także predyspozycje specjalistów technologicznych, dzięki którym mogą się oni stać liderami procesu adopcji nowych technologii w swoich organizacjach

– mówi John Guziak, partner, Human Capital, Deloitte.

Wypalenie zagrożeniem dla IT

W ramach badania Deloitte eksperci zostali zapytani o swoje odczucia dotyczące obecnie wykonywanej pracy. Okazuje się, że rosnącym zagrożeniem dla branży jest kwestia wypalenia zawodowego, które ma odczuwać aż 53 proc. liderów zespołów IT oraz ponad jedna czwarta ankietowanych specjalistów. Przyczyny tego zjawiska są zróżnicowane, wśród nich wymienia się m.in. brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, nadmiar obowiązków czy ogólny brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Powszechność wypalenia zawodowego może być jedną z przyczyn niewielkiego odsetka chętnych do objęcia w przyszłości posady lidera działu IT. Osoby widzące siebie w tej roli stanowią zaledwie 38 proc. badanych, podczas gdy znaczna większość (58 proc.) ankietowanych planuje rozwój w stronę eksperta technologicznego. Za czynniki powodujące niezadowolenie i skłaniające do rozważenia zmiany zawodu lub pracodawcy ankietowani wymieniają najczęściej niesatysfakcjonujący poziom wynagrodzenia (46 proc.), brak możliwości rozwoju (29 proc.) oraz nieefektywne procesy w organizacji (24 proc.).

Praca zdalna a efektywność

Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w działach IT wymaga od pracodawców rozpoznania i wyjścia naprzeciw potrzebom specjalistów technologicznych. To, czy są one zaspokajane, pokazuje przytoczona w badaniu luka wsparcia, czyli różnica między odsetkiem respondentów, którzy otrzymali wsparcie od pracodawcy w danym obszarze oraz rozkładem odpowiedzi wskazujących na znaczenie danego obszaru dla respondenta. Największą różnicę widać w sferze wolnego czasu (-51 proc.), zdrowia bliskich uczestników badania (-46 proc.), jak i kwestii zdrowego trybu życia (-40 proc.). Najmniejsza różnica między oczekiwaniami a rzeczywistym wsparciem dotyczy możliwości pracy zdalnej (-8 proc.), elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy (-6 proc.) oraz możliwości osobistego udziału w akcjach charytatywnych (13 proc.).

Wyniki zapytań dotyczących luki wsparcia pokazują blaski i cienie pracy zdalnej. Z jednej strony pracodawcy są świadomi jej znaczenia, z drugiej ma ona swoje negatywne konsekwencje. Wzrost popularności wykonywania obowiązków zawodowych na odległość niekiedy wiąże się z upowszechnieniem mniej aktywnego trybu życia, co może prowadzić do wzrostu liczby przypadków chorób cywilizacyjnych. Z tego względu pracodawcy powinni zaoferować wsparcie w postaci, np. porady dietetyka lub trenera personalnego czy szkolenia z zakresu profilaktyki chorób. Tego typu inicjatywy mogą korzystnie wpłynąć na samopoczucie pracownika i utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w działach IT – mówi Zbigniew Łobocki, senior manager, Human Capital, Deloitte.

Powszechność pracy zdalnej w sektorze IT rodzi zagrożenia nie tylko w zakresie dobrostanu pracowników. Przedmiotem nieustannej dyskusji jest także kwestia efektywności działań realizowanych przez zespoły technologiczne pracujące na odległość. Zdaniem autorów raportu taki sposób działania powinien być odpowiednio zaplanowany. Kluczowe w tym obszarze mogą okazać się nawyki i stałe elementy działania zespołów, które powinny dotyczyć nie tylko bieżących kwestii, ale także planowania długofalowego, przekazywania informacji zwrotnych czy budowania relacji.

Więcej: Deloitte

0

McKinsey: The economic potential of generative AI

Generative AI is poised to unleash the next wave of productivity. We take a first look at where business value could accrue and the potential impacts on the workforce.

AI has permeated our lives incrementally, through everything from the tech powering our smartphones to autonomous-driving features on cars to the tools retailers use to surprise and delight consumers. As a result, its progress has been almost imperceptible. Clear milestones, such as when AlphaGo, an AI-based program developed by DeepMind, defeated a world champion Go player in 2016, were celebrated but then quickly faded from the public’s consciousness.

 

Generative AI applications such as ChatGPT, GitHub Copilot, Stable Diffusion, and others have captured the imagination of people around the world in a way AlphaGo did not, thanks to their broad utility—almost anyone can use them to communicate and create—and preternatural ability to have a conversation with a user. The latest generative AI applications can perform a range of routine tasks, such as the reorganization and classification of data. But it is their ability to write text, compose music, and create digital art that has garnered headlines and persuaded consumers and households to experiment on their own. As a result, a broader set of stakeholders are grappling with generative AI’s impact on business and society but without much context to help them make sense of it.

The speed at which generative AI technology is developing isn’t making this task any easier. ChatGPT was released in November 2022. Four months later, OpenAI released a new large language model, or LLM, called GPT-4 with markedly improved capabilities.1 Similarly, by May 2023, Anthropic’s generative AI, Claude, was able to process 100,000 tokens of text, equal to about 75,000 words in a minute—the length of the average novel—compared with roughly 9,000 tokens when it was introduced in March 2023.2 And in May 2023, Google announced several new features powered by generative AI, including Search Generative Experience and a new LLM called PaLM 2 that will power its Bard chatbot, among other Google products.3

To grasp what lies ahead requires an understanding of the breakthroughs that have enabled the rise of generative AI, which were decades in the making. For the purposes of this report, we define generative AI as applications typically built using foundation models. These models contain expansive artificial neural networks inspired by the billions of neurons connected in the human brain. Foundation models are part of what is called deep learning, a term that alludes to the many deep layers within neural networks. Deep learning has powered many of the recent advances in AI, but the foundation models powering generative AI applications are a step-change evolution within deep learning. Unlike previous deep learning models, they can process extremely large and varied sets of unstructured data and perform more than one task.

More in the McKinsey Report: The economic potential of generative AI

Authors
Michael Chui
Eric Hazan
Roger Roberts
Alex Singla
Kate Smaje
Alex Sukharevsky
Lareina Yee
Rodney Zemmel

0

Organizations today face ten significant shifts. Here’s what to do about them

 

DOWNLOADS

Business leaders around the world are currently addressing not only economic volatility, geopolitical instability, and the lingering effects of the COVID-19 pandemic but also a range of organizational shifts that have significant implications for structures, processes, and people. The shifts include complex questions about how to organize for speed to shore up resilience, find the right balance between in-person and remote work models, address employees’ declining mental health,1 and build new institutional capabilities at a time of rapid technological change, among others.

To help CEOs and their leadership teams consider such questions, we have launched McKinsey’s The State of Organizations 2023 report. The report is an account of an ongoing research initiative that seeks both to pinpoint the most important shifts that organizations are grappling with and to provide some ideas and suggestions about how to approach them.

As part of the research, we conducted a survey of more than 2,500 business leaders around the world.2 Only half say their organizations are well prepared to anticipate and react to external shocks, and two-thirds see their organizations as overly complex and inefficient. We also spoke with business leaders to gather inspiring stories and best practices from beacons—organizations that have been able to adapt to recent economic and operational disruptions and forge new paths. Finally, we developed four points to consider in addressing the ten organizational shifts, leveraging the survey results, the quantitative research with executives, and insights from our work in the field and through existing McKinsey research.

The ten most significant shifts facing organizations today

Through the State of Organizations Survey, conversations with CEOs and their teams, and the findings of recent McKinsey research, we have identified ten of the most important organizational shifts that businesses need to address today. These shifts are both challenging and harbingers of opportunity, depending on how organizations address them.

1. Increasing speed, strengthening resilience.

2. ‘True hybrid’: The new balance of in-person and remote work.

3. Making way for applied AI

More: Full Report (92 pages)

Authors:  Patrick GuggenbergerDana MaorMichael Park, and Patrick Simon

0

Gdańsk University of Technology – Kraken supercomputer

By Marek Grzybowski

The STOS Competence Center of the Gdańsk University of Technology and the presentation of the Kraken supercomputer took place in Gdańsk on April 25, 2023.

– Kraken will have a nice computing power of 13.6 PFlops, which according to forecasts will place it in December 2023 in the TOP 100 most powerful supercomputers in the world and at the forefront of supercomputers used in Europe – said Prof. Ph.D., D. Sc., Eng. Krzysztof Wilde, Corresponding member of the PAS.

The Kraken PG supercomputer is located in a special building underground. The computer has seven server rooms and can operate alone or as a team of several supercomputers. Its work will be led by scientists from the Gdańsk University of Technology and the team of the Tri-City Academic Computer Network of GUT.
Buildings for the supercomputer and work for scientists were designed by ARCHDECO from Gdynia
Kraken will allow you to conduct advanced research and complex simulations. Its computing power will enable scientists to conduct advanced work in the field of the development of artificial intelligence algorithms, nuclear energy, environmental protection technologies, as well as medicine and pharmaceuticals.

The total cost of the investment will amount to almost PLN 250 million.

Kraken provides unlimited research and development opportunities and the development of new technologies and solutions that serve society, both now and in the future. The entire research complex has been designed so that its capabilities can be gradually expanded in the coming years – says prof. Henryk Krawczyk, director of CI TASK GUT and originator of the construction of the complex.

– The opening of the STOS GUT center and the launch of the Kraken supercomputer provides huge research potential and will also translate into an influx of a large number of young and talented people to Gdańsk who will stay with us on a permanent basis. This is one of the most modern complexes of this type in Europe, which will significantly increase the competitiveness and attractiveness of not only our university, but also the entire Pomeranian region – said Rector Wilde.

0

The quantum revolution in the maritime logistics

By Marek Grzybowski

Maritime transport has recently experienced great turmoil. The new mutations of the coronavirus pandemic and the sanctions imposed on Russia after that country invaded Ukraine have caused disruptions in global logistics. Congestion at the last mile in a port, logistics center or container terminal causes global turmoil in leading industrial markets, both on the supply and demand side.

The world’s merchant ship fleet reached a capacity of around 2.3 billion dwt in January 2023. This is about 60 million dwt more than a year earlier and over 120 million dwt than in January 2021. Tonnage has increased significantly in all segments except general cargo operators in the last two years.

Bulk carriers recorded a particularly rapid increase in overall carrying capacity. The share of bulk carriers in the total capacity increased from 41 to 43 percent, the share of tankers decreased from 30 to 29 percent, and the share of general cargo ships from 5 to 4 percent. in the years 2012-2022.

Over 500 LNG tankers transported liquefied gas across the oceans in 2021. About 650 LNG tankers transported LNG on sea routes in 2022. By the end of 2023, their number will increase to about 690 LNG tankers.

Quantum technology for the logistics industry

What can a forward-thinking organization do with the current state of technology? – asks Dr. Christopher Savoie, CEO of Zapata Computing in Forbs and answers: “It’s best to start with making the most of this technology.”

“We’re seeing a steady evolution of quantum hardware, which is becoming increasingly fault-tolerant, and existing technology is slowly becoming more widely available,” said CEO Zapata Computing.

“Quantum technology is an exciting development for the logistics industry as it allows us to solve the recurring problem of finding the most efficient route between multiple hubs, which is becoming increasingly difficult in a complex environment,” said Justin Baird, Head of Innovation, DHL, Asia-Pacific Center. DHL portal.

Logistics in storms need support

Turmoil in sea and land logistics networks will require the support of efficient tools. These include the already widespread use of IoT and the management of ship and car fleets, traffic control in ports, on railroads and on rivers.
The smallest yacht or even a boat moving on inland waterways is supported by satellite technologies.

No one can imagine the movement of ships, cars and even couriers without the support of satellite technologies. Tracking a package purchased in a store by an individual customer is already a standard. It can therefore be expected that according to the predictions of IBM and DHL and the services introduced by UPS, quantum algorithms will enter global and local logistics at a rapid pace.

If large and small ports, terminals and logistics centers, sea and land connections are to participate in the logistics networks of the global economy, then we must be prepared to introduce innovative solutions based on quantum, information and space technologies today. Otherwise, we risk marginalization or even falling out of the market.

Sources: Forbs, Zapata Computing, IBM, DHL, UPS

More: The quantum revolution in maritime logistics