LOGMARE 2016

Inicjatywa Bałtycka

1 MARE FORUM

INFOGLOBMAR 2016 – 17 czerwca 2016 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

Konferencja Polityka Morska z udziałem ponad 150 przedstawicieli firm, uczelni, instytutów i administracji

I Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress

Kongres Morski 2015

Kongres Dyrektorów Finansowych 2015

European Maritime Day 2014

EURO – TRANS 2014

European Maritime Day 2014

InfoGlobMar 2014

Jakość towarów i usług

LOGISTICS 2014

Systemy Logistyczne

TranSopot 2014