Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się Konferencja naukowa Polityka Morska, która odbyła się 14 marca w Akademii Morskiej w Gdyni. Powstanie interdyscyplinarny  Morski Think Tank, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. W sesji plenarnej konferencji i dyskusja panelowych wzięła udział Dorota Arciszewska, Posłanka RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a Monika Niemiec Butryn, w imieniu  Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowała o działaniach ministerstwa na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rewitalizacji przemysłu stoczniowego. Otwierając konferencję prof. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, nawiązał do ponad 95. letniej historii uczelni i jej wkładu w rozwój Polski Morskiej. Informację statystyczną o polskiej gospodarce morskiej przedstawiła Anna Bilska, kierownik Ośrodka Statystki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W czasie konferencji podpisano porozumienie między Polskim Klastrem Morskim a Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Dyskusje panelowe prowadzono w następujących obszarach:

  • Zarządzanie i system wdrażania polityki morskiej
  • Innowacyjne technologie morskie
  • Rozwój zrównoważony obszarów morskich i nadmorskich
  • Konkurencyjność portów i transportu morskiego
  • Przemysł rybny- wyzwania i kierunki rozwoju
  • Turystyka morska i nadmorska
  • Młodzi na rynku pracy gospodarki morskiej

Były one znakomitym uzupełnieniem niedawno odbytych debat nt. przemysłu stoczniowego i portów w czasie wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Gdyni oraz odbytej niedawno dyskusji nt. żeglugi Śródlądowej w inicjatywy Przewodniczącego ONZ Global Compact, która miała miejsce w Sopocie w czasie Transport Week. Zdjęcia: Tomasz Degórski, Akademia Morska w Gdyni

Grzybowski_KONFERENCJA POLITYKA MORSKA 2016-03-14

Grzybowski_PODSUMOWANIE DYSKUSJI W PANELACH POLITYKA MORSKA 2016-03-14

Informacje na portalach:

Gdynia: o polityce morskiej z udziałem przedstawicieli firm, uczelni, instytutów i administracji

https://www.mgm.gov.pl/162-gdynia-o-polityce-morskiej-z-udzialem-przedstawicieli-firm-uczelni-instytutow-i-administracji-2

Konferencja Polityka Morska

http://oficynamorska.pl/2016/konferencja-polityka-morska-z-udzialem-ponad-150-przedstawicieli-firm-uczelni-instytutow-i-administracji/

Polityka Morska – Myśleć globalnie, działać lokalnie

http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/3109-polityka-morska-my

Powstanie interdyscyplinarny Morski Think Tank

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/-powstanie-interdyscyplinarny-morski-think-tank.html

Konferencja Polityka Morska

http://www.portalmorski.pl/info/wydarzenia/42983-konferencja-polityka-morska-z-udzialem-ponad-150-przedstawicieli-firm-uczelni-instytutow-i-administracji