Felietony Archive

0

Will AI connect brands to consumers or create a chasm between them?

Some brands won’t survive the rise of AI. Others will use it to form a much deeper relationship with consumers.

Artificial intelligence (AI) has already transformed multiple industries to the benefit of consumers. Yet when it comes to how consumers actually experience the world, AI is still in its infancy. Today we can talk to our phones or smart devices around the home, but it’s often a frustrating experience, and the functionality is limited. Nonetheless, even in these early stages of the AI revolution, it’s clear that the way consumers engage with brands is going to change fundamentally. The question is, how?

Five implications for consumer products companies

 1. Brands can win from the rise of direct to consumer (D2C), if they invest in the right infrastructure. AI will become a significant bridge between brands and consumers. This is a huge opportunity for brands that can sell direct to consumers. To take advantage of it, they need to build infrastructure, especially fulfilment logistics and customer services.
 2. Companies will form unexpected alliances to master last-mile fulfillment. Future consumers will expect fulfillment to happen in a way that suits them, at no extra cost. Brands will have to work with logistics firms, retailers and other suppliers to aggregate the delivery of goods and services. Without these alliances – some of which could involve competitors working together or directly with “brand ambassadors” – it will be impossible to satisfy the consumers’ fulfillment expectations at a profit.
 3. Everyone can become a brand ambassador, and be rewarded for their influence. Smart companies will value future consumers not just by how much they spend, but by their ability to influence other people. Today, brand ambassador roles – and the benefits that come with them – are limited to celebrities and social media stars with obvious influence. In future, brands will be able to measure and engage the influence-power of every consumer. The ability to mobilize a mass of micro-influencers will be key to marketing success.
 4. Brands will have to choose how they play in a world where shopping and buying are different activities. Future consumers will trust their chosen AI platform to buy most of what need; they’ll only consciously “go shopping” for a select few products and services. Future consumers will expect whatever they purchase to meet their exact needs and expectations, even when their AI bot is doing the buying. Engaging a human shopper and meeting the purchase criteria of an AI bot will require very different business models. The former is about premium services and immersive brand experiences that reflect the values and purpose of the target consumer. The latter is about the strength of the algorithm, the best value proposition, efficient fulfillment and minimal marketing or packaging costs. One brand can’t thrive in both spaces.
 5. Subscription models will grow. Consumers will likely buy fewer goods “on demand.” Instead they’ll prefer subscription services. Products may become secondary to the services or experiences that frame them. To play in this space, companies will need to give the consumer end-to-end support for the lifespan of their relationship.

By Helen Merriott, EY UK&I Consumer Industries Advisory Leader

More in: www.ey.com/

0

Tackling the 1.6-Billion-Ton Food Loss and Waste Crisis

The scale of the problem is staggering. Each year, 1.6 billion tons of food worth about $1.2 trillion are lost or go to waste—one-third of the total amount of food produced globally.1 To put the figure in perspective, that is ten times the mass of the island of Manhattan. And the problem is only growing: BCG estimates that by 2030 annual food loss and waste will hit 2.1 billion tons worth $1.5 trillion.

This massive misuse of resources is emerging as a critical global issue, with the UN’s Sustainable Development Goals setting a target of halving food loss and waste by 2030. The urgency reflects the fact that the food waste disaster has far-reaching implications. According to the UN’s Food and Agriculture Organization and the World Resources Institute, it accounts for 8% of global greenhouse gas emissions. And it is difficult to imagine solving the hunger problem—some 870 million people around the world are undernourished—when so much of the global food supply is lost between the farm and the table.

The challenge is enormous, but there is a clear way forward. On the basis of an extensive analysis of the food value chain from production through retail and consumption, BCG has identified five drivers of the problem, issues that—if addressed—could reduce the dollar value of annual food loss and waste by nearly $700 billion and create major progress toward hitting the SDG target. Certainly no one group, government, or company can make this happen. Rather, real headway will require commitment and coordinated action from consumers, governments, NGOs, farmers, and companies.

Companies that play a major role in the food value chain in particular can be catalysts for change. Through our research, we have identified 13 concrete initiatives companies can take to address those five drivers and help slash the amount of food lost and wasted every year.2 This is not only a chance to help the world—it is a compelling business opportunity. Recent research by BCG has found that companies that are effective at addressing societal challenges tend to be rewarded with higher margins and higher TSR. Companies that play a role in the food value chain stand to reap tangible business benefits such as lower costs, the opening of new markets, and new revenue opportunities. Just as important, these companies can burnish their brand and improve their ability to attract and retain talent as they tackle a daunting global challenge.

A Growing Problem—and a $700 Billion Opportunity

Food loss or waste occurs at all steps in the value chain—but it is most pronounced at the beginning (production) and at the end (consumption). (See Exhibit 1.) In developing countries, the problem is largely a function of the production and transportation of food from farms, while in developed countries it is most prevalent in the consumption phase, among both retailers and consumers

To understand the scale and scope of the problem, BCG created a food loss and waste model. (See “Quantifying the Food Waste Challenge.”) That work reveals a disturbing upward trend line: BCG projects the volume of food loss and waste will rise 1.9% annually from 2015 to 2030 while the dollar value will rise 1.8%.3 Food loss and waste are projected to increase in most regions around the world, with a significant spike in Asia in particular.

More: /www.bcg.com/

0

Polska w czołówce państw UE marnujących najwięcej żywności

Polska ma ogromny potencjał w produkcji rolnej, o czym świadczy fakt, że 13 proc. naszego eksportu stanowią produkty rolno-spożywcze. Jednocześnie nasz kraj znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, które marnują żywność w największym stopniu. Szacunkowe dane mówią nawet o 9 mln ton wyrzucanego jedzenia rocznie. Z okazji Światowego Dnia Żywności eksperci firmy doradczej Deloitte wskazują, że przygotowywany właśnie projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, choć jest krokiem w dobrą stronę, nie rozwiąże całościowego problemu ponieważ dotyczy tylko placówek handlowych. Tymczasem ważne jest budowanie kompleksowego programu działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku food waste.

Przypadający na 16 października Światowy Dzień Żywności ustanowiony przez ONZ w 1979 roku ma na celu pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. – Są to problemy niezwykle istotne, ponieważ wciąż dwa miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. W krajach rozwiniętych, do których możemy zaliczyć także Polskę, dyskusja toczy się obecnie wokół tego, że zbyt dużo żywności, która mogłaby zostać wykorzystana, jest marnowana – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider Zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, w których wyrzuca się najwięcej jedzenia – w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca znajdujemy się na piątym miejscu w UE (235 kg/os/rok). Według badania CBOS co czwarty z nas wyrzucił jedzenie w ciągu ostatnich siedmiu dni. Zgodnie z danymi Eurostatu w Polsce marnuje się około 9 mln ton żywności rocznie. Tak naprawdę jednak nikt do końca nie wie, jak duża jest skala problemu. – Brak jest jednolitego systemu mierzenia ilości żywności, która jest marnowana. Unia Europejska prowadzi prace w tym zakresie, a  firmy wdrażają rozwiązania, które mają nie tylko monitorować wielkość problemu food waste, ale także, w oparciu o  zebrane dane, podejmować działania mające na celu minimalizację tego zjawiska. Pomagamy firmom wdrożyć międzynarodowe standardy w tym zakresie – mówi Paulina Kaczmarek, Menedżer w Zespole Sustainability Consulting, Deloitte.
Handel, gastronomia i gospodarstwa domowe

Obecnie w polskim parlamencie procedowany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakłada on na placówki handlowe o powierzchni powyżej 250 mkw. (w których przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50 proc.) konieczność zawarcia umowy z organizacją pozarządową i nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. Dodatkowo, projekt ustala roczną opłatę w wysokości 0,1 zł za 1 kg masy marnowanej żywności. Według ekspertów Deloitte ta ustawa to bardzo ważny krok. Zwracają oni jednak uwagę, że jej przyjęcie w obecnym kształcie pozwoli przeciwdziałać marnowaniu żywności tylko w placówkach handlowych, podczas gdy problem dotyczy także produkcji, przetwórstwa, gastronomii, a przede wszystkim konsumentów. Organizacja EU Fusion, działająca dla Komisji Europejskiej, wskazała w zestawieniu „Food waste data set for EU-28”, że głównym źródłem marnotrawstwa żywności są gospodarstwa domowe (53 proc.), przetwórstwo (19 proc.), gastronomia (12 proc.), produkcja (11 proc.) oraz sprzedaż (5 proc.). Projekt ustawy nakłada na sklepy obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat racjonalnego gospodarowania żywnością. Wiele sieci już teraz prowadzi działania w tym zakresie, oddziałując tym samym na postawy klientów. Z pomocą w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przychodzą również nowe technologie – na świecie powstają aplikacje, które służą dzieleniu się żywnością w sąsiedztwie.

Statystyki FAO są zatrważające: globalnie marnujemy więcej jedzenia niż potrzeba do wyeliminowania głodu. Z tego powodu marnowanie żywności to obecnie jeden z największych etycznych i społecznych problemów. Co więcej, negatywnie wpływa na środowisko. W 2017 roku AmRest, wykorzystując skalę swojego biznesu, podjął szerokie działania zapobiegające marnowaniu żywności. Marka KFC zarządzana przez firmę, wprowadziła program Harvest, polegający na przekazywaniu nadwyżek produktów organizacjom społecznym przy współpracy z bankami żywności. Do tej pory przekazaliśmy aż 280 ton jedzenia, co daje około miliona posiłków dla potrzebujących – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, CSR Manager z firmy AmRest, która jest operatorem takich marek jak: KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks.

Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi

– Ważne jest budowanie całościowej i efektywnej strategii na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Taki program powinien obejmować działania w łańcuchu dostaw i w ramach operacji biznesowych, skupiające się na odpowiednim przechowywaniu żywności, optymalizacji procesów produkcji i transportu czy też odpowiednim oznaczeniu produktów na półce sklepowej. Dobrym przykładem jest aktywność przedsiębiorstw, które zachęcają dostawców do minimalizacji odpadów, a jeśli już one wystąpią, nakłaniają swoich partnerów do ich prawidłowego zagospodarowania. Jesteśmy gotowi pracować z firmami nad ograniczaniem zjawiska marnowania żywności we współpracy z dostawcami i konsumentami – mówi Irena Pichola.

W aspekcie redystrybucji żywności, ważny jest sposób przekazywania społeczeństwu, zwłaszcza potrzebującym, bezpiecznych i pełnowartościowych produktów, które w innym wypadku mogłyby zostać zmarnowane.  – Nasze doświadczenia pokazują, że firmom brakuje dobrych praktyk w zakresie kryteriów doboru NGO czy wdrażania oprogramowania, które automatyzuje proces współpracy z organizacją i przekazywanie tej żywności – wskazuje Paulina Kaczmarek. Dlatego istotny jest wybór odpowiedniego partnera po stronie organizacji pozarządowej. W 2018 r. w Polsce działało blisko 9 tys. organizacji pożytku publicznego, choć tylko część z nich zajmuje się pomocą potrzebującym. Otwarte na współpracę z biznesem są niewątpliwie banki żywności, czyli organizacje non profit, których jest w Polsce 32 – z czego 31 jest zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności.

Irena Pichola

 

 

0

5 Things Leaders Need To Do In 2018

Leadership is a journey but it’s also one that can be shaped by what we learn from others

by John Baldoni

When it comes to leadership, people are always looking for something simple to help them learn to lead more effectively. And while skeptics might be tempted to dismiss such simplicity, I disagree. Bravo!

Leadership by nature is simple to describe. Barbara Kellerman, a professor at Harvard Kennedy School of Government and best-selling author of The End of Leadership, noted that there were thousands of definitions for leadership… including perhaps a half-dozen or so I have postulated over the years.  My working definition at the moment is that leaders do what the organization needs them to do. Pure and simple. Leaders must make the tough choices if their organization is to survive. In good times, it’s easy to have your hand on the tiller with the wind at your back. When tough times hit, the hand on the tiller needs to be firm as well as flexible to help navigate into the wind and over choppy water.  Recently, I gave an interview in which I defined five things leaders need to do to succeed for themselves and their organizations.

One, Think big. A leader’s duty is to look over the horizon to see what is possible. Leaders must operate with a sense of possibility.
Two, Understand it’s your job to make others better. No leader accomplishes much by him or herself. Consider explorers; they work in teams of people who are united in purpose.
Three, Look for opportunity in failure. Mistakes happen. It’s a leader’s responsibility to turn them into occasions from which we can learn. At the U.S. Army War College in Carlisle, Pennsylvania there is a department with its own building devoted to after action reports of military engagements. Reading them provides insights into what went right as well as wrong.
Four, Demonstrate resilience. There is no shame in being knocked down. It is what you do next that matters the most.
Five, Keep learning. Leaders are by nature curious.

John Baldoni is an internationally recognized leadership educator, executive coach and the author of many books, including MOXIE, Lead With Purpose, Lead Your Boss, and The Leader’s Pocket Guide. In 2017 Trust Across America named John to its 2017 list of Trust experts. Also in 2017, Global Gurus listed John as a top 30 leadership expert.
More:

 Visit www.johnbaldoni.com
Follow @JohnBaldoni
Connect John Baldoni

0

Reflections from Davos 2018

About 200 business, government, and media leaders assembled to discuss Dominic Barton’s forthcoming book, “Talent Wins: The New Playbook for Putting People First.” Joining Dom onstage were Blackrock Chairman and CEO Larry Fink; Guardian Life President and CEO Deanna Mulligan; Majid Al Futtaim CEO Alain Bejjani; and Unilever Chief HR Officer Leena Nair. Financial Times Global Business Columnist and Associate Editor Rana Foroohar moderated.

by Dominic Barton

This year’s World Economic Forum (WEF) has just concluded—it was my ninth, and last, Davos as managing partner. In a sense, Davos is a window into much of the work we do across the firm—with our clients and on the most significant issues of our time.

Six themes we heard:

 1. Growth, growth, and more growth
 2. What could go wrong?
 3. Power politics
 4. Get ready for an even more intense wave of corporate transformation
 5. The next innovation imperative will be social innovation
 6. Talent as a CEO priority

And finally, one comment from an Indian CEO that seemed to capture the overall tenor of WEF 2018: “How the mood changes. A year ago, it was doom and gloom. Now the sun is shining. Time to stop talking and start doing.”

More: https://www.mckinsey.com/about-us/new-at-mckinsey-blog/reflections-from-davos-2018