Ministerstwo Finansów z Business Centre Club – konsultacje podatkowe

GDYNIA 2017 stocznia Stena fot. Grzybowski

Ministerstwo Finansów konsultuje z Business Centre Club założenia tzw. listy przesłanek należytej staranności. Współpraca w ramach zespołu roboczego ma umożliwić wypracowanie optymalnego dla uczciwych podatników oraz organów podatkowych sposobu postępowania, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno podatnikom, jak i interesom skarbu państwa.

Zdaniem BCC, stworzona lista wymaganych działań jakie ma podjąć przedsiębiorca musi być wykonalna z jego perspektywy, ponieważ nie jest rolą przedsiębiorcy wykrywanie i ściganie oszustów. W przypadku spełnienia wymogów z opracowanej listy przedsiębiorca nie może ponosić negatywnych konsekwencji niezapłacenia VAT przez inny podmiot w łańcuchu dostaw. Również forma prawna listy musi obligować urzędników do stosowania wynikających z niej zasad.

W środę, 13 września, Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług, uczestniczył w konferencji Ministerstwa Finansów związanej z drugim etapem konsultacji dotyczących listy przesłanek należytej staranności. Resort powołał zespół roboczy, w którego pracach będą brali udział eksperci BCC, aby wypracować najlepsze rozwiązania.

Mówimy o sytuacji, w której lista jest pewną drogą do tego, aby nie było zatrzymań zwrotów VAT albo podatnicy nie byli pozbawiani prawa do jego odliczenia. Poprzez tę listę mamy szansę rozwiązać najbardziej palące obecnie problemy przedsiębiorców w obszarze podatku VAT. To jest ten czas, kiedy przedsiębiorcy nadal mogą włączyć się w dyskusję, ponieważ prace dopiero ruszają – podkreśla Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC.

komentarz wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7JkZt73V7O0&feature=youtu.be

relacja na stronie www: http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=10933&tx_ttnews[backPid]=1023

Michał Borowski, ekspert BCC ds. podatków

Emil Muciński, rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC