Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Jednym z największych obecnie wyzwań dla przedsiębiorców jest brak rąk do pracy oraz skala projektowanych zmian podatkowych. Między innymi, tym dwóm, istotnym problemom było poświęcone posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, które odbyło się 8 października, w Warszawie. Ministrowie Gabinetu Cieni podsumowali III kwartał w gospodarce oraz przedstawili wskazania dla rządu na kolejne miesiące z punktu widzenia poprawiania warunków dla przedsiębiorców w Polsce.
– Obecnie, średniorocznie około 10% zatrudnionych w Polsce to obywatele Ukrainy. Jeśli inne kraje UE, w szczególności Niemcy, pozwolą na pracę Ukraińcom, istnieje ryzyko dużego i gwałtownego zmniejszenia się podaży pracy. Proponujemy rządowi przyjęcie regulacji zwiększających zainteresowanie stałym pobytem w Polsce pracowników z Ukrainy i ich rodzin oraz usprawnienie procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców – powiedział minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC prof. Stanisław Gomułka. – Pozytywem jest proponowane w budżecie na 2019 rok zmniejszenie deficytu centralnego oraz sektora finansów publicznych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz odrzucenie propozycji 500+ dla emerytów – dodał.
– Najbardziej skutki braku wykwalifikowanych pracowników odczuwają branże budowlana i transportowa. Większość przetargów jest nierozstrzyganych, ponieważ nie ma komu ich realizować. Koszty pracy mocno wzrosły, podobnie materiałów budowlanych, więc inwestycje nie mogą być zrealizowane z zyskiem. Przedsiębiorcy wolą wyjść z placu budowy i zapłacić kary umowne, ponieważ są one w tej sytuacji mniejszym zagrożeniem – podsumował minister infrastruktury Gabinetu Cieni BCC dr Łukasz Bernatowicz.
– Projekt Ordynacji podatkowej i koncepcja dodatkowego zobowiązania podatkowego, które może sięgać nawet 120% kwoty zakwestionowanej przez organy podatkowe korzyści podatkowej – jest nieproporcjonalna do zagrożenia, które ma na celu eliminować – skomentowała minister ds. polityki podatkowej dr Irena Ożóg. – Z uwagi na istotne problemy i trudności ze stosowaniem odwróconego obciążenia w rozliczeniach w VAT usług budowlanych, przede wszystkim w branży budowlanej i deweloperskiej, ale również w zakresie świadczenia usług najmu, zarówno po stronie wynajmujących i najemców, postulowana jest zmiana przepisów Ustawy o VAT, która umożliwi powrót do stosowania zasad ogólnych opodatkowania usług budowlanych. Proponujemy również wykreślenie z ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako niecelowej (w świetle obowiązującej ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) oraz zniechęcającej do działań inwestycyjnych – dodała Irena Ożóg.
Więcej szczegółów – 2018.10.08 Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Spis treści:
Gospodarka – Janusz Steinhoff – s. 1-3
Finanse – Stanisław Gomułka – s. 4
Podatki – Irena Ożóg – s. 5-6
Rynek pracy i prawo pracy – Zbigniew Żurek – s. 7-8
Przedsiębiorczość i innowacje – Bożena Lublińska-Kasprzak – s. 9-10
Ubezpieczenia społeczne – Wojciech Nagel – s. 11-12
Spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja – Grażyna Magdziak – s. 13-15
Infrastruktura i budownictwo – Łukasz Bernatowicz – s. 16
Ochrona zdrowia – Anna Janczewska-Radwan – s. 17-18
Prawo gospodarcze – Ryszard Kalisz – s. 19-20
System stanowienia prawa – Witold Michałek – s. 21-22
Środowisko naturalne – Ryszard Pazdan – s. 23-24
Spółdzielczość – Mieczysław Grodzki – s. 25-27
Przemysł obronny – Leon Komornicki – s. 28-29
Emil Muciński