Deloitte: platformy handlu elektronicznego B2B przyczyniają się do wzrostu wydajności i efektywności przedsiębiorstwa

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

Wszystko wskazuje na to, że platformy handlu elektronicznego B2B przyczyniają się do wzrostu wydajności i efektywności w wielu przedsiębiorstwach działających w obszarze B2B.

Mimo wielu zalet, wykorzystanie platformy handlu elektronicznego B2B wiąże się z pewnymi wyzwaniami występującymi na etapie planowania i wdrażania.
Przede wszystkim należy świadomie projektować wskaźnik ROI, należycie uwzględniać czynnik ludzki i przygotować się na problemy występujące w toku wdrożenia. Każdy nowy proces wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania i czasu potrzebnego na realizację. Warto zdobyć się na cierpliwość i wypracować podejście systemowe.

Tego rodzaju rozwiązania znacząco zwiększają możliwości całego procesu sprzedaży, a także obsługi promocji i cross-sellingu. Przynoszą korzyści zarówno działom handlowym, jak i konsumentom. Ponadto przynoszą realne zyski – zarówno finansowe, jak i w formie oszczędności czasu, co znajduje odbicie w wartościach procentowych, zwłaszcza jeśli porównamy firmy korzystające z platform z firmami, które na wprowadzenie takich rozwiązań się nie zdecydowały.Więcej: Deloitte Pl