Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa?

LEWIATAN - JAKA POLITYKA PRZEMYSŁOWA KONF 2015-09-21 LEWIATAN BOCHNIARZ KONF fot, Grzybowski 2015-09-21 SAM_3712LEWIATAN KONF 2015-09-21 sala fot. Grzybowski SAM_3711LEWIATAN KONFERENCJA 1 2015-09-21 SAM_3730

Konferencja „Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania”, która miała miejsce w Warszawie 21 września br. koncentrowała się na prognozowaniu przyszłości polskiej gospodarki. Prezes Henryka Bochniarz dokonała znakomitego wprowadzenia do dyskusji plenarnej, w której wzięli udział przedstawiciele biznesu i parlamentarzyści.

Prezes Konfederacji Lewiatan zwróciła między innymi uwagę na słabą aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorców,  ograniczenia administracyjne w działalności gospodarczej i konieczność przygotowania się do działania w warunkach konkurencji globalnej, która nasili się wraz utworzeniem jednolitego rynku Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.     Zdaniem prezes Bochniarz „Polsce brakuje nowoczesnej polityki przemysłowej, która wspierałaby rozwój firm i zachęcała przedsiębiorstwa do podjęcia międzynarodowej konkurencji w globalnej gospodarce. Polska wciąż nie dysponuje wystarczająco innowacyjną gospodarką, eksperci mówią o zagrożeniu  tzw. pułapką średniego dochodu i stagnacją na rynku pracy. Dlatego celem długofalowej polityki przemysłowej powinien być wzrost konkurencji gospodarki i zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw”. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan powiedziała, że „Polska nie musi się obawiać o udział przemysłu w PKB, który sięga 25 proc., przy średniej europejskiej – około 17 proc., co daje nam piąte miejsce, tuż za Niemcami. Wyniki eksportu wskazują, iż polski przemysł jest nie tylko relatywnie duży, lecz także bywa konkurencyjny. W ciągu ostatnich 15 lat wartość eksportu wzrosła z 26 mld euro do 152 mld euro rocznie. Zmieniły się też kierunki eksportu i wzrósł poziom technologiczny sprzedawanych produktów. Niemniej jednak – zauważyła, że naszą słabością jest niska innowacyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność wynikająca z niskich kosztów pracy czy problem z tworzeniem nowych miejsc przez przemysł.

Czas przed wyborami parlamentarnymi wybrano specjalnie, by zmobilizować do dyskusji nie tylko przedsiębiorców  ale również liderów i ekspertów partii politycznych. Przedstawiciele partii mieli okazję zaprezentować swoje poglądy na temat niezbędnych działań na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce w kolejnej kadencji parlamentu i rządu. Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, próbował zmobilizować uczestników panelu i słuchaczy, by odpowiedzieli na pytanie: Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa? W dyskusji udział wzięli: Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych; Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA; Paweł Rabiej, Nowoczesna; Joanna Senyszyn, SLD; Adam Szejnfeld, PO; Paweł Szałamacha, PiS oraz Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, PSL. Uczestnicy w zasadzie nie różnili się koniecznością prowadzenie jednolitej polityki przemysłowej, przy czym lewica i część przedsiębiorców gospodarczej była zwolennikami większej aktywności państwa, a część liberalna mniejszego zaangażowania państwa, a znacznych uproszczeń w regulacjach.

Dyskusja o przygotowaniu polskich przedsiębiorców do globalnej konkurencji prowadzona była w kontekście przygotowań do TTIP, umowy inwestycyjno-handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.  TTIP przyniesie korzyści konsumentom uważa Renata Juszkiewicz. To szansa dla przemysłu samochodowego – mówił z przekonaniem Paweł Wideł, to powiększenie możliwości dla naszej gospodarki – mówił Adam Szejnfeld i większość panelistów była co do tego zgodna. Jedynie Joanna Senyszyn nowe porozumienie postrzega zdecydowanie jako zagrożenie dla naszej i europejskiej gospodarki, uzasadniając swój pogląd agresywnością korporacji amerykańskich i regulacjami prawnymi osłabiającymi pozycję państwa w ochronie swojego rynku.

Nie zdecydowano, czy przyszła polityka gospodarcza państwa powinna być bardziej branżowa, czy horyzontalna. W dyskusji dominowało podejście branżowe, co zapewne wynikało z doboru panelistów, a następnie podziału na panele. Po dyskusji plenarnej skoncentrowano się na rozważaniu o przyszłości polityki przemysłowej w wybranych branżach. W dyskusji o przemyśle stoczniowym wzięli udział: Arkadiusz Aszyk, Dyrektor Zarządzający Grupy Remontowa Holding, Rafał Zahorski, Nowoczesna (Zachodniopomorskie), Piotr Bauć, Zjednoczona Lewica (Pomorskie) oraz Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura Forum Okrętowego (moderator). Dyrektor Aszyk zaprezentował pozycję polskiego przemysłu stoczniowego na przykładzie Remontowej, znakomicie akcentując innowacyjność polskiej branży stoczniowej i jej świetne dostosowanie do potrzeb rynku. Rafał Zahorski zwrócił uwagę, że mimo słabej dostępności od strony lądu i słabej żeglowności Odry, firmy działające w Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego produkują innowacyjne konstrukcje dla odbiorców na całym świecie. Piotr Bauć zauważył natomiast, że należy rozwijać pomysł rozwoju korytarza gospodarczego od portów polskich aż po porty Morza Czarnego i Śródziemnego.

Przemysł farmaceutyczny reprezentowali w panelu dyskusyjnym: Ireneusz Martyniuk, Prezes Zarządu Polpharmy; Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed; Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, PO; Kamila Gasiuk-Pihowicz, Nowoczesna oraz Piotr Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (moderator). W dyskusji nt. handlu w panelu wzięli udział: Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu; Paweł Rabiej, Nowoczesna; Joanna Senyszyn, SLD oraz Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
Przemysł motoryzacyjny w dyskusji o przyszłej polityce przemysłowej był reprezentowany przez następujących panelistów: Antoni Greń, Dyrektor FCA Poland; Ryszard Jania, Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland; Jakub Faryś, Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Bartosz Kwiatkowski, PwC, Public Policy Manager; Zbigniew Gryglas, Nowoczesna; Michał Szczerba, PO, a moderatorem był Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.  Na zakończenie prof. Janusz Czapiński prezentował wyniki Diagnozy Społecznej 2015. MG